ΕΚΠΑ: Ο Τομέας Φιλοσοφίας για την Κατάτμηση του Τμήματος ΦΠΨ

Ο Τομέας Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ για την Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Με το άρθρο 12 (Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ), που περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανοίγεται μια νέα σελίδα στην ιστορία της εμβληματικής Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προβλέπεται επιτέλους η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας.

Το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί το φυσικό διάδοχο του Τομέα Φιλοσοφίας του Τμήματος ΦΠΨ του ΕΚΠΑ.

Στο διάταγμα «Περί συστάσεως του Πανεπιστημίου» (1837) προβλέπεται η ίδρυση Φιλοσοφικής Σχολής και ο διορισμός τακτικού καθηγητή Φιλοσοφίας, θέση την οποία αποφασίζεται να καταλάβει ο Ν. Βάμβας.

Ο τελευταίος, ως πρώτος τη τάξει καθηγητής, ανέλαβε τα καθήκοντα του πρώτου Σχολάρχη της Φιλοσοφικής Σχολής.

Έκτοτε η φιλοσοφία δεν έπαυσε ποτέ να θεραπεύεται στο ΕΚΠΑ.

Στον Τομέα Φιλοσοφίας δίδαξαν και φοίτησαν ορισμένες από τις κορυφαίες μορφές της ακαδημαϊκής, πνευματικής και πολιτικής ζωής εντός, αλλά και εκτός Ελλάδος.

Το 1984 ο Τομέας Φιλοσοφίας εντάχθηκε στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας (ΦΠΨ). Εδώ και αρκετά χρόνια έχει ξεκινήσει η διαβούλευση της ακαδημαϊκής κοινότητας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, ώστε να ιδρυθεί Τμήμα Φιλοσοφίας.

Το βήμα αυτό κρίνεται απαραίτητο τόσο για την ανάπτυξη της φιλοσοφίας καθαυτήν όσο και για τη Φιλοσοφική Σχολή, μιας και δεν υπήρχε αυτοδύναμο Τμήμα στο οποίο να υπηρετείται η επιστήμη που έδωσε το όνομά της στην ίδια τη Σχολή.

Μετά την ίδρυση Τμήματος Ψυχολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ (2013) -το οποίο προήλθε από μερική κατάτμηση του Τμήματος ΦΠΨ- ωρίμασαν οι συνθήκες για την περαιτέρω κατάτμηση του Φ.Π.Ψ. και την αυτοδύναμη πορεία των επιστημών που συστεγάζονται σε αυτό.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, τα μέλη του Τμήματος ΦΠΨ αποφάσισαν (2017) να προτείνουν στα όργανα Διοίκησης του ΕΚΠΑ και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων την οριστική κατάτμηση του ΦΠΨ και την ίδρυση δύο νέων Τμημάτων, τα οποία θα προέρχονται από τη μετεξέλιξη των Τομέων Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής αντίστοιχα.

Τα υπηρετούντα στο ΦΠΨ μέλη ΔΕΠ του Τομέα Ψυχολογίας προτάθηκε να ενταχθούν στο υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας.

Η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΦΠΨ εγκρίθηκε από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ και προωθήθηκε αρμοδίως στον Υπουργό Παιδείας.

Τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου «Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παλλημνιακό Ταμείο και άλλες διατάξεις» για το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας είναι σύμφωνα με όσα ζητήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του ΦΠΨ και τα ακαδημαϊκά όργανα του ΕΚΠΑ, δημιουργώντας μια αισιόδοξη προοπτική για την προαγωγή της Φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιό μας.

Η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών θα συμβάλει τα μέγιστα στην αναβάθμιση των φιλοσοφικών σπουδών στην Ελλάδα.

Μέσω της έρευνας, διδασκαλίας και μετάδοσης της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας, το Τμήμα Φιλοσοφίας θα λειτουργεί με στόχο την άρτια επιστημονική κατάρτιση των φοιτητών, απαραίτητη για την επιστημονική τους εξέλιξη και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

Υπηρετώντας έναν κλάδο που θεμελίωσε τις ανθρωπιστικές επιστήμες, το Τμήμα Φιλοσοφίας θα συμβάλει επίσης στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, αναγκαίας για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων.

Το ενδιαφέρον για την ελληνική φιλοσοφία –όχι μόνο την αρχαία, αλλά και τη βυζαντινή, τη νεότερη και τη σύγχρονη- είναι έντονο διεθνώς.

Σε όλο τον πλανήτη λειτουργούν αυτόνομα Τμήματα Φιλοσοφίας, στα οποία θάλλει η μελέτη της ελληνικής φιλοσοφίας.

Η μεγάλη και ακμαία διεθνής φιλοσοφική κοινότητα έχει σταθερά προσανατολισμένο το ενδιαφέρον της στην Αθήνα: την πόλη του Σωκράτη, του Πλάτωνα, του Αριστοτέλη, του Επίκουρου, των κυριοτέρων Στωικών και Νεοπλατωνικών φιλοσόφων.

Καθηγητές, ερευνητές και φοιτητές φιλοσοφίας από όλη τη Γη επισκέπτονται την Αθήνα, διεξάγοντας μέρος των ερευνών τους και ιδρύοντας παράλληλα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα στην ιστορική παγκόσμια πρωτεύουσα της φιλοσοφίας.

Η μη ύπαρξη Τμήματος Φιλοσοφίας στο ΕΚΠΑ αποτελούσε σημαντική έλλειψη και υπονόμευε την ακαδημαϊκή πορεία του αρχαιότερου και γνωστότερου ελληνικού πανεπιστημίου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ανταποκρινόμενο στο απολύτως τεκμηριωμένο επιστημονικό και ακαδημαϊκό αίτημα των μελών του Τομέα Φιλοσοφίας, των υπολοίπων συναδέλφων του ΦΠΨ, της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής και της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, προβαίνει στην ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ.

Εκφράζοντας την ικανοποίηση και την ευαρέσκειά μας, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι χρειάζεται να αντιμετωπιστούν ακαδημαϊκά και επιστημονικά τα εύλογα ζητήματα που θέτουν οι συνάδελφοι του Τομέα Παιδαγωγικής του ΦΠΨ όσον αφορά στην ονομασία του νέου Τμήματος, που αυτοί θα στελεχώσουν, και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος αυτού.

Σε καμιά όμως περίπτωση η λύση των εκκρεμών αυτών ζητημάτων δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας, καθώς αυτή αποτελεί ανεξάρτητο θέμα.

Εμείς, ως Τομέας Φιλοσοφίας, δεν πρόκειται να δεχθούμε οποιαδήποτε άλλη λύση πέραν της ίδρυσης Τμήματος Φιλοσοφίας, το οποίο θα στελεχώνεται από τα μέλη του Τομέα Φιλοσοφίας του ΦΠΨ ΕΚΠΑ.

Ο Διευθυντής του Τομέα Φιλοσοφίας

Γ. Βασίλαρος Αναπληρωτής Καθηγητής

Καμία διάσπαση του ΦΠΨ - Οι φοιτητές της Φιλοσοφικής αποφάσισαν κλείσιμο της Σχολής!

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr