Ανοιχτό μάθημα διαμαρτυρίας θα πραγματοποιήσουν οι διδάσκοντες και οι διδάσκουσες του Τμήματος Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών (Τ.Ε.Α.Π.Η.) , σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου στις 11.00 στο χώρο του Χημείου, Ναυαρίνου 13Α, αντιδρώντας στον υπερδιπλασιασμό του αριθμού των νεοεισερχόμενων φοιτητών , που ουσιαστικά οδηγεί σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος σπουδών.

Αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος σπουδών στο Τ.Ε.Α.Π.Η. λόγω μετεγγραφών

Οι χωρίς κανέναν περιορισμό μετεγγραφές που πραγματοποιούνται φέτος στα πανεπιστήμια οδηγούν το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Αθηνών σε αδυναμία υλοποίησης του προγράμματος σπουδών. Στο Τ.Ε.Α.Π.Η. έχουν ήδη εγγραφεί 181 νεοεισερχόμενοι φοιτητές-τριες: 159 από πανελλαδικές εξετάσεις, και 21 από ειδικές κατηγορίες.

Επιπλέον το Υπουργείο ενέκρινε τη μετεγγραφή 176 φοιτητών, ενώ αναμένεται να προστεθούν και οι μετεγγραφές φοιτητών με οικονομικά κριτήρια. Ως εκ τούτου έχουμε πάνω από 100% αύξηση των φοιτητών τους οποίους καλούμαστε να εκπαιδεύσουμε, παρόλο που:

1. Ο αριθμός των διδασκόντων έχει συρρικνωθεί δραματικά, λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη πρόσληψης νέων διδασκόντων.

Το Τ.Ε.Α.Π.Η. διαθέτει σήμερα 21 μέλη ΔΕΠ, 2 μέλη ΕΕΠ και 2 μέλη ΕΔΙΠ.

Ο αριθμός των ενεργών φοιτητών είναι αυτή τη στιγμή (δηλαδή χωρίς τις μετεγγραφές) 1484 προπτυχιακοί και 296 μεταπτυχιακοί σε πέντε μεταπτυχιακά προγράμματα.

Η αναλογία διδασκόντων προς διδασκόμενους είναι κατά πολύ δυσμενέστερη σε σχέση με άλλα Τμήματα του ΕΚΠΑ που πλήττονται επίσης από τις μαζικές μετεγγραφές.

2. Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια που παρέχει το Τ.Ε.Α.Π.Η. στους αποφοίτους του προϋποθέτει ότι σημαντικό μέρος του Προγράμματος Σπουδών αποτελείται από εργαστηριακά μαθήματα και πρακτικές ασκήσεις που διεξάγονται με την εποπτεία των διδασκόντων σε μικρές ομάδες φοιτητών.

Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι εφικτό με τον υπερδιπλασιασμό των φοιτητών.

Ας σημειωθεί ότι στην πρόσφατη εξωτερική αξιολόγηση, το ΤΕΑΠΗ κρίθηκε πολύ θετικά με ιδιαίτερη μνεία στην ποιότητα του διδακτικού έργου και των πρακτικών ασκήσεων.

3. Η υλικοτεχνική υποδομή του Τ.Ε.Α.Π.Η. δεν επαρκεί για τις παρούσες ανάγκες.

Πέρα από τη στενότητα του χώρου στα εργαστήρια και στη βιβλιοθήκη, η μεγαλύτερη αίθουσα διδασκαλίας που διαθέτει έχει χωρητικότητα 160 ατόμων.

Ήδη στα υποχρεωτικά μαθήματα φοιτητές και φοιτήτριες αναγκάζονται να παρακολουθούν το μάθημα όρθιοι ή καθισμένοι στο δάπεδο.

4. Το διοικητικό προσωπικό έχει συρρικνωθεί με την πρόσφατη εφαρμογή της διαθεσιμότητας.

Κατανοούμε τις μεγάλες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στη σημερινή συγκυρία οι νέοι και οι οικογένειές τους.

Κατανοούμε τα οξυμένα οικονομικά προβλήματα λόγω της κρίσης.

Όμως, οι χωρίς κανέναν περιορισμό, σχεδόν ελεύθερες, μετεγγραφές δεν προστατεύουν το δικαίωμα των πιο αδύναμων κοινωνικά να σπουδάσουν ούτε υπηρετούν την αρχή της ισότητας.

Αντίθετα ναρκοθετούν την ποιότητα των σπουδών, αν δεν ακυρώνουν την ίδια τη δυνατότητα πραγματοποίησής τους.

Επειδή η εκπαίδευση των μελλοντικών εκπαιδευτικών είναι καθοριστική για το μέλλον της εκπαίδευσης και συνολικά της κοινωνίας, και επειδή μοχθούμε για να διατηρήσουμε την ποιότητα των σπουδών που παρέχουμε στο Τ.Ε.Α.Π.Η., ζητάμε από το Υπουργείο:

- Να διασφαλίσει τους όρους επαρκούς λειτουργίας του Τμήματός μας χορηγώντας ανθρώπινο δυναμικό και πόρους.

- Να δεσμευτεί ότι θα καταργήσει αυτό το σύστημα των ανεξέλεγκτων μετεγγραφών που διαλύει το πανεπιστήμιο, και να υιοθετήσει ουσιαστικά μέτρα στήριξης των κοινωνικά αδύναμων για την πραγματοποίηση των σπουδών τους και την προστασία του δικαιώματός τους στην εκπαίδευση.

Η Πρόεδρος του ΤΕΑΠΗ

Καθηγήτρια, Ευγενία Φλογαΐτη

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr