Οδοντιατρικές Σχολές: Συνέχιση της απεργίας αποφάσισαν οι καθηγητές του ΕΚΠΑ, στο ΑΠΘ αποχή

Οι καθηγητές της Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου ενώ η συνέλευση των μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ αποφάσισαν την αποχή από το Κλινικό έργο.

Πιο συγκεκριμένα οι αποφάσεις των Σχολών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ έχουν ως εξής:

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ

ΝΕΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Ο Σύλλογος Μελών Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ., συμπορευόμενος με τις κινητοποιήσεις των μελών Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, με κύρια αιτήματα:

1)  Την σημαντική αύξηση της κρατικής επιχορήγησης για την επαρκή κάλυψη των κλινικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Οδοντιατρικής

2)  Την προκήρυξη νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. για την αναπλήρωση της δραματικής μείωσης του Διδακτικού προσωπικού τα τελευταία 7 χρόνια στο Τμήμα Οδοντιατρικής του Α.Π.Θ.,

3)  Την κατάθεση νομοθετικής Τροπολογίας για ρύθμιση με Περαίωση στο 20% των “οφειλών” και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα  (όπως προβλεπόταν στο προσχέδιο του νόμου

«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα στο άρθρο 76), όπως ισχύει για τους Συναδέλφους Καθηγητές που συμμετέχουν σε εταιρείες (σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 1 περ. β του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας

4) Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση της παραγραφής των "οφειλών" προηγούμενων ετών, πέρα της πενταετίας σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά το εισόδημα.

Λόγω των νεότερων δεδομένων:

α) Πρόταση Γ. Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας (non paper) προς τους κ. Πρυτάνεις Α.Π.Θ. και ΕΚΠΑ

β) Την τεχνική και νομική επεξεργασία της αντιπρότασης των Συλλόγων μελών Δ.Ε.Π. της Οδοντιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. και ΕΚΠΑ προς το Υπουργείο

γ) Την Ανάγκη διατήρησης του δίαυλου επικοινωνίας με τις Πρυτανικές Αρχές και το Υπουργείο Παιδείας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ:

1) Αποχή από το Κλινικό έργο των μελών Δ.Ε.Π. σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο (καθώς και στο Διαγνωστικό, Ακτινολογικό) μέχρι και την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

2) Πραγματοποίηση των θεωρητικών μαθημάτων (και Εργαστηριακών μαθημάτων) σε Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό επίπεδο

3) Νέα Γ.Σ. Συλλόγου μελών Δ.Ε.Π. την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

4) Επιδίωξη  συνάντησης και διάλογο με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου

"Δεν μπορεί κάτι να είναι απαραίτητα σωστό επειδή είναι νόμος.

Πρέπει να είναι όμως νόμος, αν είναι το σωστό."

Μοντεσκιέ

Εκ μέρους του Δ.Σ. των μελών Δ.Ε.Π. του Συλλόγου Οδοντιατρικής Σχολής

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑ

Ο Σύλλογος Μελών ΔΕΠ της  Οδοντιατρικής  Σχολής ΕΚΠΑ  στην Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ  συμπορευόμενος με τις κινητοποιήσεις του Συλλόγου Μελών ΔΕΠ της Οδοντιατρικής Σχολής ΑΠΘ.

Απεφάσισε

Την  συνέχιση της απεργίας από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου   έως και την Παρασκευή  15 Δεκεμβρίου 2017. Όρισε νέα Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 (αν δεν προκύψουν εξελίξεις έτσι ώστε να οριστεί έκτακτη Γενική Συνέλευση).

Αιτήματα

Κρατική χρηματοδότηση για την επαρκή κάλυψη των κλινικών, εργαστηριακών και ερευνητικών αναγκών του τμήματος Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ.

Προκήρυξη νέων θέσεων μελών ΔΕΠ για την αναπλήρωση της δραματικής μείωσης του διδακτικού προσωπικού τα τελευταία επτά χρόνια στο Τμήμα Οδοντιατρικής του ΕΚΠΑ.

Κατάθεση νομοθετικής τροπολογίας για ρύθμιση με περαίωση στο 20% «των οφειλών» και για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα (όπως προβλεπόταν στο προσχέδιο του νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις», και ειδικότερα στο άρθρο 76), όπως ισχύει για τους συναδέλφους Καθηγητές που συμμετέχουν σε εταιρείες (σύμφωνα με το άρθρο 27 Παρ.1 περ. β του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), για λόγους ισονομίας και ισοτιμίας.

Εφαρμογή σε κάθε περίπτωση της παραγραφής των  «οφειλών» πέρα της 5 ετίας σύμφωνα με την πρόσφατη απόφαση της ολομέλειας του ΣτΕ που αφορά το εισόδημα.

Μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους τους εργαζόμενους στην Οδοντιατρική Σχολή ΕΚΠΑ που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Ένταξη των συμβασιούχων στον κρατικό προϋπολογισμό και διασφάλιση της αδιάλειπτης μισθοδοσίας τους.

Νομοθετική ρύθμιση για τη χορήγηση κλινικού επιδόματος σε μέλη ΔΕΠ που απασχολούνται στις κλινικές των Οδοντιατρικών Σχολών.

Χορήγηση πρόσθετης αμοιβής για διδασκαλία στο πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών της Οδοντιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με βάση το σχετικό νόμο (Άρθρο 36 του ν 4485/2017).

Εκφράζουμε την αγανάκτησή μας για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας με την οποία κατηγορεί ψευδώς τα μέλη ΔΕΠ της Σχολής για άρνηση πληρωμής ατομικών οφειλών προς τις ΔΟΥ. Δηλώνουμε κατηγορηματικά ότι είμαστε απόλυτα συνεπείς με τις φορολογικές μας υποχρεώσεις έναντι του κράτους και καλούμε το Υπουργείο να ανακαλέσει άμεσα την ψευδή δήλωση.

Καλούμε τις Πρυτανικές Αρχές του ΕΚΠΑ να προστατεύσουν τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας ζητώντας εγγράφως από το Υπουργείο την άμεση ανάκληση της ως άνω συκοφαντικής, ψευδούς και προσβλητικής ανακοίνωσης που αφορά σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας.

Δεδομένου ότι παρά τις επανειλημμένες προσπάθειές μας για συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, μέχρι σήμερα αυτό δεν έχει καταστεί εφικτό, καλούμε τον Υπουργό έστω και την ύστατη στιγμή να αναλάβει την πρωτοβουλία να καλέσει σε διάλογο τις Πρυτανικές Αρχές και τα μέλη ΔΕΠ των Οδοντιατρικών Σχολών ΕΚΠΑ και ΑΠΘ για την επίλυση των προβλημάτων που εμποδίζουν την εύρυθμη λειτουργία τους.

Ο Πρόεδρος               Η Γεν. Γραμματέας

Κ.ΚΟΖΥΡΑΚΗΣ            Α. ΜΗΤΣΕΑ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr