Φιλοσοφική Αθηνών: Επιτυχία για την Καθηγήτρια Domenica Minniti - Γκώνια

Φιλοσοφική Αθηνών: Επιτυχία για την Καθηγήτρια Domenica Minniti - Γκώνια

Η Καθηγήτρια του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών Domenica Minniti-Γκώνια επιλέχθηκε για να συντάξει το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Ιταλικών στο Γυμνάσιο.

Η Ιταλική είχε ενταχθεί στη ΜΕ το 2005.

Το 2008 η διδασκαλία της είχε επεκταθεί και στο Λύκειο, διακόπηκε ωστόσο τον Ιανουάριο του 2011.

Αποτελεί ευχής έργον η επαναφορά της διδασκαλίας της Ιταλικής τόσο στη Δευτεροβάθμια όσο και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Βιογραφικό D. Minniti-Γκώνια

Γεννήθηκε στη Bova Marina, πρωτεύουσα της ελληνόφωνης Καλαβρίας. Το 1978 πήρε απολυτήριο Κλασικού Λυκείου και δημοσίευσε την πρώτη της μελέτη («Ibico e Nosside, poeti di Reggio»).

Σπουδές

1982: Πτυχίο Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών (Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Νέα Ελληνική) – Πανεπιστήμιο L’Orientale της Napoli με βαθμό magna cum laude.

1990: Diploma di Specializzazione στην Ιταλική Γλωσσολογία – Dipartimento di Scienze dell’Educazione του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης.

1996: Διδακτορικό δίπλωμα στη Συγκριτική Γραμματολογία – Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ερευνητικό – διδακτικό έργο

1988–1990: διδασκαλία της μετάφρασης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

1990–1996: διδασκαλία της ιταλικής γλώσσας στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

1997–2003: λέκτορας Ιταλικής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Ξένων Πολιτισμών του ΕΚΠΑ.

2001-2002: visiting professor για την Ελληνική γλώσσα στο Πανεπιστήμιο της Καλαβρίας.

2000: συνεργασία με το Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την ενότητα «Ελληνισμός της Διασποράς».

2001: συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών στο πρόγραμμα INTERREG.

2003: επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ. 

Διδακτικά αντικείμενα

Ιστορία της Ιταλικής Γλώσσας, Κοινωνιογλωσσολογία της Ιταλικής Γλώσσας, Θεωρία και Ιστορία της Μετάφρασης, Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία. 

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Ιταλική γλώσσα και διάλεκτοι της Νέας Ελληνικής. Λεξικός δανεισμός στον νεοελληνικό προφορικό λόγο. Το γλωσσικό ζήτημα στην Ιταλία και διαμόρφωση της σύγχρονης Ιταλικής. Μετάφραση ιταλικών κειμένων με γλωσσικό και λογοτεχνικό περιεχόμενο. Σημερινή παρουσία της ιταλικής γλώσσας στην Ελλάδα. 

Σημαντικότερα δημοσιεύματα

Oralità e poesia nei testi grecanici («L’Orientale», Napoli 1983).

Proposte per una ricerca sociolinguistica nella Calabria grecofona (La Sapienza, Roma 1990).

Γλώσσα, πολιτισμός και λογοτεχνία στον Σεφέρη και τον Γκράμσι: το εθνικό–λαϊκό στοιχείο (ΕΚΠΑ, 1996).

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας στο Ενιαίο Λύκειο. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008 (με τους Ν. Μήτση, Ε. Καγκά).

-  «Γλωσσικές παρατηρήσεις στα ιταλικά ποιήματα του Σολωμού», ΕΕΦΣΠΑ, ΛΒ’ (1998–2000) 360–393. 

- «Ιταλοελληνική διγλωσσία. Το ελληνοκαλαβρικό ιδίωμα από μία νέα οπτική γωνία», στο: M. Janse, B. D. Joseph & A. Ralli (eds.) Proceedings of the 2nd International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory. Πανεπιστήμιο Πατρών: 2001, σσ. 165–176.

- «Προτάσεις για την έκδοση ιταλοελληνικού γλωσσαρίου του Σολωμού», στον τόμο Θητεία. Τιμητικό αφιέρωμα στον Καθηγητή Μιχάλη Γ. Μερακλή. Αθήνα: Πανεπιστήμια Αθηνών και Ιωαννίνων, 2002, σσ. 425-435.

«ChrCharalambakisKritolojikà MeletìmataGlossalogotechnìa ke politismòs», στο περ. Italia dialettale, a. LXII, vol. LXII, Pisa 2004, σσ. 181–185 (βιβλιοπαρουσίαση).

- «Italiano come Lingua straniera nella scuola greca e formazione degli insegnanti», Ενημέρωση, αρ. 211, Ιούλιος 2005, Αθήνα : ΠΑΛΣΟ, σσ. 10–11.

- «Λαϊκός–προφορικός λόγος και ιταλικός δανεισμός στα Απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη: Ένα γλωσσάριο», στον τόμο Ευεργεσίη. Τόμος χαριστήριος στον Παναγιώτη Ι. Κοντό, Α’. Αθήνα: Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2006, σσ. 105–133.

- «Gli italianismi nella tradizione cretese: I. Katzurbos», στο Στέφανος. Τιμητική προσφορά στον Βάλτερ Πούχνερ. Αθήνα: Ergo, 2007, σσ. 803–815

- «Ιταλικά δάνεια στην ελληνική αργκό και διαδικασίες προσαρμογής τους», στο Γλωσσικός Περίπλους. Μελέτες αφιερωμένες στη Δήμητρα Θεοφανοπούλου–Κοντού. Αθήνα: Καρδαμίτσα – Τομέας Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, 2007, σσ. 200–221.

- «Inventario dei termini italiani e veneziani nella lingua di atti notarili di Naxos (secc. XVI-XVII)», στο Ευκαρπίας Έπαινος. Αφιέρωμα στον Καθηγητή Παναγιώτη Δ. Μαστροδημήτρη. Αθήνα: Πορεία, 2007, σσ. 537–576.

- «Lingua e popolo negli scritti di Gramsci e Seferis sulla questione della lingua», ΕΕΣΠΑ, ΛΘ' (2007–2008), 323–338. 

Σημαντικότερες μεταφράσεις

- A. Tabucchi: Ρέκβιεμ. Αθήνα: Οδυσσέας 1994 (μυθιστόρημα, από την Πορτογαλλική).

- L. Malerba: «Ο μεταφραστής», Μετάφραση, 6, 2002, σσ. 221-236 (δοκίμιο).

- T. De Mauro: Δέκα θέσεις για μία Δημοκρατική Γλωσσική Εκπαίδευση. Αθήνα: Πατάκης 2007 (δοκίμιο· με εισαγωγή και σημειώσεις).

Ευρύτερο επιστημονικό έργο

1990–: συμμετοχή σε επιστημονικές επιτροπές του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσομάθειας (Κεντρική επιτροπή για τις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού, της Γραμματείας Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Πρόεδρος επιτροπής για τα διδακτικά συγγράμματα της ιταλικής γλώσσας στο Λύκειο, κ.ά.)

2002–: συμμετοχή σε τριμελείς επιτροπές για την παρακολούθηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

2004–: εξωτερική συνεργάτιδα του περιοδικού Italia dialettale που εκδίδεται από το Τμήμα Γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου της Πίζας με τη διεύθυνση του καθ. F. Fanciullo.

Τέλος, είναι μέλος των εξής επιστημονικών εταιρειών: Società Linguistica Italiana, Società Italiana di Glottologia, Ελληνική Εταιρεία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Società Europea dei Neogrecisti.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr