Το Γραφείο Διασύνδεσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», Κατηγορία Πράξεων «Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Πανεπιστημίων»), σε συνεργασία με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων – Ο.ΔΙ.Κ. (Μ.Κ.Ο.), διοργανώνει σεμινάριο με θέμα: “Πρόληψη/Διαχείριση κρίσεων στον χώρο εργασίας”.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, 12:00 – 16:00.

Απευθύνεται κατά προτεραιότητα σε φοιτητές και νέους αποφοίτους του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ή άλλων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Το σεμινάριο θα καλύψει θέματα όπως:

  • ασφαλής προσέγγιση θύματος
  • πνιγμονή
  • λιποθυμία
  • επιληπτική κρίση

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης ΕΚΠΑ: http://career-office.uoa.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr


https://www.foititikanea.gr