Επιστολή διαμαρτυρίας 320 φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ

«Η Οδοντιατρική Σχολή είτε δεν λειτουργεί καθόλου, είτε υπολειτουργεί για ένα χρονικό διάστημα 7 μηνών» καταγγέλλουν 320 φοιτητές της Σχολής σε επιστολή τους προς τη διοίκηση του Ιδρύματος και τον υπουργό Παιδείας με την οποία διαμαρτύρονται για το επίπεδο των σπουδών τους.

Η κατάσταση αυτή συνεχίζεται κυρίως των απεργιακών κινητοποιήσεων των καθηγητών της Σχολής που διαμαρτύρονται μ αυτό τον τρόπο για φορολογικές του εκκρεμότητες. Οι φοιτητές στην επιστολή τους τονίζουν:

  • Το κλινικό έργο έχει σταματήσει για 75 ολόκληρες ημέρες λόγω της απεργίας και άλλες 15 ημέρες ως το τέλος Μαρτίου (90 ημέρες σύνολο, μόνο μέχρι σήμερα). Ωστόσο, για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου απαιτείται η συμπλήρωση 65 ημερών εκπαιδευτικού έργου δηλαδή σύνολο 130 ημερών για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους. (Σύμφωνα με τον ν. 4009/2011, άρ.33 παρ.5).
  • Η εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα και υπό συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας. (Συγκεκριμένα η εξεταστική των επί πτυχίω μαθημάτων πραγματοποιήθηκε τέλος Οκτωβρίου 2017 και των υπόλοιπων μαθημάτων στα μέσα Δεκεμβρίου 2017). Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου μετατέθηκε για την περίοδο που ξεκινά απο τέλη Μαρτίου 2018 έως και μέσα Απριλίου 2018 - συμπεριλαμβανομένων και των ημερών του Πάσχα. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχόμενου - τα όποια στην Οδοντιατρική Σχολή συνιστούν διαφορετικό κομμάτι της διδασκαλίας - ξεκίνησαν στα μέσα του Δεκεμβρίου 2017»…
  • Ως φοιτητές, έχουμε επωμιστεί το κόστος της αδράνειας των αρμοδίων και πλέον οφείλουμε να εκφράσουμε και επισήμως την δυσαρέσκειά μας για τις συνθήκες που επικρατούν στην Σχολή μας

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΣΤΑΛΕΙ ΣΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΝΕΑ/FOITITIKANEA.GR

ΠΡΟΣ 

α. Πρυτανικές Αρχές Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών  β. Υπουργείο Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων  γ. Διοίκηση Οδοντιατρικής Σχολής Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή για να διαμαρτυρηθούμε για την κατάσταση η όποια επικρατεί στην Οδοντιατρική Σχόλη Αθηνών απο τον Σεπτέμβρη του 2017, και η όποια έχει ως έρεισμα την ασυνεννοησία που υφίσταται μεταξύ α. του Υπουργείου Παιδείας β. των Πρυτανικών αρχών του Ε.Κ.Π.Α. γ. της Διοίκησης της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. Ως φοιτητές, έχουμε επωμιστεί το κόστος της αδράνειας των αρμοδίων και πλέον οφείλουμε να εκφράσουμε και επισήμως την δυσαρέσκειά μας για τις συνθήκες που επικρατούν στην Σχολή μας. 

Α. i. Ιστορικό 

Ο Σεπτέμβρης του 2017 σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή για την δραστηριότητα της Σχολής με την απεργία και ύστερα αποχή των μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της Οδοντιατρικής Αθηνών με απόφαση του Συλλόγου τους. Η κινητοποίηση έχει ως βάση το αίτημα για διευθέτηση των υποχρεώσεων των πανεπιστημιακών οδοντιάτρων για καταβολή του 7% των εσόδων από τα ιδιωτικά τους ιατρεία στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων "Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.). Η σχετική υποχρέωση έχει νομοθετηθεί ήδη με νόμο του 1997 (ν. 2530/1997) και ισχύει μέχρι σήμερα όπως αυτός έχει τροποποιηθεί με τον ν. 4485/2017. Ωστόσο τα ποσά δεν καταβλήθηκαν και ταυτόχρονα τα μέλη Δ.Ε.Π. προσέφυγαν στη δικαιοσύνη κατά της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που προσδιόριζε τα ποσοστά και τον τρόπο είσπραξης. Δικαστικά το ζήτημα κρίθηκε σε ανώτατο βαθμό από το Συμβούλιο της Επικρατείας, με την απόφαση 2148/2015 η οποία απέρριψε την αίτηση των μελών Δ.Ε.Π. και απεφάνθη ότι "Οι τελευταίοι [σ. σ. δηλαδή τα μέλη Δ.Ε.Π.] είναι [...] οι τελικοί αποδέκτες των παρακρατούμενων ποσών, τα οποία συμβάλλουν στην εξασφάλιση των υλικών προϋποθέσεων αξιοπρεπούς ασκήσεως του πανεπιστημιακού τους έργου και απολαμβάνουν δυνατότητες παροχής εκπαίδευσης υψηλού επιπέδου εντός του Πανεπιστημίου (εγκαταστάσεις, ερευνητικό εξοπλισμό, πανεπιστημιακές βιβλιοθήκες), ενώ παράλληλα μπορούν να ασκούν και ελευθέριο επάγγελμα, να επαυξάνουν δε την ιδιωτική τους πελατεία λόγω του αυξημένου κύρους που τους προσδίδει η Θέση τους και η εν γένει απασχόλησή τους στο Πανεπιστήμιο". Ακόμα και μετά την έκδοση της απόφασης όμως, δεν έγινε εξόφληση και τα ποσά που συσσωρεύθηκαν από παρελθόντα έτη ανέρχονται πλέον σε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ.

Η απεργία και έπειτα αποχή των καθηγητών απο το κλινικό έργο συνεχίζεται αδιάκοπα και για 5 ολόκληρους μήνες μέχρι τις 23/01/2018 με απόφαση του Συλλόγου των μελών Δ.Ε.Π. και σταματά μόλις για λίγες βδομάδες, μέχρι δηλαδή τις 05/03/2018. Στη συνέχεια, οι κλινικές σταματούν εκ νέου από 05/03/2018 μέχρι και τις 12/03/2018 λόγω νέας αποχής των Δ.Ε.Π. καθώς αποσύρθηκε η τροπολογία, στο νομοσχέδιο για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, του άρθρου 15, το οποίο αφορούσε τη ρύθμιση και περαίωση των αναδρομικών οφειλών τους, αν και είχε υπάρξει σχετική συνεννόηση με το Υπουργείο Παιδείας για την ψήφιση της τροπολογίας. Τέλος, στις 12/03/2018 και με νέα συνέλευση ανακοινώνεται η παύση της αποχής αλλά η αδυναμία συνέχισης του κλινικού έργου λόγω πλέον της πλήρους έλλειψης βασικών οδοντιατρικών εργαλείων και υλικών. (Χαρακτηριστικά αναφέρεται η έλλειψη σε γάντια και μάσκες - υλικά που αποτελούν στοιχειώδη μέτρα προφύλαξης στην άσκηση της οδοντιατρικής).

Πραγματοποιείται ταυτόχρονα συζήτηση αναφορικά με την αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής εν μέσω του ήδη προβληματικού ακαδημαϊκού έτους για την προσαρμογή των ωρών υποχρεωτικής διδασκαλίας των μελών Δ.Ε.Π., έπειτα από την από 28/02/2018 απόφαση του Συλλόγου τους. Η συζήτηση αυτή γίνεται κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, χωρίς την προηγούμενη αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών και χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.Δ.Ι.Π.).

Στην πραγματικότητα η Οδοντιατρική Σχολή δεν λειτουργεί είτε υπολειτουργεί για χρονικό διάστημα 7 μηνών. Η τελευταία αυτή κατάσταση ισχύει μέχρι και σήμερα χωρίς να διαφαίνεται κάποια άμεση λύση. Στο σημείο αυτό να αναφερθεί πως:

α. Το κλινικό έργο έχει σταματήσει για 75 ολόκληρες ημέρες λόγω της απεργίας και άλλες 15 ημέρες ως το τέλος Μαρτίου (90 ημέρες σύνολο, μόνο μέχρι σήμερα). Ωστόσο, για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου απαιτείται η συμπλήρωση 65 ημερών εκπαιδευτικού έργου δηλαδή σύνολο 130 ημερών για την ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού έτους. (Σύμφωνα με τον ν. 4009/2011, άρ.33 παρ.5)

β. Η εξεταστική Σεπτεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε καθυστερημένα και υπό συνθήκες πίεσης και αβεβαιότητας. (Συγκεκριμένα η εξεταστική των επί πτυχίω μαθημάτων πραγματοποιήθηκε τέλος Οκτωβρίου 2017 και των υπόλοιπων μαθημάτων στα μέσα Δεκεμβρίου 2017).

γ. Η εξεταστική του χειμερινού εξαμήνου μετατέθηκε για την περίοδο που ξεκινά απο τέλη Μαρτίου 2018 έως και μέσα Απριλίου 2018 - συμπεριλαμβανομένων και των ημερών του Πάσχα.

δ. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχόμενου - τα όποια στην Οδοντιατρική Σχολή συνιστούν διαφορετικό κομμάτι της διδασκαλίας -ξεκίνησαν στα μέσα του Δεκεμβρίου 2017. 

ii. Το ιδιαίτερο σύστημα χρηματοδότησης της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.  

Καθίσταται κρίσιμη η κατανόηση του περίπλοκου συστήματος που ακολουθείται για τη χρηματοδότηση της Οδοντιατρικής Σχολής, και Θα προσπαθήσουμε να το παραθέσουμε όσο το δυνατόν πιο απλά και πάντα με την επιφύλαξη της μη λεπτομερούς εποπτείας του ζητήματος λόγω της φοιτητικής μας ιδιότητας:

α. Η τελευταία φορά που η Σχολή ενισχύθηκε οικονομικά με τη διαδικασία της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης ήταν το 2014. Σημαντική δε μείωση της χρηματοδότησης σημειώθηκε ήδη από προηγούμενα έτη.

β. Έκτοτε υπάρχει ένα άτυπο καθεστώς "αυτοχρηματοδότησης" της Οδοντιατρικής Σχολής, με ρυθμιστή τον Ε.Λ.Κ.Ε.. Η Οδοντιατρική Σχολή ικανοποιεί όλες τις οικονομικές της υποχρεώσεις (πάγιες οικονομικές υποχρεώσεις, συμβασιούχοι, υλικοτεχνική υποστήριξη κ.α.) από έσοδα που προκύπτουν από

i. τα νοσήλια που καταβάλλουν οι ασθενείς στις κλινικές που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της εκπαίδευσης των φοιτητών,

ii τα δίδακτρα των μεταπτυχιακών σπουδών και

iii. τα ερευνητικά προγράμματα.

γ. Όπως καθίσταται φανερό, η μη λειτουργία των κλινικών για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως για μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως στην παρούσα κατάσταση λόγω της απεργίας/αποχής των μελών Δ.Ε.Π. επιφέρει την ανυπαρξία οικονομικών πόρων, οι οποίοι αποτελούν απαραίτητο όρο για την λειτουργία της σχολής και την ομαλή διεξαγωγή της ακαδημαϊκής μας ενασχόλησης, αλλά και την διατήρηση του κύρους της Σχολής. Πρέπει να καταστεί σαφές ότι οι Κλινικές αποτελούν τη βασική πηγή χρηματοδότησης της Σχολής και δεν υπάρχουν περιθώρια για επιπλέον εξευτελισμό αυτού του Θεσμού για την Οδοντιατρική Σχολή.

Όλα τα ανωτέρω, αν και εκτενή, αναφέρονται για να γίνει αντιληπτή η αποδιοργάνωση στα πλαίσια λειτουργίας της σχολής αλλά και το καθεστώς ανασφάλειας που δημιουργήθηκε για τους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.. Η Σχολή υπολειτουργεί μέχρι και σήμερα, τον Μάρτιο του 2018 και σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει επαρκώς τις ανάγκες των φοιτητών της, τους οποίους έχει αναγκάσει να παραμένουν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, επωμιζόμενοι το κόστος οι ίδιοι και οι οικογένειες τους. 

Β. Οι δυσμενείς επιμέρους συνέπειες για τους φοιτητές της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.  

α. Προκύπτει αδυναμία λειτουργίας της Κλινικής Συνολικής Αντιμετώπισης Ασθενών και των άλλων Κλινικών - που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας - λόγω της προαναφερθείσας έλλειιμης υλικών.

β. Επιπλέον η Σχολή δεν είναι σε Θέση να περιθάλιμει τους χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι αναζητούν οδοντιατρική φροντίδα στην Οδοντιατρική Σχολή. Δεν Θα ήταν υπερβολή να αναφερθεί πως οι φοιτητές της Σχολής προσφέρουν κοινωνικό έργο υπό αυτό το πρίσμα, εφόσον αναπληρώνουν το κενό του Ε.Σ.Υ. στην οδοντιατρική Θεραπεία.

γ. Η μη περάτωση της κλινικής εκπαίδευσης έχει ως συνέπεια ότι στερείται από τους φοιτητές το δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις των πτυχιακών μαθημάτων και επομένως επέρχεται καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών για όλους τους φοιτητές. Ακόμα και στην περίπτωση ομαλής διεξαγωγής του εαρινού εξαμήνου, προβλέπεται επισήμως ότι η εαρινή περίοδος εξετάσεων για τα πτυχιακά μαθήματα Θα ολοκληρωθεί στην καλύτερη των περιπτώσεων τον Σεπτέμβρη του 2018 με επακόλουθο την καθυστέρηση και της επαναληπτικής εξεταστικής που διενεργείται παραδοσιακά τον Σεπτέμβρη.

δ. Επομένως προκύπτει άμεσος και ορατός κίνδυνος απώλειας του ακαδημαϊκού έτους στο επίπεδο της κλινικής εκπαίδευσης. Ως εκ τούτου στερείται επίσης από τους τελειόφοιτους η έγκαιρη λήψη του πτυχίου με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν αιτήσεις για μεταπτυχιακά, υποτροφίες κλπ. και την στασιμότητα στην ακαδημαϊκή και επαγγελματική εξέλιξη των φοιτητών.

ε. Η ξαφνική πρόταση για αναδιαμόρφωση του προγράμματος σπουδών εν μέσω της ακαδημαϊκής χρονιάς χωρίς την προηγούμενη αναλυτική ενημέρωση των φοιτητών και χωρίς προηγούμενη γνωμοδότηση της Α.Δ.Ι.Π., ενισχύει την κατάσταση αβεβαιότητας στην οποία βρίσκονται οι φοιτητές της Σχολής και αποτελεί αδικαιολόγητη παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. ζ. Όπως καθίσταται σαφές, ευρύτερο αποτέλεσμα της συνολικής κατάστασης αποτελεί η πλήρης αποσάθρωση αρκετών εκφάνσεων του συνταγματικώς θεμελιωμένου δικαιώματος στην παιδεία όπως αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 του Συντάγματος, τόσο όσον αφορά την ελευθερία της συμμετοχής στην παιδεία ως αντικειμενική συνταγματική αρχή και αφετέρου ως αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα του κάθε ατόμου για συστηματική και ανεμπόδιστη παροχή παιδείας. 

Γ. Αιτήματα των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.  

Κατόπιν των όσων αναφέρθηκαν και επιθυμώντας την βελτίωση της κατάστασης και τον σεβασμό στην ακώλυτη άσκηση του δικαιώματός μας στην εκπαίδευση, ΖΗΤΟΥΜΕ: 

α. Την πλήρη επαναλειτουργία της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. η οποία από τον Σεπτέμβρη του 2017 ως και σήμερα, Μάρτιο του 2018 δεν παρέχει στους φοιτητές την δέουσα πρόσβαση στην εκπαιδευτική και κλινική διαδικασία.

β. Την άμεση λήξη της ανεξάντλητης αντιπαράθεσης μεταξύ των μελών Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. και του Υπουργείου Παιδείας και Υπουργείου Οικονομικών αφενός και Πρυτανικών Αρχών του Ε.Κ.Π.Α. αφετέρου. Ζητούμε εκατέρωθεν υποχωρήσεις και συνεργασία από όλους τους αρμόδιους φορείς, για ανεύρεση άμεσης λύσης στο αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η Οδοντιατρική Σχολή και συνέχιση του κλινικού έργου.

γ. Την άμεση αντιμετώπιση των εν γένει ελλείψεων της Σχολής μέσω παροχής κονδυλίου ή ταμειακής διευκόλυνσης ή οποιασδήποτε άλλης πιθανής αποτελεσματικής διαδικασίας μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. από τους αρμοδίους. δ. Την επαναφορά του καθεστώτος τακτικής κρατικής χρηματοδότησης προς την Οδοντιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. ε. Την διατήρηση του υπάρχοντος προγράμματος σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος που διανύουμε, και τη μη αλλαγή του με συνοπτικές διαδικασίες που ίσως φέρουν επιβλαβείς συνέπειες για το επίπεδο της Εκπαίδευσης στην Σχολή. 

Τέλος, Θεωρούμε εποικοδομητική την επίτευξη συνάντησης μεταξύ εκπροσώπων των φοιτητών της Οδοντιατρικής Σχολής και α. των Πρυτανικών Αρχών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών β. επιτελείου του Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων γ. της Διοίκησης της Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. για την περαιτέρω ενημέρωση και την διευθέτηση ως προς τα ως άνω ζητήματα. 

Το δικαίωμα στην παιδεία είναι απαράγραπτο και αναπαλλοτρίωτο. Λεν είναι επιδεκτικό λοιπόν παραίτησης. Γι' αυτό κι εμείς δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από αυτό. Αξιώνουμε τον σεβασμό του δικαιώματός μας στην δημόσια και υψηλού επιπέδου παιδεία από όλους και ιδίως από τους όσους μας το στερούν. 

Φοιτητές Οδοντιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α. 

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr