Σημαντική ερευνητική ανακάλυψη για τον καρκίνο από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ

Τα αποτελέσματα μακροχρόνιας έρευνας που διεξάγεται στο Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, από την ερευνητική ομάδα του Καθηγητή Β. Γοργούλη, δημοσιεύθηκαν πρόσφατα στο διεθνές περιοδικό Nature Cell Biology (δείκτης απήχησης 19). 

Chronic p53-independent p21 expression causes genomic instability by deregulating replication licensing. Nat Cell Biol. 2016 Jul;18(7):777-89. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27323328>

Galanos P, Vougas K, Walter D, Polyzos A, Maya-Mendoza A, Haagensen EJ, Kokkalis A, Roumelioti FM, Gagos S, Tzetis M, Canovas B, Igea A, Ahuja AK, Zellweger R, Havaki S, Kanavakis E, Kletsas D, Roninson IB, Garbis SD, Lopes M, Nebreda A, Thanos D, Blow JJ, Townsend P, Sørensen CS, Bartek J, Gorgoulis VG.

Λόγω της ιδιαίτερης σημασίας των ευρημάτων της μελέτης, μια αντιπροσωπευτική εικόνα από τα πειράματα που διεξήγαγαν οι ερευνητές, επελέγη για το εξώφυλλο του τεύχους

http://www.nature.com/ncb/journal/v18/n7/covers/index.html

ενώ παράλληλα τα ευρήματα τις μελέτης επελέγησαν ως Highlight από το περιοδικό Nature Reviews Molecular Cell Biology με δείκτη απήχησης 39.

Η εν λόγω έρευνα διεξήχθη από το Εργαστήριο Ιστολογίας-Εμβρυολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ σε συνεργασία με 15 άλλα Ερευνητικά Εργαστήρια/Κέντρα από την Ελλάδα, τη Βρετανία, την Ισπανία, τη Δανία, τις Η.Π.Α., τη Σουηδία, την Ελβετία και την Τσεχία. 

H μελέτη αυτή αφορά στην ανακάλυψη ενός νέου μηχανισμού που προάγει την ετερογένεια και την επιθετική συμπεριφορά των καρκινικών κυττάρων. Συγκεκριμένα αναδεικνύει τη «σκοτεινή» πλευρά της δράσης του παράγοντα p21WAF1/Cip1, ο οποίος είναι ο βασικός τελεστής της ογκο-κατασταλτικής πρωτεΐνης p53. Η έκφραση της p21WAF1/Cip1 θεωρείται ότι αντανακλά την ευεργετική δράση της φυσιολογικής p53 και ότι αποτελεί δείκτη καλής πρόγνωσης. Η εργασία αυτή δίνει νέα απρόσμενη διάσταση στη δράση της p21WAF1/Cip1 καθώς η έκφρασή της σε όγκους με μεταλλαγμένη την p53 προάγει την εξέλιξη των όγκων, αναδεικνύοντας εξειδικευμένους μελλοντικούς θεραπευτικούς στόχους.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr