Μόνο υπό τις παρακάτω τέσσερις προϋποθέσεις το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, θα αποφύγει τον κίνδυνο μιας αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας, λόγω του μεγάλου αριθμού μετεγγραφών, ανακοινώθηκε σήμερα από την Πρυτανεία του Ιδρύματος:

  • επαρκής χρηματοδότηση με βάση συγκεκριμένη επιχορήγηση ανά μετεγγραφόμενο, η οποία θα επιτρέψει την κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών δαπανών και εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ως προς τις (α) ήδη υποχρηματοδοτούμενες και (β) τις πρόσθετες πλέον διοικητικές, εκπαιδευτικές και εργαστηριακές δραστηριότητες,
  • επιστροφή όλων των διοικητικών υπαλλήλων του, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας,
  • εξασφάλιση ικανού αριθμού διδακτικού προσωπικού με την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, 
  • δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου διδακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού για την διεξαγωγή του πρόσθετου εργαστηριακού έργου και των επιπλέον πρακτικών ασκήσεων.

Η ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρυτανεία του ΕΚΠΑ έχει ως εξής: 

Σχετικά με την πρόσφατη Υπουργική Απόφαση, η οποία ρυθμίζει το θέμα των μετεγγραφών και μετά την γνωστοποίηση στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών του αριθμού των δικαιούμενων μετεγγραφής φοιτητών/τριών δηλώνουμε τα εξής:

Το Πανεπιστήμιο καλείται να δεχθεί και να εκπαιδεύσει έναν τεράστιο αριθμό φοιτητών, ο οποίος σε πολλές περιπτώσεις είναι υπερδιπλάσιος του αριθμού των ήδη εγγεγραμμένων μετά από επιτυχία στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και από άλλες κατηγορίες, τις οποίες παγίως ορίζει ο νόμος. 

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών αντιμετωπίζει ήδη σοβαρότατα οικονομικά και λειτουργικά προβλήματα. Ενόψει αυτών κατανοώντας το κοινωνικό πρόβλημα αλλά και σεβόμενο την ανάγκη διατήρησης και βελτίωσης της ποιότητας των από αυτό παρεχόμενων σπουδών το Πανεπιστήμιο Αθηνών επιθυμεί να καταστήσει σαφές ότι η υλοποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης είναι δυνατή μόνο, εάν εξασφαλιστούν ορισμένες ελάχιστες προϋποθέσεις:

- επαρκής χρηματοδότηση με βάση συγκεκριμένη επιχορήγηση ανά μετεγγραφόμενο, η οποία θα επιτρέψει την κάλυψη στοιχειωδών λειτουργικών δαπανών και εξασφάλιση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής ως προς τις (α) ήδη υποχρηματοδοτούμενες και (β) τις πρόσθετες πλέον διοικητικές, εκπαιδευτικές και εργαστηριακές δραστηριότητες,

- επιστροφή όλων των διοικητικών υπαλλήλων του, οι οποίοι τελούν σε καθεστώς διαθεσιμότητας,

- εξασφάλιση ικανού αριθμού διδακτικού προσωπικού με την προκήρυξη θέσεων καθηγητών, 

- δυνατότητα πρόσληψης εκτάκτου διδακτικού προσωπικού καθώς και προσωπικού για την διεξαγωγή του πρόσθετου εργαστηριακού έργου και των επιπλέον πρακτικών ασκήσεων.

Μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το αρχαιότερο Πανεπιστήμιο της χώρας, θα αποφύγει τον κίνδυνο μιας αντικειμενικής αδυναμίας λειτουργίας.

Καλούμε την Πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να αποφασίσει, εάν πράγματι επιθυμεί να στηρίξει με τις παραπάνω συγκεκριμένες μορφές ενίσχυσης το πολλαπλά τραυματισμένο  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr