ΕΚΠΑ: 27η συνεδρίαση συγκλήτου ακαδ. έτους 2019-2020

Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Μελών της Συγκλήτου, για τη συνεδρίαση που θα γίνει την Πέμπτη 27-8-2020 ώρα 9.00 π.μ. με τηλεδιάσκεψη

Σε περίπτωση απουσίας του τακτικού μέλους, παρακαλούμε να ειδοποιηθεί το αναπληρωματικό μέλος.

Συνεδρίαση 25η ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 της 27ης Αυγούστου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Α. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ:

1. Ορισμός Κοσμήτορα της Σχολής Αγροτικής Ανάπτυξης, Διατροφής και Αειφορίας. Ανασυγκρότηση Προσωρινής Κοσμητείας.

2. Ανασυγκρότηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμήματος Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου.

Β. ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ:

3. Απονομή τίτλου τον επίτιμου διδάκτορα του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών στον κ. Διονύσιο Ν. Μουσμούτη. (διανέμεται)

Γ. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ:

4. Έγκριση χορήγησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές στον κ. Δ. Ραΐτσο-Εξαρχόπουλο, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Βιολογίας.

5. Έγκριση χορήγησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές στον κ. Χ. Παπακώστα, επίκουρο καθηγητή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού.

6. Έγκριση χορήγησης άδειας απουσίας για προσωπικούς λόγους με αποδοχές στα κάτωθι μέλη ΕΕΠ του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής κατ Αθλητισμού: 1) Ανν. Γιωτοπούλου, 2) Αναστ. Δόντη, 3) Σωτ. Γιαννάκη κατ 4) Αλ. Νικολόπουλο.

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr