ΕΠΕΦΑ ΕΚΠΑ: Έναρξη εξειδικευμένων προγραμμάτων εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Το Εργαστήριο Επενδυτικών Εφαρμογών (ΕΠΕΦΑ) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΤΔΕΟ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) συνεχίζει το εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό του έργο για 8η συνεχή σειρά σε εξειδικευμένα προγράμματα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020- 2021 ως εξής:

  • «Βασικές Έννοιες Κανονιστικής Συμμόρφωσης», διάρκεια 4 εβδομάδες

Αίτηση

Έναρξη 19 Οκτωβρίου 2020 – Λήξη 15 Νοεμβρίου 2020

Αιτήσεις έως 10 Οκτωβρίου 2020

Δίδακτρα: 300 ευρώ

  • "Αντιμετώπιση Ξεπλύματος Χρήματος και Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας", διάρκεια 10 εβδομάδες

Αίτηση

Έναρξη 9 Νοεμβρίου 2020 – Λήξη 22 Ιανουαρίου 2021

Αιτήσεις έως 30 Οκτωβρίου 2020

Δίδακτρα: 500 ευρώ

Επιδίωξη των Προγραμμάτων είναι η παροχή προς τους εκπαιδευόμενους της δυνατότητας να κατανοήσουν βασικές γνώσεις στην κανονιστική συμμόρφωση, τις έννοιες και το κανονιστικό πλαίσιο για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και στη συνέχεια η μετάδοση προς αυτούς βασικών εργαλείων και μεθόδων για την αποτελεσματικότερη άσκηση των καθηκόντων τους ώστε να αντιμετωπίσουν ανάλογα φαινόμενα. Η εν λόγω γνώση είναι αναγκαία προκειμένου οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις που έχει προκαλέσει η πολυπλοκότητα των αγορών, να αντιμετωπίζουν τους επιχειρηματικούς κινδύνους και να εξασφαλίζουν βιώσιμη λειτουργία.

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των Προγραμμάτων γίνονται σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη στην κανονιστική συμμόρφωση και στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, με πολύχρονη εμπειρία στον τραπεζικό κλάδο και στην προσφορά εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει εφαρμοσμένη ανάλυση, ερωτήσεις, ασκήσεις και μελέτες περιπτώσεων και συνοδεύεται από προτεινόμενο σχέδιο μελέτης. Οι συμμετέχοντες εξετάζονται στη διδακτέα ύλη, μέσω διαγωνίσματος και εργασιών που τους ανατίθενται ηλεκτρονικά και έχουν τη δυνατότητα καθημερινής επικοινωνίας με τους εισηγητές, χρησιμοποιώντας την  ηλεκτρονική πλατφόρμα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ καλέστε στα τηλέφωνα 210 3689460-62-65 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας http://www.compliance.ba.uoa.gr/

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr