δωρεάν, σίτιση, φοιτητών, αιτήσεις,2015

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για την δωρεάν σίτιση φοιτητών για το 2015 - 2016 του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015/16.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για δωρεάν στέγαση είναι μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015.

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, οι νέοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες και υποψήφιοι/ιες διδάκτορες του ακαδημαϊκού έτους 2015/16 θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους κατά την εγγραφή τους.

Προσοχή: Όλες οι αιτήσεις γίνονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα:

https://studies.aegean.gr/sitisistegasi2015 Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν σκαναρισμένα μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Κανένα δικαιολογητικό δεν χρειάζεται να κατατεθεί σε έντυπη μορφή στα Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα Περιφερειακά Γραφεία Φοιτητικής Μέριμνας

Δείτε περισσότερα εδώ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr