Η σταδιοδρομία των αποφοίτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου / Τα αποτελέσματα της έρευνας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Ιδρυματική Μελέτη Απορρόφησης Αποφοίτων 2023

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου διεξήγε έρευνα με στόχο την παρακολούθηση και μελέτη της σταδιοδρομίας των αποφοίτων του σε επαγγελματικό και ακαδημαϊκό επίπεδο, αποσκοπώντας στη διασφάλιση ποιότητας και τη συνεχή βελτίωση και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Η παρούσα έρευνα υλοποιεί τη στρατηγική επιλογή του Ιδρύματος για συστηματική διάδραση με τους/τις αποφοίτους. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την αποστολή του ερωτηματολογίου σε απόφοιτους-ες όλων των Τμημάτων του Ιδρύματος κατά το διάστημα Μάρτιος 2024 – Απρίλιος 2024.

Συγκεκριμένα, ζητήθηκε η άποψη των αποφοίτων για μια σειρά θεμάτων που σχετίζονται με τη σταδιοδρομία τους και την ποιότητα των προσφερόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών του Πανεπιστημίου. Η συμμετοχή των αποφοίτων στην έρευνα ήταν εθελοντική και έγινε μέσω αποστολής ανωνυμοποιημένου ερωτηματολογίου.

Στο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκαν διχοτομικές, ανοικτές και ερωτήσεις που ζητούσαν από τους συμμετέχοντες/ουσες να απαντήσουν στην κλίμακα Likert 1 έως 5.

1

2

3

4

5

Χ

Καθόλου 

Λίγο 

Μέτρια 

Αρκετά 

Πολύ 

Καμία απάντηση

Ακολούθησε η ιδρυματική ανάλυση των αποτελεσμάτων. Παρακάτω διατυπώνονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Ειδικότερα, στην έρευνα συμμετείχαν 1035 απόφοιτοι-ες.

Δημογραφικό & Κοινωνικό-οικονομικό προφίλ

Πίνακας 1: Φύλο

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Άνδρας

405

39,13%

Γυναίκα

624

60,29%

Άλλο

3

0,29%

Καμία απάντηση

3

0,29%

 

Πίνακας 2: Ολοκλήρωση στρατιωτικής θητείας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

374

92,35%

Όχι

22

5,43%

Καμία απάντηση

9

2,22%

 

Πίνακας 3: Ηλικία

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

22-25

136

13,14%

26-30

192

18,55%

31-35

160

15,46%

36-40

204

19,71%

41-45

196

18,94%

46-50

72

6,96%

51 και άνω

75

7,25%

Καμία απάντηση

0

0,00%

 

Πίνακας 4: Εθνικότητα

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελληνική

1016

96.16%

Κυπριακή

10

0,97%

Αζερμπαϊτζάν

1

0,10%

Αίγυπτος

1

0,10%

Ηνωμένο Βασίλειο

1

0,10%

ΗΠΑ

1

0,10%

Ουκρανία

1

0,10%

Καμία απάντηση

4

0,39%

 

Πίνακας 5: Μητρική γλώσσα

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελληνικά

1017

98.26%

Αγγλικά

3

0,29%

Αραβικά

1

0,10%

Γερμανικά

2

0,19%

Γιορούμπα

1

0,10%

Γκουτζαρατικά

1

0,10%

Ουκρανικά

1

0,10%

Ρουμανικά

1

0,10%

Ρωσικά

1

0,10%

Σερβοκροατικά

1

0,10%

Τουρκικά

1

0,10%

Καμία απάντηση

5

0,48%

 

Πίνακας 6: Χώρα Γέννησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελλάδα

982

94,88%

Κύπρος

7

0,68%

Αλβανία

4

0,39%

Άγιος Μαρίνος

1

0,10%

Αζερμπαϊτζάν

1

0,10%

Αρμενία

1

0,10%

Αυστραλία

3

0,29%

Γερμανία

8

0,77%

Ερυθραία

1

0,10%

Ζάμπια

1

0,10%

Ηνωμένο Βασίλειο

2

0,19%

ΗΠΑ

6

0,58%

Ιταλία

2

0,19%

Καζακστάν

1

0,10%

Καναδάς

2

0,19%

Νότια Αφρική

1

0,10%

Ουκρανία

1

0,10%

Ρουμανία

1

0,10%

Τουρκία

2

0,19%

Καμία απάντηση

8

0,77%

 

Πίνακας 7: Χώρα διαμονής

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελλάδα

945

91,30%

Κύπρος

14

1,35%

Αιθιοπία

1

0,10%

Ανατολικό Τιμόρ

1

0,10%

Βέλγιο

4

0,39%

Γαλλία

3

0,29%

Γερμανία

6

0,58%

Δανία

2

0,19%

Ελβετία

4

0,39%

Ευρωπαϊκή Ένωση

1

0,10%

Ηνωμένα Αραβικά
Εμιράτα

1

0,10%

Ηνωμένο Βασίλειο

11

1,06%

ΗΠΑ

2

0,19%

Ιρλανδία

1

0,10%

Ισπανία

1

0,10%

Ιταλία

1

0,10%

Κύπρος

14

1,35%

Λουξεμβούργο

2

0,19%

Ολλανδία

7

0,68%

Πολωνία

2

0,19%

Πορτογαλία

3

0,29%

Σερβία

1

0,10%

Σουηδία

1

0,10%

Καμία απάντηση

21

2,03%

 

Πίνακας 8: Τόπος Καταγωγής

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ανατολική Μακεδονία και

Θράκη

43

4,15%

Αττική

236

22,80%

Βόρειο Αιγαίο

122

11,79%

Δυτική Ελλάδα

41

3,96%

Δυτική Μακεδονία

40

3,86%

Ήπειρος

33

3,19%

Θεσσαλία

90

8,70%

Ιόνιοι Νήσοι

16

1,55%

Κεντρική Μακεδονία

145

14,01%

Κρήτη

52

5,02%

Νότιο Αιγαίο

62

5,99%

Πελοπόννησος

61

5,89%

Στερεά Ελλάδα

51

4,93%

Εκτός Ελλάδας

21

2,03%

Καμία απάντηση

22

2,13%

 

Πίνακας 9: Τόπος Διαμονής

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ανατολική Μακεδονία και

Θράκη

33

3,19%

Αττική

422

40,77%

 

Βόρειο Αιγαίο

134

12,95%

Δυτική Ελλάδα

23

2,22%

Δυτική Μακεδονία

17

1,64%

Ήπειρος

16

1,55%

Θεσσαλία

36

3,48%

Ιόνιοι Νήσοι

9

0,87%

Κεντρική Μακεδονία

117

11,30%

Κρήτη

36

3,48%

Νότιο Αιγαίο

69

6,67%

Πελοπόννησος

26

2,51%

Στερεά Ελλάδα

23

2,22%

Εκτός Ελλάδας

62

5,99%

Καμία απάντηση

12

1,16%

 

Πίνακας 10: Κατηγορία ΑΜΕΑ

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

16

1,55%

Όχι

1006

97,20%

Καμία απάντηση

13

1,26%

 

Πίνακας 11: Ετήσιο Εισόδημα Γονέων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Χαμηλό ( <12.000€)

199

19,23%

Μεσαίο (12.000€ -

25.000€)

477

46,09%

Υψηλό (>25.000€)

206

19,90%

Καμία απάντηση

153

14,78%

 

Πίνακας 12: Μορφωτικό Επίπεδο Γονέων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Απολυτήριο Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης

445

43,00%

Πρόγραμμα Προπτυχιακών
Σπουδών (ΠΠΣ)

311

30,05%

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ)

134

12,95%

Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών (ΠΔΣ)

27

2,61%

Καμία απάντηση

118

11,40%

 

Πίνακας 13: Οικογενειακή κατάσταση

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Άγαμος

573

55,36%

Έγγαμος

447

43,19%

Καμία απάντηση

15

1,45%

 

Εκπαίδευση

Πίνακας 14: Τίτλος Προγράμματος Σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Πρόγραμμα Προπτυχιακών
Σπουδών (ΠΠΣ)

762

73,62%

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών (ΠΜΣ)

375

36,23%

Πρόγραμμα Διδακτορικών
Σπουδών(ΠΔΣ)

18

1,74%

 

Πίνακας 15: Βαθμός Πτυχίου

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καλώς (5 - 6,49)

167

16,14%

Λίαν Καλώς (6,50 - 8,49)

656

63,38%

Άριστα (8,50 - 10)

192

18,55%

Καμία απάντηση

20

1,93%

 

Πίνακας 16: Τμήμα Φοίτησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Γεωγραφίας

32

3,09%

Διοίκησης Επιχειρήσεων

126

12,17%

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής

36

3,48%

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής
και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού

87

8,41%

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας

67

6,47%

Κοινωνιολογίας

51

4,93%

Μαθηματικών

68

6,57%

Μεσογειακών Σπουδών

42

4,06%

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης

51

4,93%

Μηχανικών Πληροφοριακών και
Επικοινωνιακών Συστημάτων

65

6,28%

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων
και Συστημάτων

49

4,73%

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών
Υπηρεσιών

58

5,60%

Οικονομικής και Διοίκησης
Τουρισμού

17

1,64%

Παιδαγωγικό Δημοτικής
Εκπαίδευσης

26

2,51%

Περιβάλλοντος

59

5,70%

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και
Επικοινωνίας

99

9,57%

Στατιστική & Αναλογιστικών-
Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών

71

6,86%

Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών

29

2,80%

Καμία απάντηση

2

0,19%

 

Πίνακας 17: Συμμετοχή σε προγράμματα Κινητικότητας με λήψη μαθημάτων στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

65

6,28%

Όχι

958

92,56%

Καμία απάντηση

12

1,16%

 

Πίνακας 18: Τύπος εκπαίδευσης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Πλήρους φοίτησης

979

94,59%

Μερικής φοίτησης

25

2,42%

Καμία απάντηση

31

3,00%

 

Πίνακας 19: Πηγή χρηματοδότησης κατά τη διάρκεια των σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Οικογένεια

787

76,04%

Υποτροφία

24

2,32%

Τραπεζικός Δανεισμός

6

0,58%

Ανταποδοτική Εργασία

58

5,60%

Άλλο

129

12,46%

Καμία απάντηση

31

3,00%

 

Πορεία μετά την αποφοίτηση

Πίνακας 20: Συνέχιση σπουδών μετά την απόκτηση πτυχίου

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Όχι

438

42,32%

Ναι, για 2ο πτυχίο στο ΠΑ

25

2,42%

Ναι, για 2ο πτυχίο σε άλλο
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

58

5,60%

Ναι, για 2ο πτυχίο στο

εξωτερικό

13

1,26%

Ναι, για ΠΜΣ στο ΠΑ

171

16,52%

Ναι, για ΠΜΣ σε άλλο
Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα

230

22,22%

Ναι, για μεταπτυχιακό

στο εξωτερικό

115

11,11%

Ναι, για ΔΔ στο ΠΑ

24

2,32%

Ναι, για ΔΔ σε άλλο Πανεπιστήμιο
στην Ελλάδα

22

2,13%

Ναι, για ΔΔ στο εξωτερικό

17

1,64%

 

Πίνακας 20.1: Βασικός λόγος ώθησης προς αυτή την κατεύθυνση σε περίπτωση συνέχισης των σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ήθελα να συνεχίσω την ακαδημαϊκή
μου πορεία και να ενισχύσω
τις γνώσεις μου

435

47,59%

Πίστευα ότι θα μπορούσα να βρω 
ευκολότερα εργασία σχετική με
το αντικείμενο σπουδών

304

33,26%

Πίεση από οικογενειακό και

φιλικό περιβάλλον

17

1,86%

Για να βελτιωθεί ο μισθός μου
στη δουλειά που έχω ήδη

75

8,21%

Για να ενισχυθεί η κοινωνική
μου καταξίωση

64

7,00%

Άλλο

19

2,08%

 

Πίνακας 20.2: Ολοκλήρωση 2ου πτυχίου σε περίπτωση συνέχισης σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

62

65,96%

Όχι

30

31,91%

Καμία απάντηση

2

2,13%

 

Πίνακας 20.3: Ολοκλήρωση ΠΜΣ σε περίπτωση συνέχισης σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

404

81,45%

Όχι

85

17,14%

Καμία απάντηση

7

1,41%

 

Πίνακας 20.4: Ολοκλήρωση ΔΔ σε περίπτωση συνέχισης σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

24

40,00%

Όχι

35

58,33%

Καμία απάντηση

1

1,67%

 

Πίνακας 20.5: Εργαζόμενος/η κατά τη διάρκεια φοίτησης στο 2ο πτυχίο

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

66

70,21%

Όχι

13

13,83%

Περιστασιακά

14

14,89%

Καμία απάντηση

1

1,06%

 

Πίνακας 20.6: Εργαζόμενος/η κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

275

55,44%

Όχι

148

29,84%

Περιστασιακά

64

12,90%

Καμία απάντηση

9

1,81%

 

Πίνακας 20.7: Εργαζόμενος/η κατά τη διάρκεια φοίτησης στο ΔΔ

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

42

70,00%

Όχι

10

16,67%

Περιστασιακά

6

10,00%

Καμία απάντηση

2

3,33%

 

Απασχόληση - Εργασία

Πίνακας 21: Τρέχουσα Εργασιακή Κατάσταση

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Εργαζόμενος/η πλήρως

768

74,20%

Εργαζόμενος/η με

μερική απασχόληση

58

5,60%

Άνεργος/η

96

9,28%

Ελεύθερος

Επαγγελματίας

54

5,22%

Αυτοαπασχολούμενος σε
δική μου επιχείρηση

32

3,09%

Αυτοαπασχολούμενος σε
οικογενειακή επιχείρηση

10

0,97%

Καμία απάντηση

17

1,64%

 

Πίνακας 21.1.1: Καθεστώς Εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Μόνιμος/η Δημόσιος Υπάλληλος
(ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ)

178

19,31%

Δημόσιος Υπάλληλος Αορίστου

Χρόνου-Ι.Δ.Α.Χ. (ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ)

30

3,25%

Συμβασιούχος Έργου / Ορισμένου
Χρόνου πλήρους απασχόλησης
σε Δημόσιο Φορέα (ΝΠΔΔ &ΝΠΙΔ)

97

10,52%

Συμβασιούχος Έργου / Ορισμένου
Χρόνου μερικής απασχόλησης σε
Δημόσιο Φορέα (ΝΠΔΔ &ΝΠΙΔ)

8

0,87%

Μισθωτός/τή πλήρους
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

436

47,29%

Μισθωτός/τή μερικής
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα

41

4,45%

Ελεύθερος/η επαγγελματίας,
με δική μου επιχείρηση

59

6,40%

Ελεύθερος/η επαγγελματίας

40

4,34%

Άλλο

28

3,04%

Καμία Απάντηση

5

0,54%

 

Πίνακας 21.1.2: Ίδρυση επιχείρησης τον τελευταίο χρόνο

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

10

16,95%

Όχι

49

83,05%

Καμία απάντηση

0

0,00%

 

Πίνακας 21.1.3: Κατηγορία τεχνοβλαστών (spin off)

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

1

1,69%

Όχι

56

94,92%

Καμία απάντηση

2

3,39%

 

Πίνακας 21.1.4: Χώρα Εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελλάδα

843

91,43%

Εξωτερικό

72

7,81%

Καμία Απάντηση

7

0,76%

 

Πίνακας 21.1.5: Τόπος Εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ανατολική Μακεδονία

και Θράκη

33

3,91%

Αττική

392

46,50%

Βόρειο Αιγαίο

117

13,88%

Δυτική Ελλάδα

15

1,78%

Δυτική Μακεδονία

16

1,90%

Ήπειρος

9

1,07%

Θεσσαλία

23

2,73%

Ιόνιοι Νήσοι

7

0,83%

Κεντρική Μακεδονία

87

10,32%

Κρήτη

34

4,03%

Νότιο Αιγαίο

63

7,47%

Πελοπόννησος

21

2,49%

Στερεά Ελλάδα

21

2,49%

Καμία απάντηση

5

0,59%

 

Πίνακας 21.1.6: Συνάφεια απασχόλησης με αντικείμενο σπουδών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Μεγάλη

425

46,10%

Αρκετή

206

22,34%

Μέτρια

90

9,76%

Μικρή

64

6,94%

Καμία

132

14,32%

Καμία Απάντηση

5

0,54%

 

Πίνακας 21.1.7: Χρονικό διάστημα εύρεσης σημερινής απασχόλησης μετά την αποφοίτηση από το ΠΠΣ

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

0 – 6 μήνες μετά

415

45,01%

7 έως 12 μήνες μετά

79

8,57%

Από 13 έως 24 μήνες μετά

100

10,85%

Πάνω από 24 μήνες

292

31,67%

Καμία Απάντηση

36

3,90%

 

Πίνακας 21.1.8: Τρόπος εύρεσης σημερινής απασχόλησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Μέσα από το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

6

0,65%

Μέσω κοινωνικού περιβάλλοντος (οικογένεια/φίλοι- networking)

221

23,97%

Μέσω ΟΑΕΔ

10

1,08%

Μέσω διαδικτύου

275

29,83%

Άλλο

368

39,91%

Καμία Απάντηση

42

4,56%

 

Πίνακας 21.1.9: Χρονικό διάστημα εύρεσης πρώτης απασχόλησης (οπουδήποτε) μετά την αποφοίτηση από το ΠΠΣ

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

0 - 6 μήνες μετά

620

67,25%

Από 7 έως 12

μήνες μετά

110

11,93%

Από 13 έως 24

μήνες μετά

67

7,27%

Πάνω από 24

μήνες

75

8,13%

Καμία απάντηση

50

5,42%

 

Πίνακας 21.1.10: Διάρκεια απασχόλησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Μόνιμος

266

28,85%

Αορίστου Χρόνου

410

44,47%

Ορισμένου χρόνου

198

21,48%

Καμία απάντηση

48

5,21%

 

Πίνακας 21.1.11: Ετήσιος Μισθός

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Χαμηλός (<12.000€)

257

27,87%

Μεσαίος (12.000€ -

25.000€)

431

46,75%

Υψηλός (>25.000€)

203

22,02%

Καμία Απάντηση

31

3,36%

 

Πίνακας 21.1.12: Συμμετοχή σε προγράμματα κινητικότητας στο πλαίσιο της τρέχουσας θέσης εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ναι

48

5,21%

Όχι

827

89,70%

Καμία Απάντηση

47

5,10%

 

Πίνακας 21.1.12.1: Χώρα Κινητικότητας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Ελλάδα

17

1,64%

Βέλγιο

2

0,19%

Βενεζουέλα

1

0,10%

Βραζιλία

1

0,10%

Γαλλία

2

0,19%

Γερμανία

3

0,29%

Δανία

1

0,10%

Ηνωμένο Βασίλειο

1

0,10%

ΗΠΑ

1

0,10%

Ισπανία

3

0,29%

Ιταλία

1

0,10%

Κοσσυφοπέδιο

1

0,10%

Κύπρος

2

0,19%

Ολλανδία

1

0,10%

Ουγγαρία

1

0,10%

Πορτογαλία

1

0,10%

Σλοβενία

1

0,10%

Σουηδία

1

0,10%

Τουρκία

1

0,10%

Τσεχία

4

0,39%

Φιλανδία

1

0,10%

Καμία Απάντηση

1

0,10%

 

Πίνακας 21.1.13: Βαθμός Εργασιακής Ικανοποίησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Χαμηλή

68

7,38%

Μέτρια

405

43,93%

Υψηλή

415

45,01%

Καμία Απάντηση

34

3,69%

 

Πίνακας 21.2.1: Χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Έως 6 μήνες μετά

53

55,21%

Από 7 έως 12

μήνες μετά

21

21,88%

Από 13 έως 24

μήνες μετά

9

9,38%

Πάνω από 24

μήνες

13

13,54%

Καμία απάντηση

0

0,00%

 

Πίνακας 21.2.2.: Βασικές αιτίες μη ένταξης στην αγορά εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Είμαι

απορροφημένος/η στη συνέχιση των σπουδών μου

16

16,67%

Δεν βρίσκω εργασία

47

48,96%

Στρατιωτική θητεία

1

1,04%

Δεν επιθυμώ να εργαστώ

4

4,17%

Άλλο

24

25,00%

Καμία Απάντηση

4

4,17%

 

Πίνακας 21.3: Καταγραφή αριθμού εργασιών (από την αποφοίτηση και μετά)

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

0

117

11,30%

1

231

22,32%

2

230

22,22%

3

174

16,81%

4

122

11,79%

5

64

6,18%

6+

81

7,83%

Καμία Απάντηση

16

1,55%

 

Συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα – Δια βίου μάθηση

Πίνακας 22: Συμμετοχή σε προγράμματα δια βίου μάθησης

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

0

538

51,98%

1

172

16,62%

2

116

11,21%

3

68

6,57%

3+

110

10,63%

Καμία απάντηση

31

3,00%

 

Πίνακας 22.1.: Τύπος Επιμόρφωσης/Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Απάντηση

Μέτρηση

(1ου)

Ποσοστό

(1ου )

Μέτρηση

(2ου)

Ποσοστό

(2ου )

Μέτρηση

(3ου)

Ποσοστό

(3ου )

Ι.Ε.Κ

12

2,58%

6

2,04%

2

1,12%

Κ.Ε.Κ

52

11,16%

31

10,54%

23

12,92%

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ

Πανεπιστημίου Αιγαίου

111

23,82%

45

15,31%

18

10,11%

ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ Άλλου

Πανεπιστημίου

109

23,39%

81

27,55%

46

25,84%

Επαγγελματικός
Οργανισμός

43

9,23%

27

9,18%

19

10,67%

Άλλο

99

21,24%

54

18,37%

45

25,28%

Καμία απάντηση

40

8,58%

50

17,01%

25

14,04%

 

Πίνακας 22.2: Διάρκεια προγράμματος (σε ώρες)

 

Μ.Ο.

(1ου )

Τ.Α.

(1ου )

Μ.Ο.

(2ου )

Τ.Α.

(2ου )

Μ.Ο.

(3ου )

Τ.Α.

(3ου )

Διάρκεια

προγράμματος

 

393

 

756

 

633

 

522

 

276

 

448

 

Πίνακας 22.3: Συμμετοχή σε εξετάσεις για λήψη πιστοποίησης

Απάντηση

Μέτρηση

(1ου)

Ποσοστό

(1ου)

Μέτρηση

(2ου)

Ποσοστό

(2ου)

Μέτρηση

(3ου )

Ποσοστό

(3ου )

Ναι

263

56,44%

142

48,30%

103

57,87%

Όχι

160

34,33%

88

29,93%

46

25,84%

Καμία απάντηση

43

9,23%

64

21,77%

29

16,29%

 

Πίνακας 22.4: Πεδίο Σπουδών Επιμόρφωσης/Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης

Απάντηση

Μέτρηση

(1ου)

Ποσοστό

(1ου)

Μέτρηση

(2ου)

Ποσοστό

(2ου)

Μέτρηση

(3ου)

Ποσοστό

(3ου)

Γενικά προγράμματα και προσόντα

50

10,73%

25

8,50%

19

10,67%

Εκπαίδευση

172

36,91%

116

39,46%

63

35,39%

Τέχνες & Ανθρωπιστικές

Επιστήμες

28

6,01%

15

5,10%

13

7,30%

Κοινωνικές Επιστήμες, Δημοσιογραφία &

πληροφορία

16

3,43%

11

3,74%

5

2,81%

Διοίκηση Επιχειρήσεων

& Δίκαιο

46

9,87%

23

7,82%

13

7,30%

Φυσικές Επιστήμες, Μαθηματικά &

Στατιστική

18

3,86%

4

1,36%

3

1,69%

Τεχνολογία Πληροφοριών &

Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

51

10,94%

34

11,56%

29

16,29%

Επιστήμες Μηχανικών, Παραγωγής &

Κατασκευών

6

1,29%

2

0,68%

2

1,12%

Γεωργία, Δασοκομία,

Αλιείας & Κτηνιατρική

5

1,07%

1

0,34%

2

1,12%

Υγεία & Πρόνοια

17

3,65%

12

4,08%

3

1,69%

Υπηρεσίες

13

2,79%

4

1,36%

3

1,69%

Καμία απάντηση

44

9,44%

47

15,99%

23

12,92%

 

Πίνακας 22.5: Λόγοι συμμετοχής στο πρόγραμμα Επιμόρφωσης/Δια Βίου Μάθησης

Απάντηση

Μέτρηση

(1ου)

Ποσοστό

(1ου)

Μέτρηση

(2ου)

Ποσοστό

(2ου)

Μέτρηση

(3ου)

Ποσοστό

(3ου)

Υποχρέωση από την 
εργασία μου

20

4,29%

11

3,74%

9

5,06%

Προσωπική επιθυμία για
επαγγελματική εξέλιξη

253

54,29%

140

47,62%

79

44,38%

Προσωπική επιθυμία για

επαγγελματικούς λόγους

131

28,11%

88

29,93%

56

31,46%

Άλλο

30

6,44%

19

6,46%

13

7,30%

Καμία απάντηση

32

6,87%

36

12,24%

21

11,80%

 

Αξιολόγηση Σπουδών

Συμβολή των Σπουδών στην Ενίσχυση Δεξιοτήτων

Πίνακας 23: Βαθμός απόκτησης κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών των απαραίτητων γνώσεων και δεξιοτήτων στην ανταπόκριση για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

38

3,67%

Λίγο

87

8,41%

Μέτρια

308

29,76%

Αρκετά

417

40,29%

Πολύ

171

16,52%

Καμία απάντηση

14

1,35%

 

Πίνακας 24: Βαθμός κατά τον οποίο το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών βοήθησε στην ανταπόκριση για τις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

75

7,25%

Λίγο

130

12,56%

Μέτρια

172

16,62%

Αρκετά

185

17,87%

Πολύ

165

15,94%

Δεν συμμετείχα

288

27,83%

Καμία απάντηση

20

1,93%

 

Πίνακας 25: Βαθμός κατά τον οποίο το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών συνέβαλε στην εύρεση εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

262

25,31%

Λίγο

118

11,40%

Μέτρια

126

12,17%

Αρκετά

104

10,05%

Πολύ

92

8,89%

Δεν συμμετείχα

303

29,28%

Καμία Απάντηση

30

2,90%

 

Πίνακας 26: Βαθμός κατά τον οποίο η ολοκλήρωση των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών συνέβαλε στην εύρεση εργασίας

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

119

11,50%

Λίγο

91

8,79%

Μέτρια

149

14,40%

Αρκετά

271

26,18%

Πολύ

351

33,91%

Καμία Απάντηση

54

5,22%

 

Πίνακας 27: Βαθμός κατά τον οποίο η ολοκλήρωση των προπτυχιακών/μεταπτυχιακών σπουδών βοήθησε στη μετέπειτα σταδιοδρομία

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

53

5,12%

Λίγο

90

8,70%

Μέτρια

139

13,43%

Αρκετά

335

32,37%

Πολύ

392

37,87%

Καμία απάντηση

26

2,51%

 

Πίνακας 28: Ικανότητα στη χρήση Η/Υ και νέων τεχνολογιών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

67

6,47%

Λίγο

112

10,82%

Μέτρια

183

17,68%

Αρκετά

332

32,08%

Πολύ

327

31,59%

Καμία απάντηση

14

1,35%

 

Πίνακας 29: Απόκτηση πολυπολιτισμικών εμπειριών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

122

11,79%

Λίγο

151

14,59%

Μέτρια

244

23,57%

Αρκετά

283

27,34%

Πολύ

191

18,45%

Καμία απάντηση

44

4,25%

 

Πίνακας 30: Εκμάθηση ξένων γλωσσών

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

262

25,31%

Λίγο

207

20,00%

Μέτρια

243

23,48%

Αρκετά

171

16,52%

Πολύ

126

12,17%

Καμία απάντηση

26

2,51%

 

Πίνακας 31: Διαπροσωπικές σχέσεις

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

38

3,67%

Λίγο

81

7,83%

Μέτρια

181

17,49%

Αρκετά

386

37,29%

Πολύ

328

31,69%

Καμία απάντηση

21

2,03%

 

Πίνακας 32: Ικανότητα Διαχείρισης κρίσεων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

98

9,47%

Λίγο

121

11,69%

Μέτρια

263

25,41%

Αρκετά

340

32,85%

Πολύ

193

18,65%

Καμία απάντηση

20

1,93%

 

Πίνακας 33: Ικανότητα αναγνώρισης & διαχείρισης ηθικών ζητημάτων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

88

8,50%

Λίγο

127

12,27%

Μέτρια

215

20,77%

Αρκετά

355

34,30%

Πολύ

221

21,35%

Καμία απάντηση

29

2,80%

 

Πίνακας 34: Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

50

4,83%

Λίγο

93

8,99%

Μέτρια

211

20,39%

Αρκετά

378

36,52%

Πολύ

287

27,73%

Καμία απάντηση

16

1,55%

 

Πίνακας 35: Ικανότητα ευελιξίας & προσαρμοστικότητας στις απαιτήσεις αγοράς

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

108

10,43%

Λίγο

129

12,46%

Μέτρια

245

23,67%

Αρκετά

323

31,21%

Πολύ

200

19,32%

Καμία απάντηση

30

2,90%

 

Βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες υπηρεσίες και υποδομές

Πίνακας 36: Διδασκαλία μαθημάτων

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

27

2,61%

Λίγο

64

6,18%

Μέτρια

226

21,84%

Αρκετά

443

42,80%

Πολύ

256

24,73%

Καμία απάντηση

19

1,84%

 

Πίνακας 37: Επίπεδο επικοινωνίας με τους καθηγητές/καθηγήτριες

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

27

2,61%

Λίγο

75

7,25%

Μέτρια

164

15,85%

Αρκετά

385

37,20%

Πολύ

372

35,94%

Καμία απάντηση

12

1,16%

 

Πίνακας 38: Διοικητικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

37

3,57%

Λίγο

78

7,54%

Μέτρια

195

18,84%

Αρκετά

370

35,75%

Πολύ

333

32,17%

Καμία απάντηση

22

2,13%

 

Πίνακας 39: Υποδομές, Εγκαταστάσεις και Εξοπλισμός του Πανεπιστημίου

Απάντηση

Μέτρηση

Ποσοστό

Καθόλου

65

6,28%

Λίγο

112

10,82%

Μέτρια

288

27,83%

Αρκετά

374

36,14%

Πολύ

169

16,33%

Καμία απάντηση

27

2,61%

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.