Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προκηρύσσει τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Νεανικής Επιχειρηματικότητας AEGEAN Startups, για την ανάδειξη των καλύτερων επιχειρηματικών σχεδίων σε 4 θεματικές κατηγορίες που σχετίζονται με τους τομείς προτεραιότητας του Αιγαίου. Τα καλύτερα επιχειρηματικά σχέδια, όπως θα αναδειχθούν από τα στάδια του διαγωνισμού θα βραβευτούν, θα λάβουν δημοσιότητα και περαιτέρω υποστήριξη για την υλοποίησή τους.

Στόχος του διαγωνισμού είναι μέσα στο ιδιαίτερα αντίξοο περιβάλλον της συνεχιζόμενης κρίσης και έλλειψης προοπτικών για τους νέους να προωθήσει την έννοια της επιχειρηματικότητας και να εμπνεύσει τους νέους και τις νέες με ενδιαφέρον στο επιχειρείν. Ο υψηλός δείκτης ανεργίας στους νέους και στις νέες στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά του Αιγαίου, ωθεί το Πανεπιστήμιο να αναζητεί νέους τρόπους επιχειρηματικότητας και καινοτομίας μέσω του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα μπορούν να αναδείξουν και το ιδιαίτερο προφίλ του Αιγαίου.

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν:

Κοινότητα Α: Φοιτητές/φοιτήτριες ή απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Αιγαίου από οποιοδήποτε επίπεδο σπουδών (προπτυχιακό, μεταπτυχιακό, υποψήφιοι διδάκτορες, διδάκτορες), μεμονωμένα ή σε ομάδες που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος με κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Κοινότητα Β: Νέοι και νέες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, έχουν γεννηθεί από το 1980 και μετά και δεν ανήκουν στην κοινότητα του Πανεπιστημίου Αιγαίου, μεμονωμένα ή σε ομάδες που να περιλαμβάνουν τουλάχιστον ένα μέλος με κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να συμμετέχει σε μέχρι δύο προτάσεις – ομάδες και σε μέχρι δύο θεματικές περιοχές. Δεν είναι δυνατή η ταυτόχρονη συμμετοχή μέλους/μελών και στις δύο Κοινότητες Α & Β.

Στην πρότασή σας θα πρέπει να περιγράψετε συνοπτικά την ιδέα σας και πώς σκοπεύετε να «τρέξει» η επιχείρησή σας, από τη στιγμή που θα συσταθεί. Συνεπώς, απαντήστε με σαφήνεια στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιοι είστε;
  • Ποια είναι η αξία της ιδέας σας;
  • Ποιο είναι το σχέδιο υλοποίησης;
  • Πόσα χρήματα χρειάζεστε και γιατί;
  • Ποιο είναι ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα για να υλοποιήσετε την ιδέα σας;

Περισσότερες πληροφορίες περιλαμβάνονται στο διαδικτυακό τόπο του διαγωνισμού στο www.aegean-startups.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr