Διάταξη δίνει ακόμη μια ευκαιρία στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Διάταξη δίνει ακόμη μια ευκαιρία στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Νομοσχέδιο για τη συγχώνευση του ΤΕΙ Θεσσαλίας με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Στο νομοσχέδιο εμπεριέχεται διάταξη στην παράγραφο 4 του άρθρου 26 «Διατάξεις για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» που δίνει ακόμη μια ευκαιρία στους φοιτητές εκτός από τον Σεπτέμβριο και τον Ιούνιο του 2019 του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής να δηλώσουν αν θέλουν τη συνέχιση των σπουδών τους στα Πανεπιστημιακά Τμήματα.

Συγκεκριμένα η διάταξη αναφέρει:

Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4521/2018 (Α΄38) (που αναφέρει: Σε περίπτωση που κάποιος φοιτητής επιθυμεί να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών Τμήματος Τ.Ε.Ι. υποβάλλει σχετική υπεύθυνη δήλωση στη γραμματεία του Τμήματος έως 30 Σεπτεμβρίου 2018, η οποία δεν ανακαλείται)

προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει ως εξής:

«Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου, οι φοιτητές συνεχίζουν στα πανεπιστημιακά Τμήματα τις σπουδές τους και έχουν εκ νέου τη δυνατότητα υποβολής της ως άνω δήλωσης εντός του μηνός Ιουνίου 2019 σε προθεσμία που ορίζεται από τη Σύγκλητο, και η οποία ομοίως δεν ανακαλείται.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα Φοιτητικά Νέα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr