Έναρξη λειτουργίας του «Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης» με δυναμικό 400.000 φοιτητών - Συμμετέχει το ΕΚΠΑ

Ανακοινώθηκε σήμερα η έναρξη της λειτουργίας του έργου «Πανεπιστήμιο Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο CIVIS, στο οποίο συμμετέχει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και είναι ένα από τα 17 έργα μεταξύ 54 υποβληθεισών προτάσεων, που επιλέχθηκαν προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο της πρώτης πρόσκλησης για τα «Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια».

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα έργα που επιλέχθηκαν συμμετέχουν συνολικά 114 ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα από 24 κράτη μέλη της ΕΕ βάσει μιας σύνθετης αξιολόγησης από 26 ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, συμπεριλαμβανομένων Πρυτάνεων, Καθηγητών και Ερευνητών, οι οποίοι επιλέχθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τα οκτώ Πανεπιστήμια που τελικά αποτελούν τα μέλη του «Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης» με τον τίτλο CIVIS, είναι: το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία).

Συμμαχία οκτώ Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την επωνυμία CIVIS- Ευρωπαϊκή Πανεπιστημιακή Συνεργασία για τους Πολίτες της Ευρώπης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΤΟΧΩΝ

Με τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής σχεδίων Erasmus + για το έτος 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε μια νέα πρωτοβουλία για τη στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης 20 συμμαχιών ευρωπαϊκών πανεπιστημίων μέχρι το 2024. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας η Επιτροπή έχει τη φιλοδοξία να φέρει τους Ευρωπαίους πιο κοντά μεταξύ τους και να βελτιώσει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ιδρυμάτων μας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ποιο είναι το CIVIS

Ένα δίκτυο που δημιουργεί δεσμούς σε όλη την Ευρώπη και πέρα από αυτήν

Εμείς, Το Πανεπιστήμιο Aix - Marseille (Aix-en-Provence and Marseille, Γαλλία), το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Αθήνα, Ελλάδα) το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών, Université Libre de Bruxelles (Βρυξέλλες, Βέλγιο), το Πανεπιστήμιο του Βουκουρεστίου, Universitatea din București (Βουκουρέστι, Ρουμανία), το Αυτόνομο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, Universidad Autónoma de Madrid (Μαδρίτη, Ισπανία), το Sapienza Università di Roma (Ρώμη, Ιταλία), το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης, Stockholms Universitet (Στοκχόλμη, Σουηδία) και το Eberhard -Karls- Universität Tübingen (Γερμανία), ενώνουμε  τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία μιας συνεργασίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων με την επωνυμία «CIVIS»

Αυτή η συμμαχία που δημιουργήθηκε με το καταστατικό ενός ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου που πληροί τα κριτήρια της πρόσκλησης Erasmus + της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συγκεντρώσει περίπου 384.000 φοιτητές και 55.000 μέλη του προσωπικού.

Με προσανατολισμό στη Μεσόγειο και την Αφρική

Η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα βρίσκονται στο επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το μέλλον της Ευρώπης και της Αφρικής είναι αλληλένδετο. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το CIVIS θα επιβεβαιώσει την αποστολή του ως γέφυρας μεταξύ Ευρώπης, Μεσογείου και Αφρικής, ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης δέσμευσης.

Επιβεβαιώνουμε σαφώς την επιθυμία μας να δημιουργήσουμε το CIVIS

"Δεσμευόμαστε μακροπρόθεσμα στο έργο μας για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο. Ανάλογα με την δυνατότητά μας να συνεισφέρουμε και σεβόμενοι παράλληλα την ανεξαρτησία κάθε πανεπιστημίου-εταίρου, θα διασφαλίσουμε ότι το έργο διαθέτει τους ανθρώπινους, υλικούς και οικονομικούς πόρους που απαιτούνται για την απτή υλοποίησή του.

Για το σκοπό αυτό, οι φορείς διακυβέρνησής, ενέκριναν τη συνολική διαθεσιμότητα 2,5 εκατ. Ευρώ (σε χρήμα και υπηρεσίες) για αυτό το έργο: διπλάσιο από αυτό που ζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια καλύτερη απόδειξη των προθέσεών μας;"

Ανάμεσα στους στόχους αυτής της Ένωσης των Πανεπιστημίων η οποία θα συγκεντρώσει το δυναμικό περίπου 400.000 φοιτητών και 55.000 μελών του προσωπικού των συμμετεχόντων Πανεπιστημίων είναι:

• Η κλιμάκωση των πολυάριθμων υπαρχουσών συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων σε ενα πρόγραμμα δομικής ολοκλήρωσης- ενσωμάτωσης που υπερβαίνει τις συνηθισμένες συνεργασίες μεταξύ πανεπιστημίων.

• Η αύξηση της κινητικότητας κυρίως μεταξύ των Πανεπιστημίων-μελών του δικτύου

• Η ενίσχυση της διασφάλισης της ποιότητας και η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων και των περιόδων σπουδών, προκειμένου να προωθηθεί παραπέρα η συμβατότητα μεταξύ των εκπαιδευτικών συστημάτων και η μετακίνηση των φοιτητών στην Ευρώπη.

• Η ενίσχυση της πολυγλωσσίας και της πολυπολιτισμικότητας.

• Η καλλιέργεια ευρωπαϊκών επαφών και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών συνεργασιών με περιοχές της Μεσογείου και της Αφρικής στον τομέα της έρευνας, της εκπαίδευσης και της καινοτομίας (καθώς η περιοχή της Μεσογείου και η Αφρική θα αποτελέσουν ένα επίκεντρο της παγκόσμιας στρατηγικής της συγκεκριμένης ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής συνεργασίας).

• Η ενίσχυση των ερευνητικών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ των πανεπιστημίων μέσω της διεπιστημονικότητας, των κοινών ερευνητικών υποδομών και της χρηματοδότησης κοινών έργων.

• Η ενίσχυση καινοτόμων παιδαγωγικών μεθόδων.

• H ενίσχυση της ιδέας για ανοικτούς και προσβάσιμους εκπαιδευτικούς πόρους, κατά τις επιταγές της Ανοικτής Επιστήμης και των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

• Η συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, τόσο τοπικούς όσο και ευρωπαϊκούς, που θα στηρίξουν τις δράσεις της Ένωσης των Πανεπιστημίων και θα συμμετάσχουν στην ανάπτυξη νέων πρωτοβουλιών .

• Η συνεργασία με τις περιφέρειες των πανεπιστημίων και η σύνδεσή τους με τα όργανα διοίκησης της Ένωσης των Πανεπιστημίων για την ανάπτυξη συνεργειών .

Το ΕΚΠΑ όπως και όλα τα Πανεπιστήμια του Δικτύου είχε εμπλακεί ενεργά στη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου αυτού, έχοντας αναλάβει ιδιαίτερα τον συντονισμό των δράσεων σχεδιασμού, και για τα 8 Πανεπιστήμια, στον τομέα της ενίσχυσης της κινητικότητας και την άρση των όποιων τυπικών εμποδίων, με αντίστοιχες προτάσεις και δεσμεύσεις. Παράλληλα έχει ορίσει εκπροσώπους του σε όλες τις ομάδες εργασίας του Δικτύου και έχει προβεί σε απαραίτητες επαφές για την ανάπτυξη συνεργασιών με πιθανούς συνδεδεμένους εταίρους. Βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τα άλλα επτά πανεπιστήμια του δικτύου και συμμετέχει με εκπροσώπους του ενεργά σε όλες τις προπαρασκευαστικές συναντήσεις που διοργανώνονται. 

Την ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πολιτών της Ευρώπης μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr