Απόφοιτοι ΤΕΙ Αθήνας-ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ: Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων αποφοίτων

Απόφοιτοι ΤΕΙ Αθήνας-ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ: Τι θα γίνει με τα επαγγελματικά δικαιώματα των παλαιών και νέων αποφοίτων

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: H Ένωση Αποφοίτων ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά Τ.Τ. αναφέρει σε επιστολή που απέστειλε στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr:  

«Σύμφωνα με το από 24-01-2019 δημοσίευμα της εφημερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» «σε ερώτηση της «Π» , ο κ. Κατσαράκης αναφέρει ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα λυθούν στον νόμο. Θα υπάρχει, όμως, διαχωρισμός εκείνων που αποφοίτησαν πριν ή μετά από την πανεπιστημιοποίηση του Ιδρύματος». 

Με αφορμή αυτή την στάση του Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης κ. Κατσαράκη Ν. έναντι των αποφοίτων των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων εκφράζουμε για ακόμα μία φορά την αγανάκτησή μας, για τον τρόπο που οι κυβερνητικοί παράγοντες της χώρας και οι ακαδημαϊκοί μας δάσκαλοι, αναπαράγουν ξεπερασμένα στερεότυπα εις βάρος μας, αφήνοντάς μας κατ’ αυτόν τον τρόπο έρμαια στις ορέξεις της εκάστοτε συντεχνίας που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα!

Πριν από δύο εβδομάδες, ήτοι στις 10-01-2019 ο εν λόγω Πρύτανης, παραχωρώντας συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤ, είχε χαρακτηρίσει την διάκριση των αποφοίτων σε ΠΕ και ΤΕ ως «παρωχημένη» και ανέφερε πως η διάκριση των πτυχίων δημιουργεί τεράστια σύγχυση στον Έλληνα πολίτη και στις οικογένειες. Επίσης, είπε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πτυχίο ισότιμο για όλους τους αποφοίτους. Στη συνέχεια έκανε λόγο πως τα ΤΕΙ από την ανωτατοποίηση και μετά στράφηκαν σε μια κατεύθυνση που έχει να κάνει με πανεπιστημιακά ξεκάθαρα αντικείμενα. Εν συνεχεία χαρακτήρισε ως «εντελώς λανθασμένη» την αντίληψη όσων θεωρούν ότι τα ΤΕΙ παρέχουν επαγγελματικές σπουδές και πως κανείς πλέον δεν μπορεί να την υποστηρίξει με σοβαρά επιχειρήματα, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «τετραετείς σπουδές οι οποίες παρέχουν επαγγελματικά πτυχία δεν υπάρχουν».

Είναι απορίας άξιο πώς ο κ. Κατσαράκης άλλαξε την στάση του μέσα σε μόλις 14 ημέρες σχετικά με το εκπαιδευτικό έργο που παρήγαγαν τα ΤΕΙ όλα αυτά τα χρόνια! 

Προς αποκατάσταση της αλήθειας, απευθυνόμενοι προς ΠΑΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ και ιδίως σε όσους μας έχουν χαρακτηρίσει στο παρελθόν ως «μαξιμαλιστές» επιστρατεύοντας «αρχαίες» δικαστικές αποφάσεις που εκδόθηκαν κατόπιν ερμηνείας διατάξεων οι οποίες έχουν τροποποιηθεί ή καταργηθεί, κάνουμε γνωστά τα εξής:

1) Σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 και 7 του Συντάγματος προσδιορίζεται η ανώτατη εκπαίδευση και διαφοροποιείται σαφώς από την ανώτερη επαγγελματική εκπαίδευση. Επιπλέον, στο Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται και δεν τυποποιείται ως αυτοτελή κατηγορία του δικαίου της εκπαίδευσης η κατηγορία «Πανεπιστήμια», παρά μόνο η κατηγορία «Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα».

2) Με το Ν. 4485/2018 κορυφώθηκε η νομοθετική εξομοίωση των ΤΕΙ με τα υπόλοιπα ΑΕΙ του πανεπιστημιακού τομέα, διότι ο νόμος αυτός ρυθμίζει τα κάθε είδους θέματα των ΑΕΙ (γενικές αρχές, αυτοδιοίκηση και όργανα, καθηγητικό και λοιπό προσωπικό, σπουδές, φοιτητές κλπ.) κατά τρόπο ενιαίο και χωρίς διακρίσεις. Έτσι λοιπόν, ο νομοθέτης αφενός έχει κατοχυρώσει πλήρως τον ανώτατο ακαδημαϊκό χαρακτήρα των ΤΕΙ εντάσσοντας τα, τυπικά και ουσιαστικά, στην κατηγορία των ΑΕΙ μαζί με τα Πανεπιστήμια και αφετέρου κατέστησε σαφές, ότι τα ΤΕΙ και τα Πανεπιστήμια έχουν, καταρχήν και κατά βάση, κοινή αποστολή την οποία επιτελούν βάσει κοινών κανόνων και αρχών.

3) Σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του άρθρου 30 του Ν. 4009/2011 όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει σήμερα «Ο πρώτος κύκλος σπουδών συνίσταται στην παρακολούθηση ενός προγράμματος σπουδών, περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο σε 240 πιστωτικές μονάδες και ολοκληρώνεται με την απονομή τίτλου σπουδών επιπέδου 6 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.». Κατόπιν αυτού, είναι σαφές ότι τα πτυχία των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων είναι απολύτως ισότιμα.

4) Στην Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4521/2018 (Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις), κατόπιν ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4485/2017, αναφέρεται ότι «Όλα, λοιπόν, τα Α.Ε.Ι. παρέχουν σπουδές με υψηλό θεωρητικό καταρχήν υπόβαθρο και τα Τ.Ε.Ι., επιπλέον εστιάζουν και στην εφαρμογή των επιστημών.» (σελ. 1)

5) Σε οποιαδήποτε μετατροπή και αλλαγή του status ενός ιδρύματος στο παρελθόν, ακόμα και από ανώτερη σχολή σε ΑΕΙ, ακολούθησε και αλλαγή του status των αποφοίτων. Για ποιο λόγο τώρα γίνεται αυτή η άδική διάκριση εις βάρος των αποφοίτων των ΤΕΙ, κυρίως με την παράληψη αυτόματης αντιστοίχισης των πτυχίων, και δη όταν πρόκειται για ισότιμα των πανεπιστημίων ιδρύματα;;; Το γεγονός αυτό προκαλεί επιπλέον προβλήματα στο κύρος των πτυχίων μας διότι μας καθιστά απόφοιτους εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που δεν υπάρχουν πλέον!

Κατόπιν των ανωτέρω, καλούμε τον Πρύτανη του ΤΕΙ Κρήτης κ. Κατσαράκη Ν. και κάθε άλλον αρμόδιο, να μην συναινέσει σε κανέναν διαχωρισμό ανάμεσα σε παλαιούς και νέους απόφοιτους, σεβόμενος των κόπων και των θυσιών μας, αλλά κυρίως τον εκπαιδευτικό ρόλο των ΤΕΙ που υπηρέτησε και ο ίδιος όλα αυτά τα χρόνια!

Τέλος, καλούμε την Ελληνική Κυβέρνηση, για πολλοστή φορά, να προσέλθει στο τραπέζι ενός δημοκρατικού και εποικοδομητικού διαλόγου προκειμένου να βρεθεί μια δίκαιη και λογική λύση σχετικά με τα ζητήματα που μας απασχολούν και έχουν δημιουργήσει ανασφάλεια σε όλους τους συναδέλφους απόφοιτους των ΤΕΙ της χώρας!»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr