Οι Πρυτανικές Αρχές από την ανάληψη των καθηκόντων τους έθεσαν ως βασική και ουσιώδη προϋπόθεση λειτουργίας ενός ανοικτού στις ιδέες και δημοκρατικού Δημόσιου Πανεπιστημίου την απαρέγκλιτη τήρηση του Συντάγματος και των Νόμων. Είναι αυτονόητο ότι η μη τήρηση των Νόμων ή η επιλεκτική εφαρμογή τους από ορισμένους αναιρεί αυτή καθαυτή την ύπαρξη του Πανεπιστημίου, τόσο ως Ανώτατου Εκπαιδευτικού και Ερευνητικού Ιδρύματος, όσο και ως χώρου ελεύθερης διακίνησης των ιδεών. 

Όμως η χρήση πρακτικών αυθαίρετου αποκλεισμού και διακοπής κάθε διδασκαλίας και διοικητικής εργασίας στους πανεπιστημιακούς χώρους ως αποτέλεσμα της δράσης αποδεδειγμένα μειοψηφικών ομάδων συνιστά πλέον ένα επικίνδυνο, σχεδόν παγιωμένο, τέτοιο παράδειγμα. Επιπλέον, η απαξίωση των δικαιωμάτων όσων δεν συμφωνούν με τέτοιες ενέργειες και η απειλή βίας εναντίον τους είναι σαφώς εκτός νομιμότητας και πανεπιστημιακού ήθους. Ενέργειες αυτού του είδους υπονομεύουν τη λειτουργία του Πανεπιστημίου, δεν μπορούν λοιπόν να γίνουν αποδεκτές από τη χειμαζόμενη Ελληνική Κοινωνία που στηρίζει και χρηματοδοτεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ούτε βεβαίως μπορούν να γίνουν ανεκτές από οιονδήποτε πραγματικά  δημοκρατικό πολίτη.

Επομένως, είναι κοινό χρέος όλων των δημόσιων λειτουργών του Ε.Κ.Π.Α. –μελών Δ.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και διοικητικών στελεχών– να καταδικάζουν και να συντελούν στην αποτροπή τέτοιων παρεκτροπών, που εντέλει απαξιώνουν το Πανεπιστήμιό μας, το αποξενώνουν από την Ελληνική Κοινωνία και τις δημοκρατικές παραδόσεις της, και του εξασφαλίζουν αμφίβολους τίτλους τριτοκοσμικής γραφικότητας. Οι γνωστές «καταλήψεις»,  που και πρόσφατα ξαναπαρουσιάσθηκαν, δεν μπορούν να συναντήσουν παραπέρα κατανόηση ή ανοχή, οπουδήποτε κι οποτεδήποτε.

Οι Πρυτανικές Αρχές είναι, και θα είναι πάντα, ανοιχτές στον διάλογο. Ο διάλογος, όμως, εκτός από ηρεμία, ευγένεια και διαλλακτικότητα, προϋποθέτει ανοικτά μυαλά και χώρους πραγματοποίησής του, και την κοινή εγγύηση ότι όλοι οι διαλεγόμενοι ξέρουν έμπρακτα να σέβονται τους Νόμους και βασικές αρχές της δημοκρατίας.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr