Σύμφωνα με «Το Βήμα» το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοίνωση πως θα χορηγήσει υποτροφίες σε φοιτητές και μαθητές, μέσω κληροδοτημάτων.

Συγκεκριμένα αναφερόμαστε σε 50 συνολικά υποτροφίες που απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές πανεπιστημιακού τομέα. Αρκετές από αυτές αφορούν φοιτητές που σπουδάζουν στο ΕΚΠΑ, ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που απευθύνονται σε σπουδαστές ΤΕΙ ή σε άπορους μαθητές μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης.

Ποσό – Υποτροφίες

Το ποσό που θα δίνεται μηνιαίως για κάθε υποτροφία ξεκινά από τα 50 ευρώ και φτάνει έως τα 400. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου (Κεντρικό Κτίριο-Παν/μίου 30) μέχρι 6-4-2015.

Οι υποτροφίες αρχίζουν να καταβάλλονται από την αρχή του πανεπιστημιακού έτους 2013-14 και θα διαρκέσουν μέχρι τον μήνα Ιούνιο του έτους που κανονικά τελειώνουν τις σπουδές τους, εάν καταστούν πτυχιούχοι, διαφορετικά μέχρι τον μήνα Σεπτέμβριο του ιδίου έτους.

Προϋποθέσεις – Υποτροφίες

Δημητρίου Αράπογλου

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε ομογενείς που κατάγονται κατά προτίμηση από την Κωνσταντινούπολη, φοιτητές ή φοιτήτριες της Ελληνικής Φιλολογίας, της Φιλοσοφίας, της Θεολογίας, της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, όλων των αντιστοίχων Σχολών των Ελληνικών Πανεπιστημίων, με κριτήριο τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στην οικεία Σχολή ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών. Σε περίπτωση ισοβαθμίας προτιμώνται οι πτωχότεροι. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 250,00.

Πηνελόπης Χας Ηλία Ατσάρου

Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους επιμελείς και χρηστοήθεις φοιτητές ή φοιτήτριες της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, που θα υποδείξει η Θεολογική Σχολή, μετά σύμφωνη γνώμη της αδελφότητας «Ο ΣΩΤΗΡ». Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 400,00.

Β. Αιμ. Μακρή

Tέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές της Θεολογικής Σχολής του ΕΚΠΑ, κληρικούς (πρεσβυτέρους και διακόνους), διακρινόμενους για το ήθος και την επίδοση στις σπουδές τους, αλλά και «αποδεδειγμένως ορθώς και υγιώς περί την ορθόδοξον πίστιν έχοντας», προτιμωμένων των φοιτητών κληρικών των καταγομένων από την Κεφαλληνία. Mηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 300,00.

Σπυρίδωνος Μπαλτατζή

Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους φοιτητές όλων των ΑΕΙ της χώρας, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 200,00.

Σωτηρίου Παπαζαφειροπούλου

Τέσσερις (4) υποτροφίες σε φοιτητές όλων των Σχολών και των Τμημάτων των ελληνικών Πανεπιστημίων, καταγόμενους από τον Δήμο Ανδρίτσαινας, κατά προτίμηση, ή από την Επαρχία Ολυμπίας ή τέλος από τον Νομό Ηλείας, με κριτήρια τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους στις Σχολές ή στα Τμήματα αυτά ή της προαγωγής τους από το προηγούμενο στο επόμενο έτος σπουδών, προτιμωμένων των απόρων. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 300,00.

Θωμά Σουρλή

Μία (1) υποτροφία σε άπορο φοιτητή ή φοιτήτρια όλων των Σχολών και Τμημάτων του ΕΚΠΑ, καταγόμενο/η από τον Νομό Λακωνίας, για να βοηθηθεί στις σπουδές του/της. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 102,71.

Μαρίας Στάη

Δεκαπέντε (15) υποτροφίες σε Κυθήριους πρωτοετείς φοιτητές, κατά τη βαθμολογική σειρά εισαγωγής τους, σε οποιαδήποτε Πανεπιστημιακού Τομέα Σχολή Ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, πλην των Στρατιωτικών Σχολών, προτιμωμένων των εισαγομένων στις Φυσικομαθηματικές Σχολές. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 160,00.

Δ. Σχολαρίου (Αγαθοεργίες)

Μία (1) υποτροφία σε άπορο ή ορφανό πρωτοετή φοιτητή, καταγόμενο εξ Αμαράντου (πρώην Βενδίστη) Ν. Τρικάλων, οποιασδήποτε Πολυτεχνικής Σχολής της Χώρας, προτιμωμένου του Πολυτεχνείου Αθηνών.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σπουδαστής ή φοιτητής Πολυτεχνικής Σχολής, θα χορηγείται σε σπουδαστή ή φοιτητή οποιασδήποτε άλλης Ανωτάτης Σχολής της Χώρας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 300,00.

Τρικούλη Δημητρίου

Τρεις (3) υποτροφίες, σε άπορους άρρενες φοιτητές όλων των Ιατρικών Σχολών, καθώς και σε φοιτητές όλων των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας, που παρέχουν τεχνική μόρφωση, καταγόμενους από το χωριό Πραγματευτή Κυνουρίας. Μηνιαίο ποσό υποτροφίας ευρώ 117,39.

  • Υποτροφίες σε σπουδαστές ΤΕΙ: Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Δύο (2) υποτροφίες σε άπορους σπουδαστές όλων των ΤΕΙ της χώρας, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό ευρώ 200,00.
  • Υποτροφίες σε μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης: Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Εξι (6) υποτροφίες σε άπορους μαθητές Μέσης Εκπαίδευσης, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό ευρώ 90,00.
  • Υποτροφίες σε μαθητές Δημοτικού: Σπυρίδωνoς Μπαλτατζή. Εξι (6) υποτροφίες σε άπορους μαθητές Δημοτικού, καταγόμενους εκ πατρικής ή μητρικής γραμμής από το Συρράκο Ιωαννίνων. Μηνιαίο ποσό ευρώ 50,00.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr