Σύντομος κανονισμός Βιβλιοθήκης - Κανόνες χρήσης της Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη της Φιλοσοφικής Σχολής εξυπηρετεί κυρίως τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, μπορεί να χρησιμοποιείται όμως από το ευρύτερο κοινό.

 1. Κατά την είσοδο των χρηστών στο κτήριο και μέχρι την αποχώρησή τους, παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης των προσωπικών αντικειμένων σε ειδικές θυρίδες, με δική τους ευθύνη.
 2. Τα ΑμΕΑ, οι έγκυοι και οι υπερήλικες εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα.
 3. Η χρήση του υλικού της Βιβλιοθήκης υπόκειται στις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν. 2121/93, Ν. 4487/2017 και σχετικές διεθνείς συμβάσεις). Τα τεκμήρια της Βιβλιοθήκης παρέχονται για προσωπική μελέτη και δεν επιτρέπεται η συστηματική αποθήκευση ή/και εκτύπωση του υλικού, καθώς και η εμπορική χρήση τους.
 4. Τα συστήματα υπολογιστών και οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ακαδημαϊκή δεοντολογία, με τρόπο που να μην επιβαρύνει τις εγκαταστάσεις ή να παρεμποδίζει τη χρήση από άλλους.
 5. Μετά την χρήση, το υλικό τοποθετείται στα τρόλει του ορόφου προέλευσης. Σε περίπτωση που χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν τα βιβλία τις επόμενες μέρες, πρέπει να τοποθετούνται στο ειδικό τρόλει στο αναγνωστήριο 1ου ορόφου, από όπου και αν διαβάζονται.
 6. Ο ημερήσιος δανεισμός πραγματοποιείται μέχρι μία ώρα πριν από το κλείσιμο της Βιβλιοθήκης και η επιστροφή του υλικού μισή ώρα πριν, αντίστοιχα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση ακαδημαϊκής ταυτότητας, κάρτας Βιβλιοθήκης, ή άλλου δημοσίου εγγράφου που αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία.
 7. Η τήρηση της ησυχίας, ο σεβασμός στους άλλους αναγνώστες, η αθόρυβη λειτουργία κινητών τηλεφώνων και λοιπών συσκευών επικοινωνίας, αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις καλής λειτουργίας
 8. Η διατήρηση της καθαριότητας του χώρου, η αποφυγή κάθε είδους φθορών στα τεκμήρια (π.χ. τσάκισμα φύλλων, υπογράμμιση, κτλ), καθώς και η ορθολογική χρήση των υλικοτεχνικών υποδομών (Η/Υ, έπιπλα, κτλ) είναι υποχρέωση όλων.
 9. Δεν επιτρέπεται το κάπνισμα, η χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου, καθώς και η κατανάλωση τροφίμων και ποτών στους χώρους της Βιβλιοθήκης.

Η εύρυθμη λειτουργία των παρεχόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προϋποθέτει τη συνεργασία όλων.

Δανεισμός

 • Δικαίωμα δανεισμού έχουν όλα τα μέλη της Φιλοσοφικής Σχολής. Για την απόκτηση του δικαιώματος δανεισμού θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να συμπληρώσουν την Αίτηση εγγραφής μέλους της Βιβλιοθήκης και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα.
 • Για όσους χρήστες δεν διαθέτουν ακαδημαϊκή ταυτότητα, εκδίδεται κάρτα βιβλιοθήκης με την προσκόμιση αστυνομικής ταυτότητας. Η κάρτα βιβλιοθήκης είναι αυστηρώς προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές έχουν δικαίωμα δανεισμού τριών (3) τεκμηρίων για επτά (7) ημέρες , με δυνατότητα ανανέωσης για επιπλέον επτά (7) ημέρες.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές που δεν έχουν το δικαίωμα να προμηθευτούν δωρεάν διδακτικά συγγράμματα Ευδόξου μπορούν να δανειστούν μέχρι δύο (2) συγγράμματα για τριάντα (30) ημέρες με δικαίωμα ανανέωσης για τριάντα (30) επιπλέον ημέρες (συλλογή με ταξιθετικό πρόθεμα ΔΣ). Απαραίτητη η προσκόμιση σχετικής Βεβαίωσης από τη γραμματεία του οικείου Τμήματος.
 • Οι προπτυχιακοί φοιτητές των ξενόγλωσσων Τμημάτων έχουν δικαίωμα να δανείζονται μέχρι επτά (7) ξενόγλωσσα συγγράμματα για δεκαπέντε (15) ή τριάντα (30) ημέρες, ανάλογα με το διαθέσιμο αριθμό αντιτύπων της Βιβλιοθήκης (συλλογή με ταξιθετικό πρόθεμα ΞΔΣ). Ανανέωση μπορεί να γίνει, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα τεκμήρια στη συλλογή. Αν έχουν δανεισθεί και συγγράμματα Ευδόξου ή τεκμήρια από την κύρια συλλογή, ο συνολικός αριθμός δανειζόμενων συγγραμμάτων δεν μπορεί να υπερβεί τα επτά (7).
 • Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι υποψήφιοι διδάκτορες, οι μεταδιδάκτορες και το διοικητικό και λοιπό προσωπικό της Φιλοσοφικής Σχολής έχουν δικαίωμα δανεισμού πέντε (5) τεκμηρίων για δεκαπέντε (15) ημέρες με ανανέωση για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Τα μέλη ΔΕΠ-ΕΕΠ-ΕΔΙΠ, Ακαδ. Υπότροφοι, Επισκέπτες καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής έχουν δικαίωμα δανεισμού επτά (7) τεκμηρίων για τριάντα (30) ημέρες με ανανέωση για επιπλέον δεκαπέντε (15) ημέρες.
 • Μέλη ΔΕΠ, φοιτητές και προσωπικό άλλων Σχολών του ΕΚΠΑ μπορούν να δανεισθούν με Διαδανεισμό.
 • Μη δανειζόμενο υλικό: σπάνια βιβλία, πληροφοριακό υλικό, διδακτορικές και μεταπτυχιακές διατριβές, περιοδικά και λοιπά εγχειρίδια γενικής χρήσης, δίσκοι βινυλίου.
 • Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης του δανεισμένου υλικού ή μη ανανέωσης του δανεισμού σε περιπτώσεις αυξημένης ζήτησης.
 • Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής τεκμηρίου από δανεισμό, επιβάλλεται στέρηση δανεισμού για τόσες ημέρες όσες ήταν και η καθυστέρηση.
 • Σε περίπτωση απώλειας δανεισμένου τεκμηρίου, απαιτείται η αντικατάστασή του, εφόσον κυκλοφορεί στο εμπόριο.

 Σε περίπτωση αλλαγής ηλεκτρονικής διεύθυνσης, τηλεφώνου, ιδιότητας ο χρήστης οφείλει να ενημερώνει τη Βιβλιοθήκη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr