Νομική Σχολή Αθηνών: Έναρξη δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-2018

Ανακοινώνονται στους φοιτητές της Νομικής Σχολής τα εξής:

1. Οι δηλώσεις μαθημάτων για το εαρινό    εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, από τη Πέμπτη  19/04/2018 έως και την Δευτέρα  14/05/2018 μέσω της ιστοσελίδας της Σχολής [http://www.law.uoa.gr – προπτυχιακές σπουδές – φοιτητικές υπηρεσίες - http://my-studies.uoa.gr.].

Καθ’ όλο το παραπάνω χρονικό διάστημα οι φοιτητές μπορούν να προβαίνουν σε τροποποίηση της δήλωσής τους.  

Η ηλεκτρονική δήλωση μαθημάτων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο εξάμηνο και τη συμμετοχή στις εξετάσεις και έχει ισχύ μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο 1ο έως και το 7ο εξάμηνο φοίτησης έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και οκτώ (8) μαθήματα εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας.

Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα από το 5ο εξάμηνο φοίτησης και άνω και δεν δικαιούνται συγγράμματα για τα μαθήματα αυτά).

Οι φοιτητές που βρίσκονται στο  8ο εξάμηνο φοίτησης  έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δεκατέσσερα (14) μαθήματα, χειμερινών και εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας.

Στα παραπάνω μαθήματα συμπεριλαμβάνονται και αυτά προς αναβαθμολόγηση (υπενθυμίζουμε ότι οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αναβαθμολόγησης σε έξι (6) οποιαδήποτε μαθήματα).

Οι φοιτητές που βρίσκονται από το 9ο εξάμηνο φοίτησης και πάνω έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και δεκατέσσερα (14) μαθήματα, χειμερινών και εαρινών εξαμήνων διδασκαλίας. 

Σημειώνεται ότι από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και έπειτα η δήλωση συγγραμμάτων θα γίνεται  αποκλειστικά και μόνο στην πλατφόρμα http://eudoxus.gr/.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Τα υποχρεωτικής επιλογής μαθήματα:

α) Ιστορία Πολιτικών και Συνταγματικών Θεσμών

β) Δίκαιο Περιβάλλοντος

γ) Διεθνές Ποινικό Δίκαιο

δ) Δίκαιο και Οικονομία

θα δηλώνονται στην ηλεκτρονική δήλωση στην ενότητα που επιθυμεί ο κάθε φοιτητής και καμία αλλαγή δεν θα γίνεται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης μαθημάτων πρέπει αυτή να εκτυπωθεί υποχρεωτικά από όλους, προκειμένου να προσκομισθεί εάν ζητηθεί.

2. Την Τρίτη 15 Μαΐου  2018 το σύστημα θα κλειδωθεί από τη Γραμματεία και δεν θα υπάρχει πλέον η δυνατότητα υποβολής δήλωσης μαθημάτων  ή τροποποίησης της ήδη υπάρχουσας.

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής στις φοιτητικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, δηλαδή να έχουν ως όνομα χρήστη slw και τα επτά τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι φοιτητές που δικαιούνται συγγράμματα θα πρέπει να εισέλθουν στην ιστοσελίδα www.eudoxus.gr. Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία θα συμπεριλάβουν κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Η δήλωση των συγγραμμάτων στο σύστημα EUDOXUS θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 18 Μαΐου 2018 και έχει τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης με όλες τις συνέπειες περί ψευδούς δήλωσης. 

Από τη Γραμματεία της Νομικής Σχολής Αθηνών

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr