Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών & Πολιτικών Επιστημών – ΕΛΚΕ σύμφωνα με την από 23/11/2016 Απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού για την υλοποίηση της πράξης «Πρακτική Άσκηση Παντείου Πανεπιστημίου» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7,8 ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑÏΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και κωδικό ΟΠΣ 5000615, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου εξειδικευμένο προσωπικό (2 άτομα) έως 31-10-2017 με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:

- Πτυχίο ΑΕΙ στις Κοινωνικές Επιστήμες: (Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου ξένου Πανεπιστημίου αναγνωρισμένο από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

- Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στις Κοινωνικές Επιστήμες.

- Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

- Ικανότητα χρήσης Η/Υ και διαδικτυακών εφαρμογών

- Αποδεδειγμένη 4ετή εμπειρία σε διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων – έργων σε περιβάλλον ΕΛΚΕ

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι /ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στη Γραμματεία του ΕΛΚΕ στο 210-9201514 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09.00- 15.00.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr