Ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ψήφισμα σχετικά με τη δημιουργία Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης στο νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Ψήφισμα της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας.

“Ίδρυση νέου αυτοδύναμου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής”

Με αφορμή τις πρόσφατες ανακοινώσεις που δημοσιεύθηκαν, η Ένωση Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας (το οποίο λειτούργησε την περίοδο 1979-2012 ως αυτοδύναμο Τμήμα του ΤΕΙ Αθήνας, αρχικά στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας Πρόνοιας και στη συνέχεια στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, και από το 2013 ως Τομέας Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Αθήνας) και του ΤΕΙ Καλαμάτας, χαιρετίζει τις αποφάσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας (υπ. αρ. 2/26.4.2018 ομόφωνη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεωντου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση ενός νέου αυτοδύναμου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής) και της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για την ίδρυση του αυτοδύναμου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Η ίδρυση του Τμήματος αυτού ενδυναμώνει αναμφισβήτητα τη σημαντική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής μέσω της συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, που κατοχυρώθηκε με τη ψήφιση του Νόμου 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Η ίδρυση ενός αυτοδύναμου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης»στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής αποτέλεσε ένα πάγιο αίτημα του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Είχε, συγκεκριμένα, προταθεί από τα αρμόδια όργανα της ακαδημαϊκής κοινότητας (υπ. αρ. 5/18.9.2017 Απόφαση του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, υπ. αρ. 20.12.2017 Απόφαση της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων)  και της διοίκησης (υπ. αρ. 9/22.11.2017 Απόφαση της Συγκλήτου) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στο πλαίσιο της εσωτερικής διαδικασίας διαβούλευσης με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επί του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις».

Η ίδρυση του Τμήματος αυτού αποτέλεσε πεδίο διαλόγου και κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Σχεδίου Νόμου «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» στην Ολομέλεια του Ελληνικού Κοινοβουλίου (Συνεδρίαση της 26ης Φεβρουαρίου 2018), που ολοκληρώθηκε με την ακόλουθη δήλωση του αξιότιμου Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλου ως προς τις δύο βουλευτικές τροπολογίες που είχαν κατατεθεί με θέμα την ίδρυση αυτοδύναμου Τμήματος με τίτλο «Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης» στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής:

«Το ίδιο ισχύει και για την τροπολογία με γενικό αριθμό 1483, με την οποία γίνεται η πρόταση που γίνεται και στην τροπολογία με γενικό αριθμό 1489 για τη δημιουργία ενός νέου τμήματος (Κοινωνικής Διοίκησης στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής). Θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει δεκτή. Όμως -και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία- όλες αυτές οι προτάσεις θα πάνε στη Διοικούσα Επιτροπή του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ώστε να έρθει από εκεί μία πρόταση τεκμηριωμένη και από τη Διοικούσα και να το δούμε προς τη θετική κατεύθυνση» (ακριβές απόσπασμα από τα επίσημα Πρακτικά της εν λόγω Συνεδρίασης, 26.2.2018, σελ. 359-360).

Η Ένωση Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας θεωρεί ότι η επικείμενη ίδρυση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης θα κατοχυρώσει πλήρως όχι μόνο τους 700 τουλάχιστον φοιτητές της Εισαγωγικής Κατεύθυνσης «Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας» του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας (που έχουν ενταχθεί σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 4521/2018 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής), αλλά και τους 8.000 τουλάχιστον αποφοίτους του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας (που απασχολούνται από δεκαετίες σε επιτελικές θέσεις του Εθνικού Συστήματος Υγείας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, στους Οργανισμούς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και σε ιδιωτικούς  φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας), καθώς και τους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας», που λειτουργεί υπό την εποπτεία του Τομέα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικήςδεν μπορεί σε καμία περίπτωση να παραβλέψει την ανάγκη ενίσχυσης του ρόλου της ανώτατης εκπαίδευσης στην συστηματική αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που διέρχεται η χώρα μας. Επίσης, δεν μπορεί να υποβαθμίσει τη διαχρονική συμβολή της ανώτατης εκπαίδευσης στην αναβάθμιση του Ελληνικού Συστήματος Κοινωνικής Διοίκησης, μέσω της παραγωγής επιτελικών στελεχών και της ανάπτυξης ερευνητικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η άμεση θεσμοθέτηση του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης μέσω της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνου Γαβρόγλουθα κατοχυρώσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό εκπαιδευτικό και ερευνητικό κεκτημένο, που έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες στο ΤΕΙ Αθήνας, εξασφαλίζοντας από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 τους υφιστάμενους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στο αντικείμενο επιλογής τους (Κοινωνική Διοίκηση) και όχι στο εντελώς διαφορετικό πεδίο της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Παράλληλα, θα επιτρέψει στους ενδιαφερόμενους μαθητές της Γ’ Τάξης Λυκείου (και ιδίως των Λυκείων της Περιφέρειας Αττικής) να επιλέξουν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 τη δυνατότητα φοίτησης στο πρώτο Πανεπιστημιακό Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης της χώρας μας, ένα Τμήμα με ισχυρές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης και υψηλής ερευνητικής εξειδίκευσης.

Αιγάλεω, 27 Ιουλίου 2018

Για την Ένωση Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας

Γεώργιος Νικολάου, Πρόεδρος της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας

Γιάννης Λαλαδάκης, Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Σπουδαστών και Αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθήνας και Καλαμάτας

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr