Νέα παγκόσμια διάκριση για το ΕΚΠΑ - Στη 279η θέση μεταξύ 1.250 Πανεπιστημίων

Δημοσιεύθηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά από τον ειδησεογραφικό οργανισμό “US News”, η παγκόσμια κατάταξη Πανεπιστημίων για το 2019. Πρόκειται για μία από τις επτά πιο σημαντικές κατατάξεις παγκοσμίως.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών βρίσκεται στη θέση 279 μεταξύ των 1250 Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη,  και στην 1 η θέση μεταξύ των οκτώ  (8) Ελληνικών Ιδρυμάτων που βρίσκονται σε αυτή. Μάλιστα σε σχέση με την περσινή κατάταξη το Πανεπιστήμιο μας βελτίωσε τη θέση του στην κατάταξη κατά 7 θέσεις. Να επισημανθεί ότι σε σχέση με το 2017 το ΕΚΠΑ έχει ανέβει 12 θέσεις (από την θέση 291 στη θέση 279).

Η κατάταξη του US News για τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο δημιουργήθηκε με στόχο να παρέχει εικόνα για το πώς τα πανεπιστήμια μπορούν να συγκριθούν παγκοσμίως. Από το σύνολο, πανεπιστημίων που δραστηριοποιούνται παγκοσμίως, η τελική συνολική κατάταξη των 1250 καλύτερων Πανεπιστημίων καλύπτει ένα εύρος εβδομήντα πέντε (75) χωρών. Το πρώτο βήμα για την παραγωγή αυτών των κατατάξεων, οι οποίες τροφοδοτούνται από την εταιρεία Thomson Reuters (InCitesTM research analytics solutions), περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας πρώτης ομάδας των καλύτερων  πανεπιστημίων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μια δεύτερη φάση για την κατάταξη των 1250 κορυφαίων. 

Για να συμπεριληφθεί ένα Πανεπιστήμιο στα 1250, θα πρέπει  πρώτα να είναι μεταξύ των κορυφαίων 250 πανεπιστημίων στα αποτελέσματα της παγκόσμιας έρευνας φήμης της Thomson Reuters. Στη συνέχεια, ένα ίδρυμα πρέπει να είναι μεταξύ εκείνων που είχε τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών και τα άρθρα αυτά να αναφέρονται ή να αναπαράγονται από τα κορυφαία 200 της προαναφερθείσας έρευνας φήμης. Στην κατάταξη του 2019 λήφθηκαν υπόψη οι δημοσιεύσεις όλων των Ιδρυμάτων για την περίοδο 2012-2016 και οι ετεροαναφορές μέχρι τις 2 Ιουνίου του 2018.

Το «U.S. News & World Report» αξιολογεί τα 1250 καλύτερα Ιδρύματα χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα 13 διαφορετικών κριτηρίων:

 1. Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 2. Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)
 3. Δημοσιεύσεις(10%)
 4. Συγγράμματα  (2.5%)
 5. Συνέδρια (2.5%)
 6. Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)
 7. Σύνολο αναφορών (7.5%)
 8. Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)
 9. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)
 10. Διεθνείς Συνεργασίες (5%)
 11. Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων (5%)
 12. Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  (5%)
 13. Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

Από τα προσφάτως δημοσιευμένα στοιχεία του «U.S. News & World Report» προκύπτει για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι κατέχει για το 2019 τη θέση 279 παγκοσμίως και είναι το 1ο μεταξύ των οκτώ  (8) Ελληνικών Πανεπιστημίων που αναφέρονται στο συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης. 

Πίνακας 1: Θέση και Επίδοση των οκτώ (8) Ελληνικών Πανεπιστημίων που βρίσκονταν στον πίνακα των 1250  καλύτερων Πανεπιστημίων του κόσμου σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης  US News - Best Global University Rankings (2019)

Πανεπιστήμιο

Παγκόσμια Θέση

Θέση στην Ελλάδα

Συνολική Επίδοση-Βαθμός

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

279

1

55,9

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

347

2

52,8

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

414

3

49,3

Πανεπιστήμιο Κρήτης

452

4

48,1

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

601

5

42,6

Πανεπιστήμιο Πάτρας

413

6

39,1

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

981

7

29,7

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

1107

8

25,2

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, το Ε.Κ.Π.Α. κατέχει τη 124η θέση μεταξύ των 499 Πανεπιστημίων που συμπεριλήφθηκαν στην αξιολόγηση.

Πίνακας 2: Η θέση του ΕΚΠΑ στον Πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings

Έτος

Διεθνής Θέση

2018-2019

124/1250

2017-2018

286/1250

2016-2017

291/1000

2015-2016

292/500

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Ο οργανισμός που συντάσσει τον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης παραθέτει ως «επίδοση» και τη θέση του κάθε ιδρύματος στους 13 επιμέρους δείκτες που αξιολογεί. Στον πίνακα 3 παρουσιάζεται η επίδοση του ΕΚΠΑ στους συγκεκριμένους δείκτες.

Πίνακας 3: Η θέση – επίδοση του ΕΚΠΑ με βάση τους δεκατρείς (13) δείκτες  του πίνακα Κατάταξης US News - Best Global University Rankings

Δείκτης – Κριτήριο

Θέση του ΕΚΠΑ

2019

Θέση του ΕΚΠΑ

2018

Παγκόσμια Ερευνητική Φήμη (12.5%)

610

708

Περιφερειακή Ερευνητική Φήμη (12.5%)

202

232

Δημοσιεύσεις(10%)

199

183

Συγγράμματα  (2.5%)

377

316

Συνέδρια (2.5%)

416

380

Σταθμισμένη επίδραση των ετεροαναφορών (10%)

457

458

Σύνολο αναφορών (7.5%)

208

196

Αριθμός δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσων (12.5%)

220

199

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 10% περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων (10%)

462

463

Διεθνείς Συνεργασίες (10%)

344

352

Ποσοστό δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων

221

262

Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

170

167

Ποσοστό του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές (5%)

251

272

Πηγή: US News - Best Global University Rankings

Άξιο μνείας το κριτήριο «Αριθμός άρθρων με μεγάλο αριθμό αναφορών που βρίσκονται στο top 1%  των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές»όπου το ΕΚΠΑ καταλαμβάνει την 170η θέση παγκοσμίως.

Επιπροσθέτως η άνοδος, σε σχέση με το 2018, ενενήντα οκτώ (98) θέσεων στο κριτήριο παγκόσμιας ερευνητικός φήμης σε συνδυασμό με την άνοδο δεκαεννέα (19)  θέσεων  στο κριτήριο του συνόλου των δημοσιεύσεων που βρίσκονται μεταξύ των 1% των άρθρων με τις περισσότερες αναφορές, δεικνύουν την όλο και μεγαλύτερη αναγνώριση του ΕΚΠΑ ως σημαντικού παγκόσμιου ερευνητικού ιδρύματος.

Εξίσου εντυπωσιακή η άνοδος στο κριτήριο  του ποσοστού δημοσιεύσεων με διεθνή συνεργασία επί του συνόλου των δημοσιεύσεων επιβεβαιώνοντας ότι το ΕΚΠΑ είναι ένα εξωστρεφές ίδρυμα με διεθνή προσανατολισμό και συνεργασίες. Στο κριτήριο αυτό το Ίδρυμα βρίσκεται στην 221η θέση παγκοσμίωςεπιτυγχάνοντας άνοδο κατά σαράντα μία 41 θέσεις σε σχέση με το 2018.

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι στον συγκεκριμένο πίνακα κατάταξης το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών εμφανίζεται σε υψηλές θέσεις παγκοσμίως  στα εξής δώδεκα (12) επιμέρους επιστημονικά πεδία και αντικείμενα:

 1. Στην «Φαρμακολογία και Τοξικολογία» (Pharmacology and Toxicology) στην 94η θέση.
 2. Στην «Ανοσολογία» (Immunology) στη 114η θέση.
 3. Στον Τομέα της «Κλινικής Ιατρικής» (Clinical Medicine) στην 166η  θέση.
 4. Στον Τομέα της «Φυσικής» (Physics) στη θέση 177η θέση.
 5. Στις  "Κοινωνικές Επιστήμες και Δημόσια Υγεία" (Social Sciences and Public Health) στην 215η θέση.
 6. Στον Τομέα «Νευροεπιστήμες και Συμπεριφορά» (Neuroscience and Behavior) στην 265η θέση.
 7. Στον Τομέα «Περιβάλλον και Οικολογία» (Environmental & Ecology) στην 306η θέση.
 8. Στον Τομέα «Μοριακή Βιολογία και Γενετική»  (Molecular Biology and Genetics) στην 311η θέση.
 9. Στον Τομέα  «Βιολογία και Βιοχημεία» (Biology and Biochemistry) στη 363η θέση
 10. Στη «Μηχανική» (Engineering) στη 427η θέση.
 11. Στη «Χημεία» (Chemistry) στη 526η θέση.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr