Το πανεπιστήμιο Αιγαίου ανοίγει τις πόρτες του σε μετανάστες και πρόσφυγες

Μετανάστες και πρόσφυγες θα εγγραφούν στο πανεπιστήμιο Αιγαίου για να φοιτήσουν σε τμήματά του, όπως αποφάσισε ο πρύτανης Στέφανος Γκρίτζαλης.

Μάλιστα η απόφαση περιλαμβάνει και τη σύσταση ομάδας εργασίας που θα ασχοληθεί με το θέμα, και η οποία θα πρέπει μέχρι και το τέλος Ιουνίου να ολοκληρώσει την έκθεσή της γύρω από τις προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν.

Όπως γράφει η Δημοκρατική το έργο της Ομάδας Εργασίας/ Συντονιστικού Οργάνου για τη διερεύνηση των προϋποθέσεων εγγραφής μεταναστών – ενδεχομένως και προσφύγων – στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνίσταται στη στοχευμένη διερεύνηση και άρτια καταγραφή του συνόλου των απαιτούμενων προϋποθέσεων, με σκοπό την εγγραφή μεταναστών – ενδεχομένως και προσφύγων – ως φοιτητών και φοιτητριών σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης περί εγγραφής τους σε Πανεπιστήμια γειτονικών χωρών, καθώς και στη διερεύνηση του πλαισίου παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και φοιτητικής μέριμνας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr