Προβληματική η λειτουργία και οι παροχές της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών

Τα προβλήματα λειτουργίας της βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών επισημαίνει με ερώτησή του στη Βουλή ο ανεξάρτητος βουλευτής Χάρης Θεοχάρης, μετά από σχετική επιστολή 516 μεταπτυχιακών και προπτυχιακών φοιτητών προς τη διοίκηση του ιδρύματος.

Συγκεκριμένα τα προβλήματα εντοπίζονται στο ανεπαρκές ωράριο λειτουργίας, στις μη έγκαιρες ανανεώσεις των συνδρομών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και στην αδυναμία πρόσβασης μέσω ίντερνετ σε αυτές, αλλά και στην έλλειψη δυνατότητας μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων.

Δείτε το κείμενο της ερώτησης:

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων 

Θέμα: «Προβληματική η Λειτουργία και οι Παροχές της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών» 

Σκοπός της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή έντυπου ή/και ηλεκτρονικού επιστημονικού υλικού για την εξυπηρέτηση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Η συλλογή του υλικού της Βιβλιοθήκης αναπτύσσεται, διαμορφώνεται και αξιολογείται για την επίτευξη των ερευνητικών, διδακτικών και άλλων στόχων του ιδρύματος στο οποίο ανήκει. 

Με την από 08.01.2018 επιστολή προς τη διοίκηση της Νομικής Σχολής Αθηνών (ΝΣΑ), πεντακόσιοι δέκα έξι (516) μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί φοιτητές κρίνουν ως ιδιαίτερα προβληματική την λειτουργία της Βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής, η οποία δεν εξυπηρετεί απόλυτα τις ανάγκες των φοιτητών για απρόσκοπτη μελέτη και έρευνα. 

Ειδικότερα, το ισχύον ωράριο λειτουργίας κρίνεται ως ανεπαρκές, καθώς δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των φοιτητών που δεν εργάζονται, ενώ ταυτόχρονα παρεμποδίζει σημαντικά τη μελέτη και έρευνα των εργαζομένων φοιτητών, οι οποίοι αποτελούν την πλειονότητα ιδίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Αφενός για τους πρώτους, διότι δεν τελεί σε απόλυτο χρονικό συντονισμό με το ωρολόγιο πρόγραμμα παρακολούθησης μαθημάτων στη ΝΣΑ, αφετέρου για τους δεύτερους, διότι δεν συμβαδίζει με τα ωράρια εργασίας τους. 

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στην εν λόγω επιστολή, η μη τροποποίηση του ωραρίου κατά τις εξεταστικές περιόδους καθιστά τη Βιβλιοθήκη αμέτοχη της ακαδημάίκής ζωής, εντός της οποίας εντάσσεται και την οποία οφείλει να υποστηρίζει, διότι δεν παρέχει στους φοιτητές τη δυνατότητα εντατικής μελέτης και την πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσματική προετοιμασία ενόψει των εξετάσεων. 

Η μη παροχή μάλιστα δυνατότητας μακροχρόνιου δανεισμού συγγραμμάτων επιβαρύνει τους φοιτητές με επιπλέον κόστος που αφορά την κάλυψη εξόδων για φωτοαντίγραφα. 

Τέλος, οι μη έγκαιρες ανανεώσεις των συνδρομών στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και συνακόλουθα η αδυναμία πρόσβασης σε αυτές μέσω απομακρυσμένης σύνδεσης δικτύου, στερεί από τους φοιτητές την ουσιαστική αξιοποίηση εθνικών και διεθνών επιστημονικών πηγών, που Θα επέτρεπαν την εκπόνηση επίκαιρων ερευνητικών εργασιών. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να εξετάσετε τη δυνατότητα διεύρυνσης/τροποποίησης του ωραρίου λειτουργίας της Βιβλιοθήκης της ΝΣΑ με σκοπό την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φοιτητών στη μελέτη και την έρευνα; 

- Με ποιον τρόπο σκοπεύετε να επιλύσετε τα προβλήματα της έγκαιρης εξασφάλισης συνδρομών σε εθνικές και διεθνείς ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων καθώς και της δυνατότητας απομακρυσμένης σύνδεσης και πρόσβασης σε αυτές ώστε να εξυπηρετούνται οι φοιτητές τόσο εντός όσο και εκτός του χώρου της Βιβλιοθήκης της ΝΣΑ όταν αυτή δεν λειτουργεί; 

- Είναι ακριβές ότι η Βιβλιοθήκη της ΝΣΑ δεν επιτρέπει τον δανεισμό συγγραμμάτων και λοιπού επιστημονικού υλικού οιασδήποτε μορφής, σε αντιδιαστολή με τις Βιβλιοθήκες άλλων Σχολών και Τμημάτων του Πανεπιστημίου Αθηνών; Εάν ναι, για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό;

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr