Απόφαση της Κοσμητείας Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ για τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια

Η Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) παρακολουθεί, σε σειρά Συνεδριάσεών της από τις αρχές του ακαδημαϊκού έτους, με ανησυχία τις εξελίξεις στο ιδιαίτερα σοβαρό Θέμα της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας των αποφοίτων της.

Η πρόταση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για εκ νέου νομοθετική ρύθμιση του θέματος, η οποία δημοσιοποιήθηκε στις 6.10.2017, και όλες οι μετά από αυτήν σχετικές ενέργειες του Υπουργείου Παιδείας, "Ερευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠΠΕΟ) δημιουργούν προβλήματα και περιπλέκουν την κατάσταση. Η Φιλοσοφική Σχολή καθώς γνωρίζει εις βάθος το Θέμα και έχει συμβάλει με παρεμβάσεις της στη διαμόρφωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, επιθυμεί να εκφράσει έντονα τον προβληματισμό της και να επισημάνει τα εξής: 

1. Αποτελεί κοινή Θέση και των δώδεκα Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής ότι τα Τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής έχουν εξασφαλίσει τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια βάσει της κείμενης νομοθεσίας (του Ν. 3848/2010 [ΦΕΚ Α"/ 71/ 19.05.2010] και της βελτίωσής του με τον Ν. 4186/2013 [ΦΕΚ Α" 193/ 17.09.2013]) με την έκδοση ξεχωριστού ΦΕΚ για κάθε Τμήμα. 

2. Πρέπει, επομένως, να διατηρηθεί η ισχύς αυτών των ΦΕΚ και να αναγνωρίζεται ότι τα Τμήματα συνεχίζουν να παρέχουν τα ίδια τη Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια καθώς και τη σχετική πιστοποίηση στους αποφοίτους τους, όπως αυτό συμβαίνει έως και σήμερα.

3. Τα Τμήματα παρέχουν επιστημονικά οργανωμένα, έγκυρα και αναγνωρισμένα Προγράμματα Σπουδών, τα οποία, στηριζόμενα στις Θεματικές περιοχές και τις λοιπές ρυθμίσεις που ορίζει ο νόμος, εμπεριέχουν τα μαθήματα και τη διδακτική άσκηση που απαιτούνται για την εξασφάλιση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας εντός του πτυχίου των φοιτητών /φοιτητριών τους. Επομένως, η Διδακτική και Παιδαγωγική Επάρκεια στηρίζεται σε Προγράμματα, τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες των επιστημονικών αντικειμένων τα οποία καλλιεργούν τα Τμήματα και αποτελεί εφόδιο, το οποίο αποκτούν οι φοιτητές /φοιτήτριες χωρίς περαιτέρω δαπάνη χρόνου και χρήματος. Δεν είναι επιστημονικά, εκπαιδευτικά και δεοντολογικά ορθές ούτε οι γενικεύσεις στο Θέμα αυτό ούτε και η ανάθεση της πιστοποίησης σε εκτός του Τμήματος δομές.

4. Η Σχολή για όλους τους παραπάνω λόγους εκφράζει την αντίθεσή της στη δημιουργία τέτοιων δομών και στη μέσω αυτών πιστοποίηση της Παιδαγωγικής Επάρκειας.

5. Πιστεύει ότι δεν επιτρέπονται πειραματισμοί σε ένα Θέμα τόσο ουσιαστικό, όπως η υπεύθυνη στελέχωση της εκπαίδευσης. 6. Ζητά να διατηρηθεί ως έχει ο νόμος για την απόκτηση της Διδακτικής και Παιδαγωγικής Επάρκειας προς όφελος τόσο των φοιτητών /φοιτητριών της όσο και των πανεπιστημιακών Τμημάτων. 

Το Έγγραφο με την Απόφαση της Κοσμητείας μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.

Ψήφισμα Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας του ΕΚΠΑ για την Πιστοποίηση Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr