Ψήφισμα Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών για το νέο Πανεπιστήμιο

Ψήφισμα για τη σύσταση με το νόμο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» του ενιαίου κλάδου ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής και του ενιαίου κλάδου ΠΕ 79 Μουσικής εξέδωσε η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ.

Αναλυτικά το ψήφισμα:

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ, στη Συνεδρία της 14ης Μαρτίου 2018, αποφάσισε ομόφωνα να εκφράσει τη διαμαρτυρία της, γιατί με τον πρόσφατο νόμο που αφορά θέματα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με τίτλο «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και λοιπές διατάξεις» και συγκεκριμένα το άρθρο 29 παρ. 1 αρ. 2 &3, 29 & 30 με τίτλο «Κλάδοι και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»:

α) συστήνεται ένας νέος ενιαίος κλάδος ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής, όπου συμπεριλαμβάνονται ενοποιημένοι οι κλάδοι ΠΕ 32 - Θεατρικών Σπουδών και ΠΕ 18.41 - Δραματικής Τέχνης.

β) συστήνεται ένας νέος ενιαίος κλάδος ΠΕ 79 Μουσικής, όπου συμπεριλαμβάνονται ενοποιημένοι οι κλάδοι ΠΕ 16.01 Πτυχιούχοι Μουσικής Επιστήμης & ΠΕ 16.02 Πτυχιούχοι Παραδοσιακής/Λαϊκής Μουσικής [= ΠΕ 79.01 Μουσικής Επιστήμης] και ΠΕ 17.14 Τεχνολόγοι Τεχνολογίας Ήχου & Μουσικών Οργάνων & ΠΕ 17.13 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας [= ΠΕ 79.02 Τεχνολόγοι Μουσικής Τεχνολογίας, Ήχου και Μουσικών Οργάνων]

Ως προς τον νέο ενιαίο κλάδο ΠΕ 91 Θεατρικής Αγωγής υπογραμμίζεται ότι οι σπουδές και οι τίτλοι σπουδών των δύο κλάδων διαφέρουν και δεν είναι ισότιμοι. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του οποίου οι απόφοιτοι στελεχώνουν από το 2002 τον κλάδο ΠΕ32, παρέχει εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις και ειδικές επαγγελματικές δεξιότητες περιλαμβάνοντας πλήθος μαθημάτων θεωρητικών και πρακτικών για την επιστήμη και την τέχνη του θεάτρου και, παράλληλα, ειδικό κορμό μαθημάτων για την κατάρτιση και πρακτική εμπειρία των φοιτητών στην παιδαγωγική και διδακτική του θεάτρου. Το Τμήμα, μάλιστα, μετά και το νόμο του 2010 που όριζε την εξασφάλιση της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας ως απαραίτητο προσόν διορισμού, έχει σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας αναπροσαρμόσει το Πρόγραμμα Σπουδών του, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες της διδασκαλίας του θεάτρου.

Από την άλλη πλευρά, οι τριετείς, μεταδευτεροβάθμιες, σπουδές στις Δραματικές Σχολές περιλαμβάνουν κυρίως εκμάθηση της υποκριτικής τέχνης και τεχνικά υποστηρικτικά μαθήματα, ενώ ελάχιστος χρόνος δαπανάται για τη θεωρητική κατάρτιση των σπουδαστών και καθόλου για τη διδακτική και παιδαγωγική του θεάτρου. Ουσιαστικά, ο νόμος θίγει το κύρος του ελληνικού Πανεπιστημίου και έρχεται να εξισώσει τα πτυχία που απονέμει στους αποφοίτους - εκπαιδευτικούς του θεάτρου, με διπλώματα ιδιωτικών σχολών, ευτελίζοντας το επιστημονικό και διδακτικό έργο του Πανεπιστημιακού Τμήματος Θεατρικών Σπουδών. Στην πράξη, η πρωτοβουλία αυτή συνιστά αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων κατά παράβαση του ισχύοντος άρθρου 16 του Συντάγματος. 

Ως προς τον ενιαίο κλάδο ΠΕ 79 Μουσικής, θεωρείται ότι ο νέος αυτός κλάδος είναι επιβεβλημένο να καταργηθεί και να διατηρηθεί η διάκριση μεταξύ των παλαιών κλάδων 16.01 (πτυχιούχοι πανεπιστημιακών Τμημάτων) και 16.02 (πτυχιούχοι Τμήματος Λαϊκής και Παραδοσιακής Μουσικής ΤΕΙ Ηπείρου), δεδομένου ότι, στη δεύτερη περίπτωση, η εισαγωγή στο Τμήμα γίνεται χωρίς την εξέταση σε ειδικά μουσικά μαθήματα. Η συνένωση των δύο κλάδων δημιουργεί σαφέστατα καθεστώς αδικίας έναντι των αποφοίτων των πανεπιστημιακών Τμημάτων. 

Για τους παραπάνω λόγους η Κοσμητεία κρίνει ως απολύτως απαραίτητο να μην ισχύσει η αντιδεοντολογική σύσταση των ενιαίων κλάδων Θεατρικής Αγωγής και Μουσικής, η οποία δημιουργεί σαφέστατα καθεστώς αδικίας, ως προς τις επαγγελματικές προοπτικές, για τους αποφοίτους των πανεπιστημιακών Τμημάτων και να παραμείνει η διάκριση, η οποία υπήρχε μεταξύ των διαφόρων κλάδων.

Η Κοσμήτωρ
Καθηγήτρια Ελένη Καραμαλέγκου

Διήμερη κατάληψη αποφάσισαν οι φοιτητές της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών! (Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ)

Οι καθηγητές της Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών σχεδιάζουν τις επόμενες τους κινητοποιήσεις

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr