Εκλογή Κοσμήτορα Νομικής Σχολής Αθηνών για τριετή θητεία, από 1/12/2017 έως 31/8/2020

Προκηρύσσεται η εκλογή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τριετή θητεία, από 1/12/2017 έως 31/8/2020.

Η εκλογή θα διεξαχθεί την Τετάρτη, 4 Οκτωβρίου 2017, από ώρα 10.00 έως ώρα 17.00, στην αίθουσα Γ΄ του κτηρίου Ακαδημίας 45 (1ος όροφος), ενώπιον της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής. Εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας, η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 5 Οκτωβρίου 2017, στον ίδιο χρόνο και τόπο, ενώπιον της αυτής Επιτροπής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται έως τη Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017, στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής κατά τις ώρες λειτουργίας της Γραμματείας και το αργότερο έως ώρα 14.30 της καταληκτικής ημερομηνίας. Οι υποψήφιοι θα ανακηρυχθούν με απόφαση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής εντός δύο εργασίμων ημερών από τη συγκρότησή της και πάντως έως την Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 13.00.

Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν όλοι οι Καθηγητές α΄ βαθμίδας και οι Αναπληρωτές Καθηγητές της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, πλήρους απασχόλησης, εφόσον δεν συμπληρώνουν το ανώτατο όριο ηλικίας έως το πέρας της θητείας (31-8-2020). Δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι όσοι κατέχουν άλλο αξίωμα μονοπρόσωπου οργάνου Α.Ε.Ι., εκτός αν είναι Διευθυντές Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Το σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Κοσμήτορα απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π. της Νομικής Σχολής (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π και Ε.ΤΕ.Π. της Νομικής Σχολής (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο σώμα εκλεκτόρων επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης ομάδας εκλεκτόρων.

Στο σώμα εκλεκτόρων θα υπενθυμισθεί εγκαίρως με νέα πρόσκληση η διεξαγωγή της εκλογής.

Ο Κοσμήτορας της Νομικής Σχολής

Φίλιππος Κ. Σπυρόπουλος

Την ενημερωτική σελίδα των Φοιτητών της Νομικής Σχολής Αθηνών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr