Κοσμητεία Φιλοσοφικής Αθηνών: Προχωρούν σε απαξίωση των πτυχίων των ΑΕΙ εξισώνοντάς τα με αυτά των κολλεγίων

Στο άρθρο 50 του νομοσχεδίου που κατέθεσε στη Βουλή το Υπουργείο Παιδείας και που αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες μέρες, περιλαμβάνεται αναπάντεχη έκπληξη για όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, ιδιαιτέρως δε για τα μέλη ΔΕΠ, τους φοιτητές και τους αποφοίτους των λεγομένων «καθηγητικών Σχολών», όπως κατεξοχήν είναι και η Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Με το άρθρο αυτό τροποποιείται διάταξη προηγουμένου νόμου (βλ. παρ. 5, άρθρο 54 του νόμου 4589/19) και αναγνωρίζονται, εμμέσως, τα πτυχία που χορηγούνται στην Ελλάδα από κολλέγια που λειτουργούν ως παραρτήματα ξένων Πανεπιστημίων ως ισότιμα με τα πτυχία που χορηγούνται από τα ελληνικά ΑΕΙ, καθώς δεν απαιτείται πλέον για τη χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος σε πτυχιούχους καθηγητικών σχολών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής η αναγνώριση της ακαδημαϊκής ισοτιμίας των πτυχίων τους από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν κατά καιρούς δοκιμασθεί από κρατικές παρεμβάσεις εκπαιδευτικών πειραματισμών. Καθώς αναμένουμε, ευλόγως, από την πολιτεία να αναζητεί και να προσλαμβάνει στη δημόσια εκπαίδευση τους αρίστους, το προς ψήφιση άρθρο φαίνεται να εκπέμπει το αντίθετο μήνυμα προς την κοινωνία, την εκπαίδευση και τους λειτουργούς της. Θεωρούμε ότι προοιωνίζεται εκπτώσεις στα υφιστάμενα εκπαιδευτικά κριτήρια, καθώς υποβαθμίζει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και τα προσόντα των μελλοντικών καθηγητών/τριών, αφού δημιουργεί διδάσκοντες δύο ταχυτήτων, με ή χωρίς αναγνώριση ισοτιμίας πτυχίου από τον ΔΟΑΤΑΠ.

Είναι γνωστό, επιπροσθέτως, ότι οι σπουδαστές των κολλεγίων δεν επιλέγονται με πανελλαδικές εξετάσεις· τα προσόντα τους είναι μειωμένα, καθώς οι σπουδές τους διαρκούν κατά κανόνα τρία χρόνια, τα μαθήματα που έχουν παρακολουθήσει υπολείπονται εκείνων των δημοσίων Πανεπιστημίων, δεν έχουν πραγματοποιήσει πρακτική άσκηση και δεν διαθέτουν την απαραίτητη παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Ακόμη, τα κολλέγια λειτουργούν αποκλειστικά ως εκπαιδευτικά κέντρα, αποδεσμευμένα από οποιοδήποτε ερευνητικό έργο, κριτήριο ιδιαίτερα σημαντικό για την εκπαίδευση σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δεν έχουν αξιολογηθεί από την Α.ΔΙ.Π. και οι διδάσκοντες σ’ αυτά δεν είναι δυνατόν να θεωρηθούν ισότιμοι με τους καθηγητές των δημοσίων Πανεπιστημίων· οι τελευταίοι, έχουν εκλεγεί με αυστηρές προϋποθέσεις, διαθέτουν αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και υπόκεινται σε διαρκή αξιολόγηση.

Κρίνουμε, λοιπόν, συνταγματικά ανισότιμη μια διάταξη που παρέχει το δικαίωμα σε αποφοίτους κολλεγίων να διορίζονται ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση, ερήμην οποιασδήποτε προγενέστερης διαδικασίας αξιολόγησης και αναγνώρισης των επαγγελματικών ή ακαδημαϊκών προσόντων τους.

Τα τελευταία χρόνια, το Ελληνικό Πανεπιστήμιο, αν και ευρισκόμενο σε αντίξοες οικονομικές συνθήκες, βελτίωσε σημαντικά τη θέση του στις διεθνείς λίστες κατάταξης και ανταποκρίθηκε επιτυχώς σε όλες τις διαδικασίες αυστηρής αξιολόγησης, που διενεργήθηκαν στις εκπαιδευτικές δομές του, στα προγράμματα σπουδών του και στις διαδικασίες επιλογής και εξέλιξης του προσωπικού του. Η πολιτεία, αντί να αναγνωρίσει την προσφορά του και να μεριμνήσει για τις οικονομικές ανάγκες του, προχωρεί σε απαξίωση των πτυχίων του εξισώνοντάς τα με αυτά των κολλεγίων.

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, υπερασπιζόμενη το δημόσιο χαρακτήρα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το διδακτικό και ερευνητικό έργο των Ελληνικών Πανεπιστημίων, έχοντας δε άμεση αντίληψη του υψηλού επιστημονικού επιπέδου γνώσης και παιδαγωγικής κατάρτισης που παρέχει η Σχολή στους πτυχιούχους της, αποδοκιμάζει κάθε προσπάθεια απαξίωσης των πτυχίων που παρέχουν τα Τμήματά της και ζητεί από το ΥΠΕΠΘ την απόσυρση του συγκεκριμένου άρθρου.

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2020

Ο Κοσμήτωρ

Καθηγητής Αχιλλεύς Γ. Χαλδαιάκης

Οι Πρόεδροι των Τμημάτων

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Μαρία Σιδηροπούλου

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Ρέα Δελβερούδη

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγήτρια Αικατερίνη Μητραλέξη

Θεατρικών Σπουδών Καθηγήτρια Χρυσόθεμις Βασιλάκου

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Δημήτριος Δρόσος

Ιστορίας και Αρχαιολογίας Καθηγητής Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Καθηγητής Γεράσιμος Ζώρας

Μουσικών Σπουδών Καθηγητής Παύλος Κάβουρας

Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καθηγητής Γεώργιος Πασιάς

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αν. Καθηγήτρια Όλγα Αλεξανδροπούλου

Φιλολογίας Καθηγητής Αμφιλόχιος Παπαθωμάς

Φιλοσοφίας Αν. Καθηγήτρια Ευγενία Νικολαΐδου-Κυριανίδου

Ψυχολογίας Καθηγήτρια Χρυσή Χατζηχρήστου

Η εκπρόσωπος των μελών ΕΔΙΠ Θεοδώρα Μέντη

Ο εκπρόσωπος των μελών ΕΤΕΠ Λάμπρος Σιαπέρας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr