Φιλοσοφική Αθηνών: Επαναπροκήρυξη Εκλογών Προέδρων Τμημάτων της Σχολής

Ανακοινώνεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111), οι εκλογές για την ανάδειξη των μονομελών οργάνων διοίκησης, οι οποίες είχαν προκηρυχθεί πριν από την έναρξη ισχύος (12-6-2020) του ανωτέρω νόμου, δεν θα πραγματοποιηθούν και θα επαναπροκηρυχθούν υποχρεωτικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 96 έως 98 του ν. 4692/2020 (Α΄ 111) και την παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 4690/2020 (Α΄ 104).

Ως εκ τούτου, η Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών ενημερώνει ότι οι ήδη προκηρυχθείσες εκλογές, για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στα ακόλουθα δέκα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής:

  1. Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 698/29-5-2020 (ΑΔΑ: 66Π346ΨΖ2Ν-ΤΕΥ)
  2. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 699/29-5-2020 (ΑΔΑ: 99ΝΟ46ΨΖ2Ν-ΟΩΝ)
  3. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 700/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ7346ΨΖ2Ν-ΙΗΩ)
  4. Θεατρικών Σπουδών: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 701/29-5-2020 (ΑΔΑ: 9Κ7Γ46ΨΖ2Ν-Ν84)
  5. Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 702/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΓΡ46ΨΖ2Ν-ΝΦ3)
  6. Ιστορίας και Αρχαιολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 703/29-5-2020 (ΑΔΑ: 689Ρ46ΨΖ2Ν-727)
  7. Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 704/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΑΚ46ΨΖ2Ν-Κ06)
  8. Μουσικών Σπουδών: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 705/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΜΥΥ46ΨΖ2Ν-3ΝΑ)
  9. Φιλολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 706/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΜ2Ω46ΨΖ2Ν-Ω19)
  10. Ψυχολογίας: Προκήρυξη με αριθμ. πρωτ. 707/29-5-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΒ046ΨΖ2Ν-6ΕΑ),

θα προκηρυχθούν εκ νέου και θα διεξαχθούν σύμφωνα με τον νέο νόμο και την κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία αναμένεται, με την οποία θα ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής της όλης διαδικασίας.

Συνεδρίαση Συγκλήτου του ΕΚΠΑ - Κάλεσμα προς τους φοιτητές να παρουσιάσουν τα θέματά τους

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr