ΕΚΠΑ: Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα “Αναπτυξιακή Ψυχοπαθολογία”

Σκοπός του μετεκπαιδευτικού προγράμματος είναι να παράσχει, μέσω εις βάθος μελέτης κλινικών περιπτώσεων και θεωρητικής παρουσίασης, μαθησιακά εφόδια σε άτομα τα οποία επιθυμούν να:Στιγμιότυπο 2015-04-10, 11.19.15

Αποκτήσουν τεκμηριωμένη και αξιοποιήσιμη γνώση για τη συμπτωματολογία, τη διαγνωστική αξιολόγηση, τους παράγοντες κινδύνου και τη θεραπευτική αντιμετώπιση των σημαντικότερων ψυχοπαθολογικών καταστάσεων κατά την παιδική και εφηβική ανάπτυξη.

Εκπαιδευτούν στην αναπτυξιακή θεώρηση των συναισθηματικών προβλημάτων και των προβλημάτων συμπεριφοράς των παιδιών και των εφήβων.

Αποκτήσουν ουσιώδεις δεξιότητες στην αναπτυξιακά κατάλληλη προσέγγιση των παιδιών και εφήβων με συναισθηματικά προβλήματα και προβλήματα συμπεριφοράς.

Αποκτήσουν έναν πιστοποιημένο τίτλο μετεκπαίδευσης στο γνωστικό αντικείμενο της Αναπτυξιακής Ψυχοπαθολογίας από έναν φορέα με πλούσια εκπαιδευτική, κλινική και ερευνητική εμπειρία.

Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί

Δήλωση συμμετοχής μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι ΑΕΙ και ΑΤΕΙ επιστημών υγείας ή εκπαίδευσης.

Διδακτικές ενότητες

(10 κλινικές περιπτώσεις και θεωρία)

 • Διαταραχές του δεσμού
 • Διαταραχές φάσματος αυτισμού
 • Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας
 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Διαταραχή μετατραυματικού στρες
 • Καταθλιπτικές διαταραχές
 • Διαταραχές διαγωγής
 • Διαταραχή πρόσληψης τροφής
 • Διαταραχές χρήσης ουσιών
 • Διαταραχές φάσματος σχιζοφρένειας
 • Πιστοποιητικό Μετεκπαίδευσης

Η επιτυχής ολοκλήρωση των 10 διδακτικών ενοτήτων που περιλαμβάνει το πρόγραμμα οδηγεί στη χορήγηση Πιστοποιητικού Μετεκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά σε χρόνο που επιλέγει ο εκπαιδευόμενος.

Χρονική διάρκεια και κόστος φοίτησης

Η χρονική διάρκεια του Προγράμματος είναι 10 εβδομάδες, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας ανέρχεται στις 50 ώρες. Το συνολικό κόστος φοίτησης είναι 350 ευρώ.

Δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά με συνημμένο βιογραφικό σημείωμα στο: ggiannak[at]med.uoa[dot]gr 

Για πληροφορίες: Δευτέρα-Τετάρτη-Πέμπτη, Τηλ: 2132013258

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr