Ενημέρωση σχετικά με τις θέσεις ΔΕΠ της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

Προς αποφυγήν λανθασμένης και αποσπασματικής πληροφόρησης, ενημερώνουμε την Πανεπιστημιακή κοινότητα, ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Γραμματείας της Ιατρικής Σχολής έχουν προκηρυχθεί 18 νέες θέσεις ΔΕΠ στην Ιατρική Σχολή, κατά το διάστημα μεταξύ του τελευταίου διμήνου του 2017 και του πρώτου διμήνου του 2019. Επίσης, κατά το πρώτο δίμηνο του 2019 έχουν ήδη δοθεί 10 νέες θέσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία προκήρυξης. Σημαντικός αριθμός των θέσεων αυτών (60%) προέρχεται από το Υπουργείο Υγείας μετά την απόφασή του να ενισχύσει όλες τις Ιατρικές Σχολές των Πανεπιστημίων λόγω της συνεισφοράς τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι Πανεπιστημιακές Κλινικές και Εργαστήρια της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ καλύπτουν περίπου το 40% των ιατρικών αναγκών στο λεκανοπέδιο της Αττικής. 

Υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως άλλωστε είναι ευρέως γνωστό, οι νέες θέσεις ΔΕΠ δεν προκηρύσσονται για συγκεκριμένη Κλινική ή Εργαστήριο. Η προκήρυξη των δύο (2), όπως και όλων των άλλων, γνωστικών αντικειμένων είναι σύμφωνη με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής (25.01.2017). Σημειώνεται, μάλιστα, ότι στις παραπάνω θέσεις περιλαμβάνεται και μια θέση Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο την Ιατρική Φυσική, στην οποία έχει ήδη εκλεγεί νέος συνάδελφος που συνεπικουρεί τον κ. Ε. Ευσταθόπουλο στο Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας.

Καθηγητής Πέτρος Π. Σφηκάκης

Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr