ΕΜΠ: Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττική οικειοποιείται ονομασίες γνωστικών αντικειμένων

Απόφαση της Συγκλήτου του ΕΜΠ για το υπό Ίδρυση Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

«Σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών και όχι περισσότεροι, διαφορετικών επιπέδων, που οδηγούν σε κατατμήσεις και διασπάσεις» τονίζει η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Πιο αναλυτικά η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έχοντας υπόψη της το σχέδιο νόμου που ανακοινώθηκε από το ΥΠΕΘ, με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις», τη συζήτηση που ακολούθησε και τις απόψεις και θέσεις που εκφράστηκαν αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 19/01 τα παρακάτω:

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ μετά από διεξοδική συζήτηση σχετικά με το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις»  εκφράζει την έντονη αντίθεσή της για το γεγονός ότι οι προωθούμενες αλλαγές στον ακαδημαϊκό χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης σε σχέση με τη λειτουργία των ΤΕΙ και τη λειτουργία νέων Πανεπιστημιακών τμημάτων, δεν στηρίζονται σε μια τεκμηριωμένη ακαδημαϊκή ανάλυση, αλλά ικανοποιούν κατά βάση ανάγκες συγχώνευσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και τμημάτων και εισάγουν, εμμέσως πλην σαφώς, σε σειρά γνωστικών αντικειμένων, λογικές διάσπασης των σπουδών.

Ειδικότερα στον τομέα των σπουδών των μηχανικών η υιοθέτηση των παραπάνω λογικών οδηγεί στην δημιουργία νέων πανεπιστημιακών τμημάτων, που οικειοποιούνται ονομασίες σημερινών γνωστικών αντικειμένων ειδικότητας μηχανικού, χωρίς τα προωθούμενα προγράμματα σπουδών να μπορούν να καλύψουν, εκ των πραγμάτων, ούτε το εύρος ούτε τη δομή των αντίστοιχων ειδικοτήτων, προκαλώντας σύγχυση στους φοιτητές και συνολικά στην ελληνική κοινωνία. Στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα έχει επιβεβαιωθεί η αναγκαιότητα των ενιαίων και αδιάσπαστων προγραμμάτων σπουδών μηχανικού πενταετούς διάρκειας. Στο πλαίσιο αυτό, η Σύγκλητος του ΕΜΠ επαναλαμβάνει την θέση της, ότι σε κάθε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ειδικότητας μηχανικού πρέπει να αντιστοιχεί ένας τίτλος σπουδών και όχι περισσότεροι, διαφορετικών επιπέδων, που οδηγούν σε κατατμήσεις και διασπάσεις και συνακόλουθα σε μια συνολική υποβάθμιση όλων των τίτλων σπουδών των μηχανικών.

Η Σύγκλητος του ΕΜΠ τονίζει επίσης την πάγια θέση της, ότι η ένταξη σε Πανεπιστημιακά Τμήματα, είτε υπάρχοντα είτε νέα, οποιασδήποτε κατηγορίας εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ακαδημαϊκές διαδικασίες επιλογής εκπαιδευτικού προσωπικού, που ισχύουν σήμερα για τα Πανεπιστήμια.

Τέλος σε σχέση με τις ρυθμίσεις για την λειτουργία κέντρων επαγγελματικής εκπαίδευσης στα Πανεπιστήμια, η Σύγκλητος του ΕΜΠ επαναλαμβάνει ότι η πρόσθεση αντικειμένων χωρίς την εξασφαλισμένη μεταφορά των πραγματικά απαραίτητων πόρων δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί, ειδικά στη σημερινή περίοδο της έντονης υποχρηματοδότησης των πανεπιστημίων. Σε κάθε περίπτωση η Σύγκλητος του ΕΜΠ θεωρεί απαραίτητο να παραμείνει η διατύπωση του νόμου 4485/2017, που ψηφίσθηκε πρόσφατα και προϋποθέτει την σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου για την λειτουργία τέτοιων κέντρων, ώστε να προκύπτει σαφώς ότι η παροχή διετούς επαγγελματικής εκπαίδευσης αποτελεί κατ' αρχήν επιλογή του Πανεπιστημίου.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, ΕΔΩ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr