Ιδρύονται δύο νέα Τμήματα στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών - Οι αλλαγές στους  φοιτητές!

Αποφασίστηκε η ίδρυση δύο νέων Τμημάτων στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών - Οι αλλαγές στους φοιτητές!

Η Σύγκλητος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) στην 11η συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την 28/02/2018 στο πλαίσιο αναβάθμισης της Φιλοσοφικής Σχολής αποφάσισε κατά πλειοψηφία την ίδρυση στη Σχολή δύο νέων τμημάτων.

Συγκεκριμένα αποφασίστηκε η ίδρυση Τμήματος Φιλοσοφίας και Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα οποία θα προκύψουν από το υπάρχον Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και την ένταξη του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στο λειτουργούν Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής.


Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Viber! Πατήστε εδώ για να μπείτε στην ομάδα μας! Ακόμη, μην ξεχνάς να επισκέπτεσαι καθημερινά τα Φοιτητικά Νέα πατώντας www.foititikanea.gr για να μην σου ξεφεύγει κανένα νέο.

Την ενημερωτική σελίδα των φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Δείτε μέσα από τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 28-2-2018  (11η συνεδρία ακαδημαϊκού έτους 2017-18)

Θέμα 1ο Ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Κατά τη συζήτηση τον θέματος παρίστανται φοιτητές.

Ο Πρύτανης αναφέρει ότι στις δύο προηγούμενες συνεδριάσεις Συγκλήτου (28-12-2017 και 29-1-2018) έχει συζητηθεί επαρκώς:

• τόσο η πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής περί δημιουργίας δύο νέων Τμημάτων «Φιλοσοφίας» και «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές», τα οποία θα προκύψούν από το υπάρχον Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και ένταξης τον Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φ.Π.Ψ. στο λειτουργούν Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής.

• όσο και η Θέση της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής κ. Δραγώνα με την οποία εκφράζει την αντίθεσή της στην πρόταση ίδρυσης Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες στη Φιλοσοφική Σχολή

και προτείνει να ληφθεί απόφαση επί του θέματος.

Η κ. Δραγώνα θεωρεί ότι πρέπει να συνεχισθεί η συζήτηση κατ ζητεί να τοποθετηθεί επί κειμένου που εστάλη στα μέλη της Συγκλήτου και υπογράφεται από τον Πρύτανη και τον Αναπληρωτή Πρύτανη κ. Ο. Σφηκόπουλο.

Ο Πρύτανης διευκρινίζει ότι στο κείμενο γίνεται απλώς μία καταγραφή της κατάστασης ως προς τη λειτουργία Τμημάτων εκπαίδευσης σε πανεπιστήμια του εξωτερικού κατ συνεπώς δεν προκύπτει ανάγκη συζήτησης επί αυτού, περαιτέρω διευκρινίζει ότι το όλο θέμα έχει συζητηθεί επαρκώς τόσο στα Τμήματα όσο και σε προηγούμενες συνεδριάσεις της Συγκλήτού.

Η Σύγκλητος στο πλαίσιο της αναβάθμισης της Φιλοσοφικής Σχολής, αποφασίζει κατά πλειοψηφία:

1. Την ίδρυση στη Φιλοσοφική Σχολή (α) Τμήματος Φιλοσοφίας (β) Τμήματος Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα οποία θα προκύψουν από το υπάρχον Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας και (γ) την ένταξη  τον Τομέα Ψυχολογίας τον Τμήματος Φ.Π.Ψ. στο λειτουργούν Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής

2. Την έγκριση της πρότασης της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής της συνεδρίας 27-Ι2-2017, όπως διαβιβάζεται δια εγγράφού της Κοσμητείας με αρ. πρωτ. 360/27-12-2017, που προσαρτάται στην παρούσα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Στην παρούσα απόφαση μειοψηφούν τα μέλη της Συγκλήτου: Θάλ. Δραγώνα, Ελ. Στεργιοπούλου, Θ. Μπαμπάλης και Βασ. Τσάφος σι οποίοι τάσσονται υπέρ της διατυπωθείσας θέσης της Κοσμήτορος της Σχολής Επιστημών της Αγωγής κ. Δραγώνας - αυτή καταγράφεται στο σχετικό απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας 29-1-2018. ----

Θέμα: Πρόταση για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικού το οποίο αφορά στην πρόταση για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. Η πρόταση συζητήθηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα στη Συνεδρίαση της Κοσμητείας την 27-12-2017. 

(Επισυνάπτεται το σχετcκό απόσπασμα πρακτικού.) 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία από την Κοσμήτορα, αρχίζει η συνεδρίαση.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ 27/12/2017

ΑΚΑΔΗΜΆΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 

Θέμα 3°  Πρόταση για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. 

Η Κοσμήτωρ ενημερώνει. τα παρόντα μέλη της Κοσμητείας για την προεργασία η οποία κατέληξε στην διατύπωση πρότασης για ακαδημαϊκή αναβάθμιση της Φιλοσοφικής Σχολής. Λαμβάνοντας υπόψη σύγχρονα επιστημονικά και ακαδημαϊκά κριτήρια, με την προϋπόθεση ότι οποιαδήποτε αλλαγή θα γίνει εντός του πλαισίου της Σχολής και δεν θα διαταράξει την καθ' όλα ομαλή λειτουργία της και τη διατήρηση της φυσιογνωμίας της, διαμορφώθηκε η ακόλουθη πρόταση:

δημιουργία στη Φιλοσοφική Σχολή δύο (2) νέων Τμημάτων, τα οποία θα προκύψουν από το υπάρχον Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ)

- ενός Τμήματος «Φιλοσοφίας» ως συνέχειας του Τομέα Φιλοσοφίας

- ενός Τμήματος «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές» ως συνέχειας του Τομέα Παιδαγωγικής και

• ένταξη των υπηρετούντων μελών ΔΕΠ, του λοιπού ανθρώπινου δυναμικού και των δομών του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος ΦΠΨ, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής

Με τον τρόπο αυτό:

• Αναβαθμίζονται και εξελίσσονται υπάρχουσες δομές της Σχολής και προκύπτουν τρία Τμήματα με σαφώς διακριτή φυσιογνωμία και ισχυρή επιστημονική και εκπαιδευτική υπόσταση

• Δημιουργείται ένα Τμήμα «Φιλοσοφίας» στη Φιλοσοφική Σχολή καλύπτοντας τη γνωστή ανάγκη που υπάρχει εδώ και χρόνια στη Σχολή

• Δημιουργείται ένα σύγχρονο Τμήμα «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές» προσαρμοσμένο στις σημερινές ανάγκες της επιστήμης, της εκπαίδευσης, της Φιλοσοφικής Σχολής αλλά και της κοινωνίας

• Ενισχύεται το Τμήμα Ψυχολογίας με νέο επιστημονικό, ερευνητικό και διδακτικό δυναμικό και νέα μέσα για την πραγματοποίηση των ερευνητικών του στόχων 

Ως προϋποθέσεις για την υλοποίηση της πρότασης υπήρξάν οι εξής:

• η ανάληψη της σχετικής πρωτοβουλίας από τους ίδιους τους Τομείς, το νυν υπάρχον Τμήμα ΦΠΨ, την Κοσμητεία της Σχολής και τη Σύγκλητο του ΕΚΠΑ

• η δημιουργία των νέων Τμημάτων στο εσωτερικό της Φιλοσοφικής Σχολής

• η αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών ΔΕΠ του Τμήματος ΦΠΨ στις νέες ρυθμίσεις: τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα Φιλοσοφίας στο νέο Τμήμα Φιλοσοφίας, τα μέλη ΔΣΠ του Τομέα Παιδαγωγικής στο νέο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τα μέλη του Τομέα Ψυχολογίας στο ήδη υπάρχον Τμήμα Ψυχολογίας της φιλοσοφικής Σχολής

• η κατοχύρωση των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των φοιτητών του νυν Τμήματος ΦΠΨ, ώστε μέσα στις νέες δομές να συνεχίσουν και να ολοκληρώσουν απρόσκοπτα τις σπουδές τους

• η ομαλή ένταξη του υπηρετούντος στο νυν Τμήμα ΦΠΨ προσωπικού (διοικητικό προσωπικό, μέλη Ε.Δ1.Π., Ε.Ε.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) στις νέες δομές κατά το πρότυπο της ένταξης των μελών ΔΕΠ

• η ένταξη των βιβλιοθηκών, σπουδαστηρίων, εργαστηρίων, μουσείων κ.λπ. των τριών Τομέων του ΦΠΨ στα αντίστοιχα τρία Τμήματα (Φιλοσοφίας, Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και Ψυχολογίας)

• η ένταξη των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ. και των μεταπτυχιακών φοιτητών/ριών στα αντίστοιχα τρία Τμήματα

• η εξασφάλιση νέων Θέσεων μελών ΔΕΠ (2-5 για κάθε Τμήμα) από το Υπουργείο Παιδείας προκειμένου να λειτουργήσουν απρόσκοπτα τα νέα Τμήματα και να καλυφθούν τα νέα επιστημονικά αντικείμενά τους

• να γίνουν σεβαστά όσα Θα ορίζει η απόφαση της Συγκλήτου κατά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ 

Αναλυτικά για ένα έκαστο εκ των μερών της η πρόταση έχει ως εξής: 

Α. Τμήμα Φιλοσοφίας 

Το Τμήμα Φιλοσοφίας αποτελεί τον φυσικό διάδοχο του Τομέα Φιλοσοφίας του φων Αποστολή του Τμήματος είναι η καλλιέργεια και προαγωγή της Φιλοσοφίας μέσω της ακαδημαϊκής διδασκαλίας και έρευνας, η εκπαίδευση ικανών επιστημόνων στη μελέτη, έρευνα και διδασκαλία της Φιλοσοφίας, καθώς και η άρτια επιστημονική κατάρτισή τους για την επιστημονική και επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη. Επίσης, η συμβολή στην ανάπτυξη του φιλοσοφtκού στοχασμού απαραίτητου για την ενσυνείδητη καλλιέργεια των επιστημών άλλων γνωστικών πεδίων, καθώς και η καλλιέργεια, ανάπτυξη και μετάδοση της φιλοσοφικής παιδείας και του πολιτισμού. 

Το Τμήμα προβαίνει:

α) σε οργάνωση και λειτουργία προγράμματος προπτυχιακών σπουδών, το οποίο οδηγεί σε λήψη πτυχίου Φιλοσοφίας και

β) σε οργάνωση και λειτουργία προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών στους κλάδους της φιλοσοφίας και της ιστορίας της φtλοσοφίας. Τα ΠΜΣ οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ειδίκευσης στη Φιλοσοφία και αποτελούν προϋπόθεση για διδακτορικές σπουδές, οι οποίες οδηγούν σε λήψη Διδακτορικού Διπλώματος στη Φιλοσοφία,

γ) μπορεί επίσης να προβαίνει σε οργάνωση και λειτουργία διεπιστημονικών μεταπτυχιακών σπουδών, δηλαδή κοινών διατμηματικών, διαπανεπιστημιακών και διακρατικών προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών με αντικείμενο τον κλάδο της φιλοσοφίας και του επιστημονικό κλάδο που θεραπεύεται από τον εκάστοτε συνεργαζόμενο επιστημονικό εταίρο. 

Σε ότι αφορά στους πτυχιούχους του, στόχος του Τμήματος είναι:

α) να μπορούν, μετά από επιλογή τους, να αποκτούν την διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια λαμβάνοντας, εντός του προγράμματος σπουδών τους, και τα αναγκαία προς τούτο μαθήματα τα προσφερόμενα στο Τμήμα από άλλα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής. Να ανήκουν στον κλάδο ΠΕΟ2 Φιλολόγων και να μπορούν να εργασθούν ως εκπαιδευτικοί στη δημόσια και ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

β) τόσο οι πτυχιούχοι του Τμήματος που αποκτούν διδακτική επάρκεια όσο και οι πτυχιούχοι που δεν επιθυμούν την διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια να έχουν την επιστημονική δυνατότητα να απασχολούνται, σε φορείς, πολιτιστικούς οργανισμούς, πολιτιστικά ιδρύματα, μέσα επικοινωνίας και ενημέρωσης, ιδρύματα με μορφωτική και πολιτιστική δράση, εκδοτικούς οργανισμούς, ερευνητικά ιδρύματα και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού ως στελέχη, σύμβουλοι, επιμορφωτές κ.λπ. σε αντικείμενα της επιστήμης τους, συμβάλλοντας με επιστημονική επάρκεια και δημιουργικά στην καλλιέργεια και διάδοση της φιλοσοφικής και ανθρωπιστικής παιδείας και του πολιτισμού. Μπορούν επίσης να απασχολούνται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού φορέα των οποίων το αντικείμενο άπτεται ζητημάτων εφαρμοσμένης ηθικής, ως στελέχη, σύμβουλου, επιμορφωτές κ.λπ.

γ) όλοι οι πτυχιούχοι του Τμήματος, έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο και μπορούν, με τη λήψη διδακτορικού διπλώματος να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή σταδιοδρομία, δηλαδή, να εργαστούν στην ανώτατη εκπαίδευση και σε αντίστοιχους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. 

Τέλος, αναφορικά προς το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας τονίζεται ότι: 

• Θα προέλθει από τον Τομέα Φιλοσοφίας με αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών του στο νέο Τμήμα Φιλοσοφίας

• Θα δοθεί η δυνατότητα μετακίνησης σε μέλη ΑΕΠ άλλων Τμημάτων που θα έχουν γνωστικό αντικείμενο όμοιο με αυτά που καλλιεργεί το Τμήμα με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του νέου αυτοδύναμου Τμήματος, με τη διαδικασία μετακίνησης που ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία

• Θα εξασφαλισθούν από το Υπουργείο Παιδείας νέες θέσεις μελών ΔΕΠ

• το νέο Τμήμα θα προκηρύσσει θέσεις σε επιστημονικά αντικείμενα που ανήκουν στις επιστήμες που καλλιεργεί και όχι σε επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτονται από τις επιστήμες που καλλιεργούν άλλα Τμήματα της Σχολής. Όσα μαθήματα των άλλων επιστημών χρειάζεται για το πρόγραμμά του Θα προσφέρονται σε αυτό από τα αντίστοιχα Τμήματα

θα ενταχθούν αυτοδικαίως σε αυτό όλοι οι φοιτητές/ριες του ΦΠΨ που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση «Φιλοσοφία» (2ου, 3ου, 4ου έτους και επί πτυχίω). Θα υπάρξει μεταβατικό πρόγραμμα για αυτούς. Στην ουσία οι φοιτητές αυτοί θα συνεχίσούν να φοtτούν σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα σπουδών του Φ.Π.Ψ αφού τα μαθήματα Θα εξακολουθήσουν να προσφέρονται σε αυτούς στο μεταβατικό στάδιο. Πτυχίο θα λάβουν τυπικά από το νέο Τμήμα Φιλοσοφίας. 'Οταν συμπληρωθούν τα επόμενα τρία ακαδημαϊκά έτη και οι περισσότεροι φοιτητές Θα έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους με το ισχύον πρόγραμμα του Φ.Π.Ψ τότε θα ανακοινωθούν αντιστοιχήσεις για όσους χρεωστούν μαθήματα του παλαιού ττλέον προγράμματος σπουδών

• οι πρωτοετείς φοιτητές του ΦΠΨ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν την ένταξή τους σε ένα από τα δύο νέα Τμήματα (Φιλοσοφίας ή Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές)

• οι απόφοιτοί του νέου Τμήματος που θα προέρχονται από το ΦΠΨ θα διατηρήσουν την Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια (ΔΠΕ) που θα είχαν με την αποφοίτησή τους από το Τμήμα ΦΠΨ και θα μπορούν να διορίζονται με τον διαγωνισμό του ΑΣεΠ στον κλάδο Πεο2 Φιλολόγων. Θα εξασφαλισθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών τα προς τούτο απαραίτητα φιλολογικά μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα Φιλολογίας και τα μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φtλοσοφcκής Σχολής

• το Τμήμα προσανατολίζεται στο να δέχεται με την διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων περίπου Ζ00-120 νέους φοιτητές κάθε χρόνο 

Β. Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές 

Κύρια αποστολή του Τμήματος είναι η θεραπεία των Επιστημών της Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές σπουδές. 

Ειδικότερα, σε μια εποχή έντονων διαφοροποιήσεων στο χώρο της επιστημονικής γνώσης και έρευνας, αλλά και στο χώρο της αγοράς εργασίας το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές δίνει τη δυνατότητα στον πτυχιούχο του:

α) να καταρτιστεί σε θέματα Επιστημών της Εκπαίδευσης, όπως η ειδική αγωγή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, η μελέτη του κοινωνικού πλαισίου λειτουργίας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, η χρήση των τεχνικών ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διδασκαλία, η οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση,

β) να προσεγγίσει και. ερευνητικά τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς της εκπαίδευσης,

γ) να εργαστεί ως εκπαιδευτικός ΠΕΟΖ στη δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση,

δ) να στελεχώσει επαγγελματικά φορείς, ιδρύματα και εταιρείες του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα σε αντικείμενα που συνδέονται με το χώρο της δευτεροβάθμιας και μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδεύσης

ε) να καλύψει θέσεις εκπαιδευτών ενηλίκων σε δομές και προγράμματα συνεχιζόμενης μάθησης. 

Σε ότι αφορά τη μαθησιακή και διδακτική διαδικασία, στόχος τον Τμήματος είναι να καταστούν σι πτυχιούχοι του ικανοί και αποτελεσματικοί εκπαιδευτικοί στα εξής επιμέρους πεδία:

α) να διακρίνουν τις δυνατότητες, τις ανάγκες, τα χαρακτηριστικά των μαθητών, 

β) να κατέχουν το γνωστικό αντικείμενο σε βάθος, να εξασφαλίζουν με τις επιλογές και τις δράσεις τους πνεύμα ευνομίας και συνεργασίας και κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον στη σχολική τάξη,

γ) να προσλαμβάνουν την παρουσία τους στο σχολείο ως παιδαγωγική αποστολή και ταυτόχρονα, να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν την επαγγελματική ευθύνη της λήψης εκπαιδευτικών αποφάσεων. 

Τέλος, αναφορικά προς το νέο Τμήμα Επιστημών Εκόπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τονίζεται ότι:

• θα προέλθει από τον Τομέα Παιδαγωγικής με αυτοδίκαιη ένταξη όλων των μελών του στο νέο Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές

• το νέο Τμήμα Θα προκηρύσσει θέσεις σε επιστημονικά αντικείμενα που ανήκουν στις επιστήμες που καλλιεργεί και όχι σε επιστημονικά αντικείμενα που καλύπτονται από τις επιστήμες που καλλιεργούν άλλα Τμήματα της Σχολής. Όσα μαθήματα των άλλων επιστημών χρειάζεται για το πρόγραμμά του θα προσφέρονται σε αυτό από τα αντίστοιχα Τμήματα • Θα ενταχθούν σε αυτό όλοι σι φοιτητές/ριες του ΦΠΨ που έχουν επιλέξει την κατεύθυνση «Παιδαγωγική» (2ου, 3ου, 4ου έτους και επί πτυχίω) και θα υπάρξει μεταβατικό πρόγραμμα για αυτούς

• οι πρωτοετείς φοιτητές του ΦΠΨ Θα έχουν τη δυνατότητα υα επιλέξουν την ένταξή τους σε ένα από τα δύο νέα Τμήματα (Φιλοσοφίας ή Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Σπουδές)

• οι απόφοιτοί του που θα προέρχονται από το ΦΠΨ Θα διατηρήσουν την Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια (ΔΠΕ) που Θα είχαν με την αποφοίτησή τους από το Τμήμα ΦΠΨ και Θα μπορούν να διορίζονται με τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ στον κλάδο ΠΕQΖ Φιλολόγων. Θα εξασφαλισθούν στο Πρόγραμμα Σπουδών τα προς τούτο απαραίτητα φιλολογικά μαθήματα που πρασφέρουται από το Τμήμα Φιλολογίας και τα μαθήματα Ιστορίας από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φcλοσοφικής Σχολής

• το Τμήμα προσανατολίζεται στο να δέχεται με την διαδικασία των Πανελληνίων Εξετάσεων περίπου 100-120 νέους φοιτητές κάθε χρόνο

Γ. Τμήμα Ψυχολογίας 

Το υπάρχον στη Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ψυχολογίας ενισχύεται από το διδακτικό προσωπικό του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, το οποίο εντάσσεται αυτοδίκαια στο Τμήμα Ψυχολογίας. Επίσης, ενισχύεται από τα εργαστήρια, κέντρα και δομές του Τομέα Ψυχολογίας του Τμήματος Φιλοσοφίας Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, τα οποία περιέρχονταc αυτοδίκαια στο Τμήμα Ψυχολογίας. Το ανθρώπινο δυναμικό του Τομέα Ψυχολογίας εντάσσεται ομοίως στο Τμήμα Ψυχολογίας. 

Αναφορικά προς το Τμήμα Ψυχολογίας τονίζεται ότι: 

στους νυν φοιτητές/ριες του ΦΠΨ που έχουν επιλέξει την Κατεύθυνση Ψυχολογίας (2°, 3° έτος), θα δοθεί η δυνατότητα επιλογής για ένταξή τους σε ένα από τα τρία Τμήματα. Τούτο, διότι το Τμήμα Ψυχολογίας εξασφαλίζει διαφορετικά επαγγελματικά δικαιώματα από εκείνα που είχαν οι απόφοιτοι του ΦΠΨ

στους φοιτητές Κατεύθυνσης Ψυχολογίας που θα επιλέξουν ένα από τα δύο νέα Τμήματα θα υπάρξει μεταβατικό πρόγραμμα και θα ληφθεί μέριμνα, ώστε να έχουν στο Πρόγραμμά τους ικανοποιητικό αριθμό μαθημάτων ψυχολογίας 

Μετά από εκτενή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, τα μέλη της Κοσμητείας εγκρίνουν ομόφωνα την πρόταση. 

Για να δείτε το έγγραφο της απόφασης πατήστε ΕΔΩ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα του ΕΚΠΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr