ΕΚΠΑ: Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών

Εθν. & Καπ. Πανεπιστήμιον Αθηνών: Η Σύγκλητος στη συνεδρία της 23-1-2020, δεδομένης απόφασής της περί δημιουργίας Κέντρων Αριστείας, αποφάσισε μετά εισήγηση του Πρύτανη, την ίδρυση Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών.. Η Συντονιστική Επιτροπή του Κέντρου Αριστείας θα διοργανώσει την πρώτη ανοικτή ημερίδα εργασίας (workshop) την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου και ώρα 12 μ στο Αμφιθέατρο Δρακόπουλος (Κεντρικό Κτίριο ΕΚΠΑ).

Ίδρυση Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών:

Η φιλοσοφία αποτελεί αντικείμενο, στο οποίο το ΕΚΠΑ δύναται και χρειάζεται να αποκτήσει συγκριτικό διεθνές πλεονέκτημα. To Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών θα ασκήσει ηγετικό ρόλο στον χώρο της φιλοσοφίας εντός της Ελλάδας και θα τοποθετήσει το ΕΚΠΑ σταθερά και με συνέχεια σε υψηλές θέσεις στον διεθνή χάρτη της φιλοσοφίας.
Σήμερα στο ΕΚΠΑ υφίστανται το Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (στη Σχολή Θετικών Επιστημών), το Τμήμα Φιλοσοφίας (στη Φιλοσοφική Σχολή),
ο Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (στη Νομική Σχολή) και αρκετά μέλη ΔΕΠ σε άλλα Τμήματα. Εντός αυτών των δομών στεγάζονται πολλές ερευνητικές ομάδες.

Στο Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών θα συμμετέχουν μέλη του ΕΚΠΑ με πλούσιο και αναγνωρισμένο σε διεθνές επίπεδο σχετικό έργο. Επίσης, ερευνητικές ομάδες με εκτεταμένη δραστηριότητα σχετιζόμενη με τη φιλοσοφία, οι οποίες διαθέτουν αποδεδειγμένα την επάρκεια, το ανθρώπινο δυναμικό, τις κατάλληλες ερευνητικές υποδομές, τις διεθνείς συνεργασίες και την συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα. Το Κέντρο Αριστείας θα έχει ανοικτή δομή, υπό τη έννοια ότι νέα μέλη και νέες ερευνητικές ομάδες θα μπορούν να ενταχθούν ή να συνεργάζονται σε κάθε φάση ανάπτυξής του. Το Κέντρο Αριστείας καλύπτει διεπιστημονικά το έργο όλων των προαναφερθεισών δομών και των μελών ΔΕΠ του ΕΚΠΑ που υπηρετούν την φιλοσοφία.

Οι βασικοί στόχοι του Κέντρου Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών είναι:

1. Να αναδείξει και να εμβαθύνει την υπάρχουσα αριστεία στην φιλοσοφική έρευνα, μέσω της διαμόρφωσης ενιαίων κριτηρίων αριστείας.

2. Να προωθήσει την διεπιστημονικότητα στην φιλοσοφική έρευνα.

3. Να προβάλλει διεθνώς την συντελούμενη στο ΕΚΠΑ φιλοσοφική έρευνα και διδασκαλία, μέσω της ενίσχυσης του εξωστρεφούς προσανατολισμού τους.

4. Η θέσπιση δραστηριοτήτων (συνέδρια, σεμινάρια, θερινά και χειμερινά σχολεία, ανοικτά ακαδημαϊκά μαθήματα, ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού κ.ά.)
που θα αναδεικνύουν τα επιτεύγματα της εγχώριας φιλοσοφικής παραγωγής, προσελκύοντας διεθνείς ερευνητές, φοιτητές και φοιτήτριες.

5. Η διεκδίκηση κοινών εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

6. Η οριζόντια σύνδεση με ομάδες από άλλα Kέντρα Αριστείας του ΕΚΠΑ.

7. Η θέσπιση του ‘Resident Scientist’, όπου επιστήμονες με φιλοσοφικά ενδιαφέροντα θα συμμετέχουν στις δραστηριότητες του Κέντρου Αριστείας.

8. Η προβολή και προώθηση της ελληνικής φιλοσοφικής παράδοσης και γραμματείας.

9. Η διάχυση της φιλοσοφικής παιδείας και έρευνας, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών προκλήσεων.

10. Οι συνέργειες με παραγωγικούς φορείς, νομικά πρόσωπα και διεθνείς οργανισμούς.

Με την οριστική του συγκρότηση, το Κέντρο Αριστείας Φιλοσοφικών Ερευνών προβλέπεται ότι θα διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην εδραίωση του ΕΚΠΑ ως διεθνούς κέντρου φιλοσοφίας, σε μια πόλη -την Αθήνα- που δικαίως θεωρείται η ιστορική κοιτίδα της φιλοσοφίας.

Η Σύγκλητος, μετά πρόταση του Πρύτανη, συγκρότησε τη Συντονιστική Επιτροπή ως κάτωθι:

1. Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης, ως Πρόεδρος

2. Δημήτριος Καραδήμας, Αντιπρύτανης ως Αναπληρωτής Πρόεδρος

3. Ευστάθιος Ψύλλος καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

4. Γεώργιος Στείρης αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

5. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

6. Ιωάννης Πρελορέντζος καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

7. Αντώνιος Χατζημωυσής αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

8. Γεώργιος Αραμπατζής αναπληρωτής καθηγητής Τμήματος Φιλοσοφίας

9. Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου καθηγητής Νομικής Σχολής

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr