Το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην 7η Γ.Σ.Ε.Σ 3/6/2014 του Τμήματος – αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος, ακαδημαϊκού έτους 2014-2015, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 38465/Β7 (3)/20 Μαρτίου Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ 734/29.3.2013 τ. Β.) που αφορά την παράταση προθεσμίας που έθετε η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148, τ. Α΄) για την λειτουργία των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών έως /12/2014 (επίκειται αναμόρφωση του Π.Μ.Σ του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας).

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ελληνορωμαϊκές – Ελληνοϊταλικές σπουδές (Λογοτεχνία – Ιστορία & Πολιτισμός)», είναι διετούς διάρκειας και οργανώνεται από το Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας έως και την 12η Σεπτεμβρίου 2014 ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την 12 Σεπτεμβρίου 2014 στη Διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αθηνών-Γραμματεία Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, 5ος όροφος, Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (υπόψη κ. Τ. Τσιούπη) Τ.Κ. 157 84, Αθήνα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr