Σύνοδος Προέδρων/Κοσμητόρων Παιδαγωγικών Τμημάτων/Σχολών: Ερωτήματα προκαλεί η πρόταση της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για την ίδρυση νέου Τμήματος

Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών (ΕΚΠΑ): «Εύλογα ερωτήματα προκαλεί η πρόταση της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ προς τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, σύμφωνα με την οποία προτείνεται η ίδρυση νέου Τμήματος «Επιστημών Εκπαίδευσης στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες», ως συνέχεια του Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ).

Εύλογα ερωτήματα, αφού στην εν λόγω πρόταση ως τομείς κατάρτισης των πτυχιούχων του προτεινόμενου νέου Τμήματος καταγράφονται αντικείμενα που όλα τους διδάσκονται εδώ και χρόνια στη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του ΕΚΠΑ, όπως «η ειδική αγωγή, η διαπολιτισμική εκπαίδευση, οι τεχνικές διδασκαλίας και μάθησης, η μελέτη του κοινωνικού πλαισίου λειτουργίας της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτικές καινοτομίες, η χρήση των τεχνικών ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διδασκαλία, η οργάνωση, διοίκηση και αξιολόγηση στην εκπαίδευση».

Εύλογα ερωτήματα, αφού οι πτυχιούχοι του προτεινόμενου νέου Τμήματος, σύμφωνα πάντα με την πρόταση, θα μπορούν να εργαστούν ως εκπαιδευτικοί ΠΕ02 (φιλόλογοι) στην δημόσια και ιδιωτική εκπαίδευση, ενώ ήδη ως φιλόλογοι μπορούν να εργαστούν οι απόφοιτοι των υπαρχόντων Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής, τα οποία Τμήματα διαθέτουν πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και κατάλληλη στελέχωση.

Εύλογα ερωτήματα, αφού στην τρέχουσα μνημονιακή περίοδο οικονομικής ασφυξίας των Ιδρυμάτων η διεκδίκηση -πάντα σύμφωνα με την πρόταση- προνομιακά μεγάλου αριθμού νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για το προτεινόμενο νέο Τμήμα, εκ των πραγμάτων θα λειτουργήσει αρνητικά ως προς τη δυνατότητα μερικής έστω αποκατάστασης του συνεχώς μειούμενου, από το 2010 και έπειτα, διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων.

Στη βάση των παραπάνω ερωτημάτων, δηλώνουμε την αδυναμία κατανόησης εκ μέρουςμας της αναγκαιότητας ίδρυσης του προτεινόμενου νέου Τμήματος και διατυπώνουμε εκ νέου την πάγια θέση μας, ότι δηλ. το επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης το οποίο υπηρετούμε προάγεται μόνο μέσα από την ενιαία και συγκροτημένη ανάπτυξή του και όχι μέσω της επικάλυψης και της διάσπασής του».

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ/ΚΟΣΜΗΤΟΡΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ/ΣΧΟΛΩΝ

Πρόεδρος: Αλιβίζος (Λοΐζος) Σοφός
Αναπλ. Πρόεδρος: Αθανάσιος Αϊδίνης
Γραμματέας: Γιάννης Σπαντιδάκης

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για το Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.grhttp://www.foititikanea.gr