Καθηγητές Φυσικού ΕΚΠΑ: Ανησυχία και προβληματισμός ως προς την ίδρυση νέων Τμημάτων Φυσικής

Οι καθηγητές του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ εκφράζουν την μεγάλη τους ανησυχία και τον έντονο τους προβληματισμό για την κατάργηση τμημάτων ΤΕΙ και την ίδρυση τμημάτων Φυσικής, η οποία γίνεται «χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ισχνές προοπτικές απορρόφησης των αποφοίτων ακόμη και των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων».

Όπως ανακοίνωσαν «τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα των σπουδών που θα παρέχονται» και ζητούν από το Υπουργείο Παιδείας «να επανεξετάσει το σχεδιασμό νέων Τμημάτων Φυσικής, στηριζόμενο σε μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που θα διασφαλίζουν ένα στοιχειώδες επίπεδο σπουδών, αλλά και προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής απορροφητικότητας των αποφοίτων τους».

Η απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ (4/3)

Τα Τμήματα Φυσικής των Πανεπιστημίων της χώρας παρακολουθούν με μεγάλη ανησυχία και έντονο προβληματισμό την ίδρυση νέων Τμημάτων Φυσικής στη θέση καταργούμενων Τμημάτων Τ.Ε.Ι. της Περιφέρειας, χωρίς μελέτες αναγκαιότητας και σκοπιμότητας, και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι ισχνές προοπτικές απορρόφησης των αποφοίτων ακόμη και των ήδη λειτουργούντων Τμημάτων. 

Επιχειρείται ίδρυση Τμημάτων χωρίς επιστημονική φυσιογνωμία, τα οποία θα στηρίζονται σε προσωπικό με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημονικών κλάδων, και χωρίς πρόβλεψη για τις απαραίτητες εργαστηριακές και υποστηρικτικές υποδομές. 

Προγραμματίζεται, τέλος, η άμεση λειτουργία τους χωρίς τον απαραίτητο χρόνο διοργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών και ανάπτυξης εργαστηριακών υποδομών. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, τίθεται υπό αμφισβήτηση η ποιότητα των σπουδών που θα παρέχονται, με αναπόφευκτη τη μεγάλη ανομοιομορφία στις βασικές δεξιότητες των αποφοίτων τμημάτων Φυσικής διαφορετικών Α.Ε.Ι., οι οποίες θα επηρεάσουν σημαντικά και την αγορά εργασίας.

Ζητούμε από το Υπουργείο Παιδείας να επανεξετάσει το σχεδιασμό νέων Τμημάτων Φυσικής, στηριζόμενο σε μελέτες σκοπιμότητας και βιωσιμότητας που θα διασφαλίζουν ένα στοιχειώδες επίπεδο σπουδών, αλλά και προοπτικές απασχόλησης και επαγγελματικής απορροφητικότητας των αποφοίτων τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

του Τμήματος Φυσικής

* ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠ. ΤΟΜΠΡΑΣ

Καθηγητής

*η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr