ΕΚΠΑ για εξεταστική: Τα Τμήματα και οι διδάσκοντες να μην παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις της Συγκλήτου

ΕΚΠΑ για εξεταστική: Τα Τμήματα και οι διδάσκοντες να μην παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις της Συγκλήτου

Εξεταστική Φοιτητών: Κατά τη συνεδρίαση της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών της 25ης-6-2020, προσκλήθηκαν εκπρόσωποι των φοιτητικών συλλόγων να διατυπώσουν τις απόψεις τους σχετικά με τη διαδικασία των εξετάσεων του τρέχοντος ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Στη συνέχεια, τα μέλη της Συγκλήτου αξιολόγησαν τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσονται οι εξετάσεις στην αρχική τους φάση και αποφάσισαν την έκδοση ανακοίνωσης με το εξής περιεχόμενο:

1. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν παρουσιάστηκαν σοβαρά προβλήματα κατά την προετοιμασία των εξετάσεων καθώς και κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών της εξεταστικής περιόδου.

2. Είναι  σημαντικό οι Σχολές, τα Τμήματα και οι διδάσκοντες να μην παρεκκλίνουν από τις αποφάσεις της Συγκλήτου σχετικά με τον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

3. Οι διοικήσεις των Σχολών και των Τμημάτων καθώς και οι διδάσκοντες οφείλουν να εξασφαλίσουν, χωρίς εξαίρεση, τη δυνατότητα συμμετοχής όλων των φοιτητών στην παρούσα εξεταστική περίοδο. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες παρουσιάζονται συγκεκριμένα προβλήματα συμμετοχής των φοιτητών στις εξετάσεις, οι διδάσκοντες -και, όταν απαιτείται, σε συνεργασία με τους Προέδρους των Τμημάτων και τους Κοσμήτορες των Σχολών- θα επιλύουν τα προβλήματα αυτά εξατομικευμένα και κατά τον προσφορότερο τρόπο σε κάθε περίπτωση.

4. Για τη συμμετοχή των φοιτητών σε οποιονδήποτε τρόπο εξέτασης έχει επιλέξει ο διδάσκων ή σε εναλλακτικό τρόπο εξέτασης, όταν οι φοιτητές ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή προκύπτει αδυναμία συμμετοχής στον επιλεγέντα τρόπο εξέτασης, απαιτείται μόνο η δήλωση των φοιτητών, όπως αυτή περιγράφεται στη σχετική απόφαση Συγκλήτου για την αποτελεσματική οργάνωση των εξετάσεων. Οι διδάσκοντες, τα Τμήματα και οι Σχολές μεριμνούν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες προκύπτει ανάγκη συλλογής τέτοιων δεδομένων, αυτή διενεργείται αποκλειστικά από τις Γραμματείες των Τμημάτων και με τη θέσπιση, σε συνεργασία με το DPO του Πανεπιστημίου, ειδικής διαδικασίας που εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

5. Ο απαιτούμενος χρόνος επίλυσης των θεμάτων εξέτασης του κάθε μαθήματος θα πρέπει να εκτιμάται με μεγάλη προσοχή, ώστε να συνάδει με τη διάρκεια της εξέτασης.

6. Τέλος, η Σύγκλητος επισημαίνει για μια ακόμη φορά ότι η Πολιτεία οφείλει να μεριμνήσει ώστε τα Πανεπιστήμια να χρηματοδοτηθούν εκτάκτως, πέραν του τακτικού προϋπολογισμού τους, για την κάλυψη των απρόβλεπτων δαπανών οι οποίες προέκυψαν λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr