Ποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετονομάζεται

Ποιο Τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) μετονομάζεται

Ο προβλεπόμενος, στις διατάξεις της παρ. 1 του εδ. δ της υπ' αριθμ. Β1/624/1988 (Β ́'812), υπουργικής απόφασης, Τομέας «Οικονομικής των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομικής» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών μετονομάζεται σε Τομέα «Οικονομικής και Διοίκησης Επιχειρήσεων − Χρηματοοικονομικής», χωρίς μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.

Η σελίδα των φοιτητών του ΕΚΠΑ στο facebook (ΕΔΩ)

Τα παραπάνω προβλέπει σύμφωνα με το esos, απόφαση την οποία υπέγραψε ο υπουργός Παιδείας Αριστείδης Μπαλτάς, μετά από σχετική εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (συνεδριάσεις 17−7−2013 και 2−12−2014).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr