Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Αντιδρά η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Αντιδρά η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών

Επιστολή ενημέρωσης απέστειλε στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr η Πανελλήνια Ένωση Οπτικών & Οπτομετρών.

Η ένωση κάνει λόγο για «προσπάθεια απαξίωσης του κλάδου των οπτικών-οπτομετρών καθώς το Τμήμα το οποίο λειτουργούσε από το έτος 1978 ως Τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών, ως αυτόνομο και ανεξάρτητο τμήμα, αλλά άστοχα, αιφνίδια και αναιτιολόγητα καταργήθηκε η αυτοτέλειά του και συγχωνεύθηκε με άλλα τμήματα παντελώς άσχετα τόσο με την ύλη, το γνωστικό αντικείμενο και με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, αλλά κυρίως και με τον επαγγελματικό κλάδο των οπτικών – οπτομετρών υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «τμήμα βιοϊατρικών επιστημών».

Συγκεκριμένα ολόκληρη η επιστολή ενημέρωσης έχει ως εξής:

«Δυνάμει του Ν. 4521/2018 (ΦΕΚ Α΄ 38) ιδρύθηκε, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου πλήρως αυτοδιοικούμενο.

Στο ίδρυμα εντάχθηκε το «ΤΜΗΜΑ ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ», το οποίο λειτουργούσε από το έτος 1978 ως Τμήμα του ΤΕΙ Αθηνών, ως αυτόνομο και ανεξάρτητο τμήμα, αλλά άστοχα, αιφνίδια και αναιτιολόγητα καταργήθηκε η αυτοτέλειά του και συγχωνεύθηκε με άλλα τμήματα παντελώς άσχετα τόσο με την ύλη, το γνωστικό αντικείμενο και με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος, αλλά κυρίως και με τον επαγγελματικό κλάδο των οπτικών – οπτομετρών υπό τον βαρύγδουπο τίτλο «τμήμα βιοϊατρικών επιστημών».

O τίτλος δεν είναι δηλωτικός επαγγέλματος, δεν αποτελεί επαγγελματικό κλάδο ή έστω παραπομπή σε τέτοιον, δεν αναφέρεται σε επιστημονικό πεδίο προκαλώντας τουλάχιστον απορίες στους υποψήφιους φοιτητές και σύγχυση για το αντικείμενο. Αδιόρατο παραμένει το πρόγραμμα σπουδών, τα κοινά με τους άλλους κλάδους εξάμηνα φοίτησης και η ύπαρξη κατευθύνσεων, ο δε χρόνος εκπαίδευσης συνολικά και όγκος της ύλης δεν ανταποκρίνεται στην απαιτούμενη εξειδίκευση και πληρότητα των σπουδών του οπτικού-οπτομέτρη, ώστε να δύναται να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες της επαγγελματικής ειδικότητας του, ενώ είναι προφανές ότι προκαλείται τουλάχιστον ανισότητα και σύγχυση με την λειτουργία του αυτόνομου ΤΕΙ Οπτικής και Οπτομετρίας στο Αίγιο. Επιπλέον τίθεται ζήτημα συγκριτικού μειονεκτήματος, με τα λοιπά κράτη-μέλη της ΕΕ, ιδία ως προς την δυνατότητα μεταπτυχιακής εκπαίδευσης.

Το εγχείρημα μάλιστα ενδύεται τον μανδύα της δήθεν αναβάθμισης των ΤΕΙ. Αποτέλεσμα του εσφαλμένου και σαθρού εγχειρήματος είναι, αφενός η απόλυτη υποβάθμιση της ποιότητας των σπουδών, η κατ’ ουσίαν κατάργηση της εξειδικευμένης γνώσης, η υποβάθμιση του τμήματος σε σχέση με τα αντίστοιχα αυτόνομα τμήματα του εξωτερικού, η αποσύνδεση των πτυχιούχων με την αγορά εργασίας και τελικώς ο αφανισμός του επαγγέλματος του οπτικού-οπτομέτρη.

Δυστυχώς, η προσπάθεια απαξίωσης του κλάδου των οπτικών-οπτομετρών μάλλον αποτελεί «στόχο» για κάποιους, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια με συντονισμένες δράσεις (αποζημίωση οπτικών ειδών από τον ΕΟΠΥΥ, επαχθή φορολογία, παράνομη διάθεση οπτικών ειδών από μη οπτικά καταστήματα, παρεμπόριο, υποβάθμιση σπουδών, αποσύνδεση των σπουδών από την αγορά εργασίας, άρνηση εφαρμογής του νόμου για την ίδρυση του ΝΠΔΔ, κλπ) προσπαθούν να τον επιτύχουν. Τους διαβεβαιώνουμε ότι τα σχέδια τους θα πέσουν στο κενό. Οι οπτικοί- οπτομέτρες ενωμένοι αντιδρούμε και αντιστεκόμαστε».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr