Το Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) σταθερά ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου

Τη θέση του ανάμεσα στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου διατηρεί το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), σύμφωνα με τον πίνακα κατάταξης των πανεπιστημίων διεθνώς που καταρτίζεται ετησίως από την Shangai Ranking Consultancy.

Με βάση το συγκεκριμένο πίνακα, που είναι ευρύτερα γνωστός ως κατάταξη της Shangai ή αλλιώς ως σύστημα Academic Ranking of World Universities (ARWU), το μεγαλύτερο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας μας κατατάσσεται σταθερά στις θέσεις από 301 έως 400, ενώ σε επιμέρους τομείς καταλαμβάνει ακόμα υψηλότερες θέσεις, όπως στην Ιατρική και τη Φυσική (από 101 έως 150), αλλά και στην Πληροφορική (από 151 έως 200).

Το Πανεπιστήμιο σημειώνει σε ανακοίνωσή του ότι «τα περισσότερα συστήματα κατάταξης από το σύνολο των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, τα οποία σύμφωνα με το International Handbook of Universities (International Association of Universities) ξεπερνούν τα 18.000 παγκοσμίως, ξεχωρίζουν τα καλύτερα 1.000 ή 4.000 Ιδρύματα (1η φάση αξιολόγησης) και κατόπιν προχωρούν στις τελικές κατατάξεις (2η φάση αξιολόγησης) σε έναν πιο σύντομο κατάλογο 500 ή 1.000 Ιδρυμάτων, δηλαδή κατάταξη μεταξύ των ήδη επιλεγμένων ως καλύτερων παγκοσμίως».

«Επομένως, όσα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα εμφανίζονται στους τελικούς καταλόγους κατάταξης συγκαταλέγονται στο 5%, περίπου, των καλύτερων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στον κόσμο», εξηγεί το ΕΚΠΑ.

Οι αξιολογήσεις από την Shangai Ranking Consultancy ξεκίνησαν από το 2003 και ανανεώνονται σε ετήσια βάση. Ειδικότερα, αξιολογούνται συνολικά τα καλύτερα 1.200 Πανεπιστήμια σε ετήσια βάση, επί του συνόλου των 18.000 Ιδρυμάτων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, και δημοσιεύεται η κατάταξη των 500 πρώτων.

Τα πανεπιστήμια βαθμολογούνται με μία σειρά δεικτών ακαδημαϊκής ή ερευνητικής επίδοσης. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνεται η βράβευση με βραβείο Nobel ή αντίστοιχο θεματικό βραβείο, η ύπαρξη ερευνητών με υψηλό αριθμό βιβλιογραφικών αναφορών, η δημοσίευση στις διεθνούς κύρους επιστημονικές επιθεωρήσεις Nature ή Science, η καταχώρηση δημοσιεύσεων σε κύριες βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων και η κατά κεφαλήν ακαδημαϊκή επίδοση του ιδρύματος.

Το ΕΚΠΑ στέκεται στην ανακοίνωσή του, στη μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης τα τελευταία χρόνια, ενώ σημειώνει ότι είναι γνωστοί και σεβαστοί οι προβληματισμοί που εκφράζονται και οι ενστάσεις που προκύπτουν σχετικά με τα συστήματα διεθνών κατατάξεων και τα επιμέρους κριτήριά τους, ωστόσο ως βασικός εκπρόσωπος του ελληνικού Δημόσιου Πανεπιστημίου, οφείλει να αναδεικνύει τη σταθερή πορεία του διεθνώς.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr