Επίσκεψη εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ΕΚΠΑ για θέματα ERASMUS+

Την Τετάρτη 5/9/2018 το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών δέχθηκε επίσκεψη των εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού) Lloyd Anthony Huitson, Assistant Policy Officer και Γαρυφαλλιάς Ράμτσιου με σκοπό τη συζήτηση θεμάτων εφαρμογής του προγράμματος ERASMUS+ στο ΕΚΠΑ.

Η επίσκεψη έγινε μετά από πρόταση του ΙΚΥ προς το Ίδρυμά μας και ήταν μέρος του ελέγχου ο οποίος διεξήχθη την προηγούμενη εβδομάδα με επίκεντρο το ΙΚΥ για την πορεία της εφαρμογής του προγράμματος ERASMUS+ στην Ελληνική Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Κατά την επίσκεψη έγινε συνάντηση με τον Πρύτανη, Μελέτιο-Αθανάσιο Δημόπουλο, τον τ. Αναπληρωτή Πρύτανη και Σύμβουλο της Πρυτανείας επί θεμάτων Διεθνών Σχέσεων, καθηγητή Κωνσταντίνο Μπουραζέλη, τα μέλη της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αθηνά Δημοπούλου, Αναπλ. καθηγήτρια της Νομικής Σχολής, και Ανδρέα Χέλμη, Επίκουρο καθηγητή της Νομικής Σχολής, την Δ/ντρια Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων Σωτηρία-Αλεξάνδρα Σακελλαρίου και την Προϊσταμένη του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων Φωτεινή Φρύδα.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. συναντήθηκαν επίσης με τα μέλη ΔΕΠ Μαριλένα Μητρούλη, Αναπλ. καθηγήτρια του Τμήματος Μαθηματικών και Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, Επίκ. καθηγήτρια του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, τη Διοικητική υπάλληλο Κατερίνα Δρόσου, υπεύθυνη Erasmus+ στη Γραμματεία της Νομικής Σχολής και με τους εξερχόμενους και εισερχόμενους φοιτητές Μητρόπουλο Γεώργιο, Στάη Βαλέριο, Ντζάνη Ελένη, Τσοχαταρίδου Κατερίνα καθώς και την εκπρόσωπο του φοιτητικού συλλόγου Erasmus+ του ΕΚΠΑ, ESN-KAPA, Νίκη Μωραΐτου.

Κατά τη συνάντηση έγινε διεξοδική συζήτηση για πολλά θέματα εφαρμογής του Erasmus+ σημαντικότερα των οποίων ήταν:

 • Η δομή του Ιδρύματος ως προς την εφαρμογή του Erasmus+ (Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Τμήμα Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων, ΕΛΚΕ)
 • Η ενημέρωση των εξερχόμενων φοιτητών, η θέσπιση κριτηρίων και η διαδικασία επιλογής τους
 • Η υποδοχή και οι παροχές σε εισερχόμενους φοιτητές, όπως τα μαθήματα ελληνικής γλώσσας
 • Η συνεργασία με το ΙΚΥ και τον σύλλογο φοιτητών του ΕΚΠΑ ESN KAPA
 • Θέματα αναγνώρισης των σπουδών των φοιτητών βάσει του συστήματος ECTS
 • Η προβολή του προγράμματος και η διάδοση των αποτελεσμάτων του και η συμβολή σ’ αυτό των συμμετεχόντων φοιτητών και καθηγητών
 • Οι άλλες δράσεις ERASMUS+ (KA2, KA3, J. Monnet κ.α.): διαχείριση, αλληλεπίδραση με δράσεις κινητικότητας και ενημέρωση της Παν/κής κοινότητας
 • Η σημασία της προσωπικής εμπειρίας και εμπλοκής των καθηγητών που συμμετέχουν στο ERASMUS+ ως έναυσμα για την ανάπτυξη και άλλων διεθνών συνεργασιών όπως συμμετοχή σε ερευνητικά  προγράμματα, διεθνή συνέδρια κ.α., με αποτέλεσμα πολλαπλή συμβολή στην περαιτέρω  διεθνοποίηση του Ιδρύματος.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Ε. μετά από τις συζητήσεις που είχαν με τους εκπροσώπους του ΕΚΠΑ διαπίστωσαν ότι:

 • το ERASMUS+ έχει ενταχθεί στην στρατηγική διεθνοποίησης του Ιδρύματος
 • οι ροές κινητικότητας εισερχόμενων και εξερχόμενων φοιτητών και προσωπικού τα τελευταία έτη είναι ιδιαίτερα μεγάλες
 • η αναγνώριση των σπουδών των φοιτητών γίνεται κατά κανόνα χωρίς εμπόδια, ενώ κάποια επιμέρους προβλήματα επιλύονται, όπως π.χ. με αποστολή στα μέλη ΔΕΠ εγκυκλίου για ανάγκη ευελιξίας στην αναγνώριση των μαθημάτων
 • η προσωπική δέσμευση των μελών ΔΕΠ στην υπηρεσία των στόχων του ERASMUS είναι σημαντική όπως και η συμμετοχή τους στις άλλες δράσεις του ERASMUS+
 • η γλωσσική επάρκεια των εξερχόμενων φοιτητών είναι εξαιρετική, όπως προκύπτει  και από την επίδοσή τους στα προσφερόμενα γλωσσικά μαθήματα OLS
 • οι εισερχόμενοι φοιτητές αποκτούν υψηλό επίπεδο εκμάθησης της Ελληνικής Γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας Ελλην. Γλώσσας του ΕΚΠΑ και έχουν μεγάλη συμμετοχή στο καινοτόμο διεπιστημονικό μάθημα της Φιλοσοφικής Σχολής Contemporary Greece για την ελληνική Ιστορία, τον Πολιτισμό και τις Τέχνες
 • γίνεται πολύ καλή προβολή του προγράμματος και ενημέρωση των μελών ΔΕΠ και των φοιτητών: εκδίδονται ενημερωτικοί οδηγοί για εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές και δελτία τύπου για σημαντικές εκδηλώσεις (π.χ. Orientation days), διοργανώνονται ενημερωτικές ημερίδες στα τμήματα, η ιστοσελίδα για το ERASMUS+ του Τμήματος Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σχέσεων είναι ενημερωμένη και κατατοπιστική, σε όλες τις ιστοσελίδες του ΕΚΠΑ υπάρχει link για το ERASMUS κ.α.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr