Συζήτηση με τη νέα Πρύτανη του Πανεπιστημίου Αιγαίου

«Μπορεί να θεωρούμε αυτονόητη την επίτευξη της ισότητας των φύλων αλλά παραμένει ένα ζητούμενο στην ελληνική κοινωνία σε όλα τα επίπεδα, ιδιαίτερα στα ανώτερα επίπεδα της πολιτικής, της διοίκησης και του ακαδημαϊκού χώρου" αναφέρει Στο Κόκκινο Ρόδου 103.7 η κα. Βιτσιλάκη.

"Για να γίνει κατανοητό αυτό, να σας πω ότι στο σύνολο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ της χώρας, έχουμε μόλις τρεις γυναίκες πρυτάνεις. Αυτό λοιπόν που «τραβάει» δεν είναι τα προσόντα ενός ατόμου για την κατάκτηση αυτού του θώκου αλλά το φύλο του ατόμου που κατέκτησε αυτό τον θώκο. Όταν αυτό γίνει αυτονόητο και δεν θα το συζητάμε, τότε θα είμαστε σε καλύτερο δρόμο σε θέματα έμφυλης ισότητας και στον χώρο μας.

Θα περίμενε κανείς ότι λόγω ευαισθητοποίησης και επιστημοσύνης, στον ακαδημαϊκό χώρο θα ήταν αυτονόητη η ισότητα.  Κι όμως. Πρόσφατα έγινε μια διδακτορική διατριβή για την ανισότητα στον χώρο μας ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, που έδειξε ότι ελάχιστος αριθμός γυναικών είναι πρόεδροι τμημάτων ή κοσμητόρισσες, πόσο μάλλον πρυτάνεις. Ακόμα δεν έχουν τις ίδιες προοπτικές εξέλιξης και τείνουν να συγκεντρώνονται στις χαμηλότερες βαθμίδες της ακαδημαϊκής ιεραρχίας". 

Οι προτεραιότητες στο "πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους"

«Μία από τις αναγκαίες προτεραιότητες είναι η δυνατότητα της αποτύπωσης του πολλαπλού έργου που παράγουμε, επιστημονικού και κοινωνικού, στα νησιά μας (Ρόδος, Λέσβος, Σάμος, Χίος κλπ.) και στις τοπικές κοινωνίες τους» αναφέρει η πρυτάνισσα χαρακτηρίζοντας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως το πανεπιστήμιο της επιστημοσύνης αλλά και της ανθρωπιάς.

«Πρέπει να γίνει μια ακόμα πιο συγκροτημένη προσέγγιση με τους εκπροσώπους των βασικών πολιτικών και άλλων φορέων στα επιμέρους νησιά, επί των οποίων το Πανεπιστήμιο εδράζεται, για να γνωρίσουμε και να αφουγκραστούμε πιο συστηματικά την κοινωνία. Ταυτόχρονα, η κοινωνία να αφουγκραστεί εμάς. Οι ανάγκες είναι τόσο μεγάλες σ’ αυτή την συγκυρία που δεν μπορούμε παρά να αλληλοστηριχθούμε για να κάνουμε περισσότερα πράγματα, ο καθένας από τη δική του σκοπιά και αρμοδιότητα».

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και η πολυνησιωτικότητα 

«Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αποτελεί μια εθνική προτεραιότητα. Ως τέτοια δημιουργήθηκε και ως τέτοια πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι υποχρέωση της κάθε κυβέρνησης, του κάθε πολιτειακού παράγοντα, να αναγνωρίζει τη συμβολή του Πανεπιστημίου μας, όχι μόνο στην επίτευξη της επιστημονικής και ακαδημαϊκής αριστείας αλλά και τη σημαντικότητά του ως φορέα γνώσης, επιστήμης, πολιτισμού πάνω στο λιμενοβραχίονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα υπέρτατα σύνορά της".

"Έχουμε ήδη στηρίξει δράσεις μέσω προγραμμάτων για την πολυνησιωτικότητα αναδεικνύοντας το συγκριτικό πλεονέκτημα του Πανεπιστήμιο Αιγαίου ως το πανεπιστήμιο του Αρχιπελάγους. Παράδειγμα είναι τα ‘θερινά σχολεία’ στα επιμέρους νησιά με τα σεμιναριακά μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου και με την πρόσκληση ξένων επιστημόνων και φοιτητών/φοιτητριών. Επίσης, είναι τα προγράμματα δια βίου μάθησης (ηλεκτρονικής) που οργανώσαμε μέσω πρότυπων και καινοτόμων δομών και διαδικασιών. Αυτή την παροχή επιμόρφωσης σε όλη την Ελλάδα θα θέλαμε να τη συζεύξουμε με τα τοπικά ΚΕΚ δήμων και περιφερειών για να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες ο ένας του άλλου και να παρέχουμε και δια ζώσης επιμορφωτικά προγράμματα".

"Η λογική και η αναγκαιότητα της νησιωτικότητας, ως στρατηγικής πολιτικής επιλογής στήριξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, παρακολουθεί το αρχικό όραμα και λόγο για τον οποίο το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε και εδραιώθηκε….»

Η Χρυσή Βιτσιλάκη έχει διατελέσει: Καθηγήτρια & Πρόεδρος του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού  του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διευθύντρια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «Φύλο και Νέα    Εκπαιδευτικά και Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας» του ΤΕΠΑΕΣ, Διευθύντρια Εργαστηρίου Εκπαιδευτικών και Κοινωνικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, τέως Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και τέως Κοσμητόρισσα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών, Παν/μιου Αιγαίου.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr