Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων: Διαμαρτυρία για την πρωτοφανή συγχώνευση πέντε περιζήτητων Τμημάτων των ΤΕΙ

Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων: Διαμαρτυρία για την πρωτοφανή συγχώνευση πέντε περιζήτητων τμημάτων των ΤΕΙ

Με βάση το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, περί της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής , οι Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. εκφράζουμε την διαμαρτυρία και την απογοήτευσή μας για την ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη του κλάδου μας.

Το τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων έχει το πιο ευρύ αντικείμενο σπουδών από οποιαδήποτε άλλο τμήμα που παραμείνει έως τώρα αυτόνομο στην Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, αφού πραγματεύεται τα αντικείμενα της Μικροβιολογίας, της Βιοχημείας, της Αιματολογίας, της Ανοσολογίας, της Ιστοπαθολογίας, της Κυτταρικής Βιολογίας κ.τ.λ. και μόνο προϊόν κατάρτισης δεν αποτελεί.

Εύλογη είναι η ανησυχία μας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, όσο μακρυά και αν βρισκόμαστε, για το κατά πόσο θα μπορέσει να αντεπεξέλθει διεθνώς και εγχώρια, ένα τμήμα με την προτεινόμενη ονομασία. Η συγχώνευση αυτή να περιλαμβάνει ένα περίγραμμα σπουδών, πέντε τόσο διαφορετικών τμημάτων, με διακριτό ρόλο και αποστολή.

Μπορεί τα τμήματα των Ιατρικών Εργαστηρίων να μην εξέλιξαν την ονομασία του τίτλου τους, άλλα αυτό δεν εμπόδισε, τόσο τους φοιτητές όσο και τους Διδάσκοντες, να εξελίξουν διαρκώς το πρόγραμμα σπουδών τους, σύμφωνα με τις διεθνείς εξελίξεις και διαρκώς να βελτιώνουν το επίπεδο τους. Πολλοί από τους συνάδελφους, διαθέτουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και ένα μεγάλο μέρος εξ αυτών είτε συνέχισε τις σπουδές στην Ιατρική, είτε εργάζεται στο εξωτερικό.

Οι πτυχιούχοι των τμημάτων Ιατρικών Εργαστηρίων των Τ.Ε.Ι., ισοτιμούνται με τους αντίστοιχους πτυχιούχους των τμημάτων των Βιοϊατρικών Επιστήμων, των περισσοτέρων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μη. Αυτό αποτελεί κατάκτηση χρόνων, των πτυχιούχων και των μελών Δ.Ε.Π. που φοίτησαν και υπηρέτησαν τα τμήματα, διαχρονικά.

Προσφάτως, διευκρινίστηκε από το Υπουργείο, ότι οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι. για να ισοτιμηθούν με τους νέους Πανεπιστημιακούς τίτλους ,θα δίνουν κατατακτήριες εξετάσεις. Δηλαδή, οι πτυχιούχοι την Ιατρικών Εργαστηρίων, που αναγνωρίζονται ως ισότιμοι των τμημάτων Βιοϊατρικών Επιστήμων των Πανεπιστημίων και εργάζονται στις χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης, με το υπάρχον πρόγραμμα σπουδών, εάν θελήσουν να εργαστούν μελλοντικά στην Ελλάδα, με τα ίδια κριτήρια, θα πρέπει να δώσουν κατατακτήριες εξετάσεις.

Η συγχώνευση πέντε τμημάτων, με διαφορετική αποστολή και έργο, αποτελεί μοναδικό φαινόμενο, στην ιστορία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας και ίσως πανευρωπαϊκό ή παγκόσμιο. Θα μπορούσαμε να κατανοήσουμε των σχεδιασμό, αν η ίδια τάση υπήρχε σε όλα τα τμήματα τόσο των Πανεπιστημίων όσο και των Τ.Ε.Ι. με κοινό πρόγραμμα σπουδών στα πρώτα έτη και διαχωρισμός στα προχωρημένα έτη, σε επίπεδο σχολής. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι το σύστημα αυτό, καθιερώνεται μόνο στα πέντε τμήματα της Σχολής Υγείας και Πρόνοιας, του μελλοντικού Πανεπιστημίου Δυτικής και μάλιστα χωρίς την εξασφάλιση κατευθύνσεων. Πως είναι δυνατόν, να εξασφαλίζονται πέντε κατευθύνσεις σε ένα τμήμα;

Τι έχει σκοπό να πράξει το Υπουργείο με τα τμήματα των Τ.Ε.Ι. στην Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Λάρισα; 

Τα τμήματα Υγείας και Πρόνοιας των Τ.Ε.Ι. αποτέλεσαν και αποτελούν, περιζήτητα τμήματα στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ήταν πάγιο αίτημα των αποφοίτων η μετεξέλιξη και η αναβάθμιση τους. Δυστυχώς όμως, αντί αυτού, η εκπαιδευτική πολίτικη της χώρας δημιουργούσε Πανεπιστημιακά τμήματα με παραπλήσια η ακόμα και ίδια αντικείμενα και με πολλά από τα μέλη Δ.Ε.Π., των εν λόγω τμημάτων, να βάλλονται εναντίων μας.

Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την πικρία και την απογοήτευσή μας, όταν την δεδομένη στιγμή, πολλά από τα υπάρχοντα προπτυχιακά τμήματα των Πανεπιστημίων, αποτελούν τμήματα στενής εξειδίκευσης . Τμήματα που φέρουν στην πλειοψηφία τους, τον τίτλο της επιστήμης ή των επιστήμων, ώστε να γίνεται αντιληπτή η ανωτερότητά τους. Τμήματα με χαμηλές βάσεις εισαγωγής, χαμηλή ζήτηση, χαμηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας , διαμαρτύρονται για πιθανή υποβάθμιση τους σε περίπτωση αναβάθμισης μας . Μιας αναβάθμισης που απαιτεί την συγχώνευση πέντε τμημάτων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Απαντώντας σε όλους αυτούς που επικαλούνται ότι επιζητούμε αναβάθμιση με χαμηλές βαθμολογίες , δεν έχουν πάρα να ανατρέξουν στους πινάκες των βάσεων εισαγωγής . Ειδικότερα το τμήμα των Ιατρικών Εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, αποτελεί το τρίτο υψηλόβαθμο τμήμα του Τ.Ε.Ι. Αθηνών, υψηλότερο των περισσότερων αυτόνομων τμημάτων του μελλοντικού Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, καθώς και πολλών Πανεπιστημιακών τμημάτων της Αττικής.

Πολλοί θα μπορούσαν να προφασιστούν, ότι οι λόγοι της υπάρχουσας συγχώνευσης είναι η εξοικονόμηση κρατικών πόρων. Την ίδια στιγμή, κυκλοφορούν δημοσιεύματα για δημιουργία τετάρτης νομικής σχολής.

Υπενθυμίζεται ότι, στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε, τα τμήματα που θα περιλαμβάνουν το νέο τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών είναι τα εξής:

 • Ιατρικών Εργαστηρίων,
 • Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας ,
 • Αισθητικής και Κοσμητολογίας,
 • Οδοντικής Τεχνολογίας
 • και Οπτικής - Οπτομετρίας

Δεν υπάρχει ανάλογο παράδειγμα, με την συγχώνευση πέντε τμημάτων σε ένα.

Σε μια ύστατη προσπάθεια να περισώσουμε το μέλλον του κλάδου μας, προτείνουμε τα πέντε τμήματα να συγχωνευτούν σε δυο, με κριτήριο την αποστολή των αποφοίτων τους και να δημιουργηθούν τα εξής:

Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστήμων:

όπου θα περιλαμβάνει τα τμήματα των Ιατρικών Εργαστηρίων και Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας, έχοντας ως στόχο, την συμβολή στην βιοεργαστηριακή διάγνωση και στην έρευνα του πεδίου των Βιοϊατρικών Επιστήμων και

 • Τμήμα Επιστήμης Τεχνολογίας Βιοϋλικών και Εφαρμογών:

όπου θα περιλαμβάνει τα τμήματα Αισθητικής και Κοσμητολογίας, Οδοντικής Τεχνολογίας και Οπτικής - Οπτομετρίας, έχοντας ως στόχο, την συμβολή στην ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας βιοϊατρικών υλικών με εφαρμογές στην Οπτική και Οδοντική Τεχνολογία, στην Αισθητική και Κοσμητολογία.

Η πρόταση αυτή, δεν αποτελεί ιδανική λύση. Μια ιδανική λύση θα ήταν, η διατήρηση της αυτονομίας και των πέντε τμημάτων. Η πρόταση αυτή, προσπαθεί να περισώσει μέρος του στόχου και της αποστολής των τμημάτων αυτών, όπου οι απόφοιτοί τους, έχουν προσφέρει και συμβάλει σημαντικά στο πεδίο Υγείας, της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και εκτός αυτής.

 • Πως είναι δυνατόν, να συναινέσουν οι απόφοιτοι, στην συγχώνευση πέντε τόσο διαφορετικών τμημάτων, με γνώμονα ότι ανήκουν στις επιστήμες υγείας;
 • Πως είναι δυνατόν, ο σχεδιασμός και η πολίτικη της συγχώνευσης πέντε τμημάτων, να εφαρμόζεται μόνο στην συγκεκριμένη περίπτωσή; 
 • Πως είναι δυνατόν, τμήματα με λιγότερα μελή Δ.Ε.Π. να διατηρούν την αυτονομία τους;
 • Πως είναι δυνατόν, σχόλη με δυο τμήματα να μένει αλώβητη, τόσο ως προς τα τμήματά της, όσο και ως σχολή, την ίδια στιγμή που συγχωνεύονται πέντε τμήματα σε ένα, στην σχολή Υγείας και Πρόνοιας;
 • Πως είναι δυνατόν, να μην λαμβάνεται υπόψιν η ζήτηση και η απορρόφηση στην αγορά εργασίας, των αποφοίτων;
 • Πως είναι δυνατόν, τα μελή Δ.Ε.Π. των πέντε τμημάτων, υπό τον εκφοβισμό της μη ένταξης τους ως μελή Δ..Ε.Π του Π.Δ.Α., να καταθέτουν προγράμματα σπουδών συγχώνευσης, χωρίς να ενημερώνουν τους επαγγελματικούς και επιστημονικούς συλλόγους των αποφοίτων.
 • Πως είναι δυνατόν, μελή Δ.Ε.Π Πανεπιστημιακών Τμημάτων με χαμηλές βάσεις εισαγωγής, χαμηλή ζήτηση, χαμηλή απορρόφηση στην αγορά εργασίας, διαμαρτύρονται για πιθανή υποβάθμιση τους σε περίπτωση αναβάθμισης μας, μεταμορφώνοντας τους αποφοίτους τους σε άρτιους επιστήμονες, την στιγμή που τα μελή Δ.Ε.Π. των πέντε τμημάτων, αποτέλεσαν και αποτελούν στην πλειοψηφία τους Ιατροί με μεταπτυχιακούς και Διδακτορικούς τίτλους σπουδών;
 • Πως είναι δυνατόν, να προβάλλεται ως μοναδικό πρόβλημα η δημιουργία μηχανικών δυο ταχυτήτων, ενώ για πρώτη φορά επιχειρείται η συγχώνευση πέντε ετερόκλητων τμημάτων, στον χωρώ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης;
 • Πως είναι δυνατόν, να μην λαμβάνεται σοβαρά υπόψιν, ο στόχος και η αποστολή των πέντε τμημάτων και να καταδικάζονται σε μία πρωτοφανή συγχώνευση; 
 • Πως είναι δυνατόν, να μην γνωστοποιούνται σαφώς τα κριτήρια ένταξης, αυτοδυναμίας των τμημάτων στο Π.Δ.Α. και οι αποφάσεις να αποτελούν προσωπικές απόψεις, μιας επιτροπής ή στελεχών, της ηγεσίας του Υπουργείου Παιδείας, που αγκαλιάζεται από την Πρυτανεία του Τ.Ε.Ι. Αθήνας; 

Δυστυχώς διαπιστώνουμε, ότι η πολίτικη αυτή του Υπουργείου Παιδείας, οδηγεί: 

 • σε υπερσυγχώνευση, ακυρώνοντας την προσφορά μας στον χώρο της υγείας .
 • σε διετή κατάρτιση, ακυρώνοντας το έργο μας .

και επιπλέον:

 • με πρωτοφανή τρόπο, μας δίνει βορά στην ιδιωτική εκπαίδευση, οπού τμήματα περιζήτητα, πάντα αποτελούν λεία
 • οδηγεί, τους υποψηφίους φοιτητές στην λύση σπουδών στο εξωτερικό, μιας και  καταργούνται τμήματα μοναδικά, στον χώρο της Ελληνικής Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • επιχειρείται, η εκχώρηση επαγγελματικών δικαιωμάτων, των αποφοίτων των πέντε  τμημάτων των Τ.Ε.Ι., σε άλλα τμήματα, όλων των βαθμίδων, που εποφθαλμιούν, επιχειρώντας να καλύψουν το κενό, που δημιουργείται
 • επιχειρείται, η απομόνωση των πτυχιούχων, των πέντε τμημάτων, με την δημιουργία ενός υπερσυγχωνευμένου τμήματος, όπου διασφαλίζει μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. που θα το υπηρετούν

συνεπώς

 • μας τιμωρεί, που διαγωνιστήκαμε και πετύχαμε σε υψηλόβαθμα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
 • μας τιμωρεί, που επιλέξαμε να σπουδάσουμε στην Ελλάδα.

Μέσω της προτάσεις αυτής, γίνεται μια ύστατη προσπάθεια, για μερική επίλυση και αποκατάσταση, του κύρους των αποφοίτων και των πέντε τμημάτων των Τ.Ε.Ι. :

 • Ιατρικών Εργαστηρίων,
 • Ακτινολογίας και Ακτινοθεραπείας , 
 • Αισθητικής και Κοσμητολογίας,
 • Οδοντικής Τεχνολογίας
 • και Οπτικής – Οπτομετρίας

Ζητάμε την άμεση τοποθέτησή σας και ελπίζουμε στην δικαίωσή μας,

Πτυχιούχοι Ιατρικών Εργαστηρίων Τ.Ε.Ι. που ζουν και εργάζονται στις χώρες της Ε.Ε.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr