Νομική Αθηνών: Υπενθύμιση μέτρων για τις κατατακτήριες

Νομική Αθηνών: Ενημέρωση για τις κατατακτήριες

Η Γραμματεία της Νομικής Σχολής Αθηνών υπενθυμίζει τους υποψηφίους ότι:

1. Η είσοδος στις εξετάσεις επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης (υπόδειγμα) αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την εξέταση ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) έως και εβδομήντα δύο (72) ώρες πριν την εξέταση, η οποία υπογράφεται από τον εξεταζόμενο. Η δαπάνη για τον αυτοδιαγνωστικό ή τον διαγνωστικό έλεγχο βαρύνει τον εξεταζόμενο [άρθρο 1 Α/Α 8 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 35169 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 2366/5.6.2021)].

2. Η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική, τόσο μέσα στις αίθουσες και τα αμφιθέατρα όσο και στους εσωτερικούς κλειστούς κοινόχρηστους χώρους του κτηρίου που διενεργούνται οι εξετάσεις [παρ. 1α και γ άρθρο δεύτερο της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3707/4.9.2020)].

3. Επίσης, η χρήση μη ιατρικής μάσκας είναι υποχρεωτική και σε όλους τους εξωτερικούς χώρους του κτηρίου που διενεργούνται οι εξετάσεις όπου παρατηρείται ταυτόχρονη παρουσία υψηλού αριθμού ατόμων [παρ. 1ε άρθρο δεύτερο της υπ’ αριθμ. 115744/Ζ1 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 3707/4.9.2020)].

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr