Τροπολογία για εξίσωση πτυχίων των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τροπολογία για εξίσωση πτυχίων των αποφοίτων με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Τροπολογία για την αυτόματη εξίσωση των αποφοίτων του ΤΕΙ Αθήνας και ΑΕΙ Πειραιά ΤΤ με τους αντίστοιχους αποφοίτους των νέων τμημάτων που θα προκύψουν στο Παν. Δυτικής Αττικής, κατέθεσαν , προς ψήφιση, στη Βουλή, Βουλευτές του ΚΚΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ-ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο σχέδιο νόμου τον Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

Θέμα: Ρύθμιση για απόφοιτους Τμημάτων που συγχωνεύονται, απορροφώνται, καταργούνται με το νόμο «Ιδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Με το παρόν σχέδιο νόμου προκύπτει μια εκ νέου πολύ-κατηγοριοποίηση Τμημάτων, πτυχίων και αποφοίτων. Στο νέο αυτό τοπίο προστίθεται μάλιστα μια επιπλέον κατηγορία, αυτή των αποφοίτων Τμημάτων ΑΤΕΙ (όπως προέκυψαν με το Νόμο 2916/2001) προηγούμενων χρόνων από την ισχύ τον νόμου. Η παραπάνω τροπολογία λαμβάνει μέτρα ώστε να αρθεί αυτή η πολύ-κατηγοριοποίηση αποφοίτων πάνω στο ίδιο επιστημονικό αντικείμενο. Με την τροπολογία εξισώνονται έτσι αυτόματα οι απόφοιτοι Τμημάτων των δύο ΑΤΕΙ (Αθήνας και Πειραιά) με τους αντίστοιχους απόφοιτους των νέων Τμημάτων που θα προκύψούν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Πρόκειται άλλωστε και στις δύο περιπτώσεις για 4ετείς σπονδές Ανώτατων Ιδρυμάτων που δε δικαιολογούν σε καμιά περίπτωση διαχωρισμό και κατηγοριοποίηση των αποφοίτων τους. 

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ 

Στο σχέδιο νόμού τον Υπουργείου Παιδείας, 'Ερευνας και Θρησκευμάτων «Ιδρυση Πανεπιστημίού Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις» 

Στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α τον ως άνω σχέδιο νόμου προστίθεται άρθρο ως εξής: 

Άρθρο 

Απόφοιτοι των Τμημάτων των ΑΤΕΙ Αθήνας και ΑΤΕΙ Πειραιά (Τ.Τ.) που συγχωνεύονται στο υπό ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και έχουν αποφοιτήσει πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου, λαμβάνουν πτυχίο ισότιμο με τα νέα πτυχία που θα προκύψουν από τα αντίστοιχα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα οποία μετεξελίσσονται, σύμφωνα με την αντιστοιχία της περίπτ. β' της παρ. 2 του άρθρον 4 και της παρ. 1 τον άρθρου 5. Ταυτόχρονα, αποκτούν αυτόματα όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα που απορρέουν από την παραπάνω ισοτίμηση τον πτυχίου τους. 

Για τους απόφοιτους των Τμημάτων εκείνων που συγχωνεύονται με αποτέλεσμα να προκύπτουν Τμήματα σε νέα επιστημονικά αντικείμενα, τα οποία δεν προϋπήρχαν στα δύο συγχωνευόμενα Ιδρύματα, δίνεται η δυνατότητα να παρακολουθήσουν κύκλο μαθημάτων που θα ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση του οικείον Τμήματος και να ισοτιμήσουν το πτυχίο τους με το αντίστοιχο πτυχίο που θα παρέχει το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Ο κύκλος μαθημάτων παρέχεται δωρεάν, σε ώρες και μέρες που να εξυπηρετούν εργαζόμενούς, με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης. Στους παραπάνω απόφοιτους που απασχολούνται στο δημόσιο τομέα, παρέχονται όλες οι διευκολύνσεις και σχετικές άδειες, ώστε να παρακολουθήσουν τον απαραίτητο κύκλο μαθημάτων για την ισοτίμηση τον πτυχίού της με τίτλο πανεπιστημιακό. 

Οι προτείνοντες βουλευτές Γκιόκας Ιωάννης, Δελής Ιωάννης, Τάσσος Σταύρος

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Νέα για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr