Η νομοθετική ρύθμιση που αφορά τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Η νομοθετική ρύθμιση που αφορά τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Νομοθετική ρύθμιση για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής περιλαμβάνεται στο Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά η ρύθμιση σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση ορίζει τα παρακάτω:

«Δίνεται στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που δεν δηλώνουν ότι θέλουν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας πτυχίο Τ.Ε.Ι. εντός της ταχθείσας από το νόμο προθεσμίας, κι επομένως συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά τμήματα τις σπουδές τους, η δυνατότητα να καταθέσουν τη δήλωση αυτή εντός εξαμήνου, εάν μετανιώσουν για την επιλογή τους να ολοκληρώσουν στα πανεπιστημιακά τμήματα τις σπουδές τους. Η δυνατότητα αυτή δόθηκε και στους φοιτητές των πρώην Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων και Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, ως δυνατότητα ανάκλησης της δήλωσης τους να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους λαμβάνοντας πτυχίο πανεπιστημίου.» 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: 2η προκήρυξη θέσεων για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό με υποτροφίες ERASMUS+

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr