Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σημαντική ενημέρωση για τις μετεγγραφές

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Σημαντική ενημέρωση για τις μετεγγραφές

Η Διεύθυνση Υποστήριξης Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής ενημερώνει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου ότι οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος εργάζονται για την συγχώνευση των Πληροφοριακών Συστημάτων των πρώην ΤΕΙ Αθήνας και ΤΕΙ Πειραιά σε ένα ενιαίο Πληροφοριακό Σύστημα για το νεοσύστατο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Στην περίπτωση που δεν καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση των απαιτούμενων ενεργειών προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι τις 19/10/2018 ημερομηνία λήξης της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων μετεγγραφής, δεν θα θεωρηθεί λόγος απόρριψης της αίτησης για μετεγγραφή, η έλλειψη δήλωσης αποποίησης από μέρους του αδελφού που είναι φοιτητής του ΠΑΔΑ.

Για τους φοιτητές Τμημάτων του ΠΑΔΑ που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μετεγγραφής, παρακαλούμε απευθυνθείτε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

  • Την ενημερωτική σελίδα με όλα τα τελευταία νέα των Μετεγγραφών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Μετεγγραφές 2018-2019: Δικαιούχοι, Κριτήρια, Διαδικασία & Δικαιολογητικά

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr