Επιστολή φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας προς την επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιστολή φοιτητών ΤΕΙ Αθήνας προς την διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Επιστολή προς την διαρκή επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων απέστειλαν οι φοιτητές του τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας, εκφράζοντας την ακαταλληλότητα του νομοσχεδίου ως προς την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής που τέθηκε σήμερα προς διαβούλευση.

Η επιστολή όπως την έχουν αποστείλει στα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr οι Φοιτητές του Τμήματος Εργοθεραπείας του ΤΕΙ Αθήνας έχει ως εξής:

Αξιότιμα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων,

Από το καλοκαίρι ανακοινώθηκε η δημιουργία του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Τι είναι τελικά αυτό το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και πώς θα δημιουργηθεί; Πώς θα επηρεάσει την ακαδημαϊκή και την επαγγελματική πραγματικότητα στην Ελλάδα;

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, θα δημιουργηθεί από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά. Η συγχώνευση, αυτή, θα προκαλέσει τη μείωση του αριθμού των υπαρχόντων τμημάτων, η οποία θα επέλθει είτε μέσω της συγχώνευσης κάποιων τμημάτων μεταξύ τους, είτε μέσω της μετατροπής τους σε τμήματα διετούς φοίτησης ή ακόμα και μέσω της κατάργησης τους. Συνέπεια της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής είναι η μη επαναπρόσληψη των έκτακτων καθηγητών, η μη κάλυψη των απαιτούμενων θέσεων μόνιμου διδακτικού προσωπικού και η προοδευτικά μειούμενη χρηματοδότηση του νέου ιδρύματος.

Στο πλαίσιο δημιουργίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής το Τμήμα Εργοθεραπείας, παρότι αποτελεί το μοναδικό δημόσιο, διεθνώς αναγνωρισμένο τμήμα σε Ελλάδα και Κύπρο και είναι ένα από τα πιο υψηλόβαθμα και περιζήτητα τμήματα του ΤΕΙ Αθήνας, κινδυνεύει να συγχωνευτεί με κάποιο άλλο τμήμα του ΤΕΙ αλλιώς απειλείται με την μετατροπή του σε διετές τμήμα φοίτησης. Απόρροια αυτών, είναι ένα τμήμα αμφιβόλου αναγνώρισης με δεδομένη την επικείμενη υποβάθμιση της ποιότητας σπουδών, την υποβάθμιση των πτυχίων, τα ασαφή επαγγελματικά δικαιώματα και το αβέβαιο επαγγελματικό μέλλον.

Κατανοούμε τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που επηρεάζουν την ελληνική πραγματικότητα, ωστόσο όμως, δε μπορούμε να παραβλέψουμε τις αρνητικές διαστάσεις που θα επιφέρει αυτό το νομοσχέδιο όχι μόνο στον τομέα της δημόσιας ελληνικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης όπως αναφέρθηκε πριν αλλά και σε αυτόν της υγείας. Οι υπηρεσίες εργοθεραπείας παρέχονται σε άτομα, ομάδες, κοινότητες ή πληθυσμούς οποιασδήποτε ηλικίας που παρουσιάζουν ή είναι σε κίνδυνο να παρουσιάσουν προσωρινή ή μόνιμη δυσλειτουργία έργου, εξαιτίας οποιασδήποτε ασθένειας, τραύματος, διαταραχής, ανικανότητας, αναπηρίας, ή εξαιτίας δυσμενών περιβαλλοντικών παραγόντων. Τα άτομα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές μπορεί να παρουσιάζουν μια ποικιλία προβλημάτων υγείας συμπεριλαμβανομένων γενετικών, νευρολογικών, ορθοπεδικών, μυοσκελετικών, ανοσολογικών, καρδιολογικών αλλά και ψυχολογικών, κοινωνικών, νοητικών, συναισθηματικών και διαταραχών συμπεριφοράς. Πλήττοντας, λοιπόν, σπουδές και επάγγελμα, πλήττονται αυτόματα και άτομα που χρίζουν εργοθεραπείας, φροντιστές, επαγγελματίες υγείας, φορείς υγείας, ιδρύματα, νοσοκομεία, και μια ολόκληρη σύγχρονη κοινωνία που στόχο έχει την προώθηση υγείας και ευημερίας των πολιτών της.

Η ραγδαία επιστημονική ανάπτυξη του αντικειμένου της Εργοθεραπείας παγκόσμια και οι αυξημένες κοινωνικές απαιτήσεις για άρτιες υπηρεσίες υγείας, επιτάσσουν την ουσιαστική αναβάθμιση των σπουδών μας. Κρίνεται αναγκαίο ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα σπουδών που περιέχει μαθήματα τόσο γενικών γνώσεων όσο και ειδίκευσης που θα καταρτίζουν πλήρως τους ανερχόμενους επαγγελματίες στον τομέα τους, δηλαδή  ακαδημαϊκή εκπαίδευση παγκόσμιας εμβέλειας και αναγνώρισης, ένα ενεργό σύνολο διδασκόντων με δημοσιεύσεις και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η δυνατότητα μεταπτυχιακών και διδακτορικών προγραμμάτων που θα ενισχύσουν τη γνώση εντός συνόρων και θα προωθήσουν τη χώρα στους διεθνείς επιστημονικούς κύκλους, και τέλος επαγγελματικά δικαιώματα που θα ανταποκρίνονται και αυτά, στις προκλήσεις των παγκόσμιων αλλαγών στην επιστήμη, την οικονομία, την ζωή. Επομένως, απαιτούμε ένα πανεπιστήμιο με όραμα αριστείας, αξίες και όχι πρόχειρες λύσεις στο όνομα της λιτότητας. Είναι δυνατόν η  χώρα μας να εναντιώνεται σε κάθε είδους πρόοδο τόσο πεισματικά; Η χώρα που γέννησε την επιστήμη; Αρνούμαστε να δεχθούμε ένα τέτοιο γεγονός ως ενεργοί πολίτες σύγχρονου κράτους και μελλοντικοί επιστήμονες υγείας.

Τη σύμφωνη άποψή τους για πραγματική αναβάθμιση και αυτονομία του τμήματος Εργοθεραπείας εξέφρασαν και δημόσια με επιστολές οργανισμοί και σύλλογοι διεθνούς κύρους όπως Council of OccupationalTherapists for the European Countries (COTEC), World Federation of Occupational Therapists (WFOT), European Network of Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE).

Ευελπιστούμε να σκεφτείτε ξανά αν μια τέτοια συγχώνευση θα χαράξει το δρόμο προς την αναβάθμιση της δημόσιας ελληνικής ακαδημαϊκής εκπαίδευσης ή θα οδηγήσει στο γνωστό σε όλους δρόμο για το διεθνή διασυρμό της χώρας.

Δείτε το Σχέδιο Νόμου για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr